Informacja dla pracowników Interspeed Trade sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej – wypłata wynagrodzeń I kategorii


W związku ze zbliżającą się wypłatą wynagrodzeń I kategorii Syndyk Masy Upadłości Interspeed Trade sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim wzywa do niezwłocznego przesłania oświadczeń o aktualnych rachunkach bankowych wierzycieli. Pisemne oświadczenie dotyczące aktualnego numeru rachunku bankowego, należy złożyć lub przesłać listownie na adres Kancelarii Syndyka:

  • Tycjan Saltarski Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego
    Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27
    02-797 Warszawa
    e-mail: kancelaria@saltarski.com

lub

  • Tycjan Saltarski Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego
    Biuro w Kielcach
    ul. Batalionów Chłopskich 48
    25-671 Kielce

Oświadczenia powinny zawierać następujące dane:

  • Imię i nazwisko
  • Adres korespondencyjny
  • Numer rachunku bankowego
  • Aktualny Urząd Skarbowy (na potrzeby przygotowania PiT-11)
  • Podpis

W przypadku braku rachunku bankowego środki pieniężne będą wysłane przekazem pocztowym na adres wskazany w oświadczeniu.

Powrót