Archiwum

01

200 udziałów w spółce V.I.S. Retail sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wchodzących w skład masy upadłości ATLANTIC S.A w upadłości likwidacyjnej

Syndyk Masy Upadłości ATLANTIC S.A w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie ogłasza sprzedaż z woln...

Więcej

02

Sprzedaż z wolnej ręki 300 udziałów w spółce V.I.S. Production sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wchodzących w skład masy upadłości Atlantic S.A. w upadłości likwidacyjnej

Syndyk Masy Upadłości ATLANTIC S.A w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie ogłasza sprzedaż z woln...

Więcej