Archiwum

01

Sprzedaż z wolnej ręki domen internetowych „nomi.pl” i „nomi.com.pl” wchodzących w skład masy upadłości NOMI S.A. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości NOMI S.A. w upadłości z siedzibą w Kielcach ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ogółu praw...

Więcej

02

Prawa majątkowe w postaci 35 udziałów w spółce WEGA SPV sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (KRS: 0000452667), wchodzące w skład masy upadłości Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kielcach...

Więcej

03

Udziały w spółkach Mylles Commercial Property 1 Sp. z o.o., Mylles Commercial Property 3 Sp. z o.o. i Mylles Commercial Property 7 Sp. z o.o., wchodzące w skład masy upadłości NOMI S.A. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości NOMI S.A. w upadłości z siedzibą w Kielcach ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziałów w...

Więcej

04

200 udziałów w spółce V.I.S. Retail sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wchodzących w skład masy upadłości ATLANTIC S.A w upadłości likwidacyjnej

Syndyk Masy Upadłości ATLANTIC S.A w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie ogłasza sprzedaż z woln...

Więcej

05

Sprzedaż z wolnej ręki 300 udziałów w spółce V.I.S. Production sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wchodzących w skład masy upadłości Atlantic S.A. w upadłości likwidacyjnej

Syndyk Masy Upadłości ATLANTIC S.A w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie ogłasza sprzedaż z woln...

Więcej