Archiwum

01

Nieruchomość położona w Stąporkowie przy ul. Piłsudskiego 99, wchodząca w skład masy upadłości Waldemara Dzionek Dom Handlowy VALDI w upadłości likwidacyjnej oraz Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa Valdi-Ceramica sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Waldemara Dzionek pro...

Więcej

02

Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Elblągu, ul. Lotnisko/Akacjowa, w dzielnicy Zatorze, wchodzące w skład masy upadłości Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości...

Więcej

03

Lokal mieszkalny nr 18 o pow. 56,35 m2 położony w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Żyrardowskiej 35A, wchodzący w skład masy upadłości Grzegorza Syty/ KONKURS OFERT NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Syty – osoby fizycznej nieprowadzącej dz...

Więcej

04

Udział 1/2 w prawie odrębnej własności lokalu mieszkalnego o pow. 53,90 m2 przy ul. Św. Wincentego 114 w Warszawie wraz z udziałem 1/2 w prawie własności miejsca postojowego w garażu, wchodzący w skład masy upadłości Jakuba Weręgowskiego Zakład Projektowo-Produkcyjny WARBIT w upadłości/ PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Jakuba Weręgowskiego prowadzącego działalność gospodarcz...

Więcej

05

Nieruchomość gruntowa położona w Sandomierzu przy ul. Przemysłowej 5, zabudowana zespołem budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych, wchodząca w skład masy upadłości Spółdzielni Inwalidów „Postęp” w upadłości/ PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Spółdzielni Inwalidów „Postęp” w upadłości z siedzibą w ...

Więcej

06

Lokal mieszkalny nr 24 o pow. 40,90 m2 przy ul. Kiepury 11 w Końskich wraz z wyposażeniem, wchodzący w skład masy upadłości Joanny Choińskiej/ KONKURS OFERT ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk masy upadłości Joanny Choińskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza...

Więcej

07

Nieruchomość częściowo zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem warsztatowo-garażowym i budynkiem magazynowym, położona w Sulisławicach, wchodząca w skład masy upadłości Sławomiry Bajur/ KONKURS OFERT ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Sławomiry Bajur, osoby fizycznej nieprowadzącej działaln...

Więcej

08

Lokal niemieszkalny nr 2A o powierzchni 81,50 m2, położony w Olsztynie przy ul. Bolesława Laszki 9, wchodzący w skład masy upadłości Moniki Jurkiewicz i Tomasza Jurkiewicza/ PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Moniki Jurkiewicz i Tomasza Jurkiewicza – osób fizycznyc...

Więcej

09

Udział 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 11 o pow. użytkowej 61,51 m2, położonym przy Os. Stawki 37 w Ostrowcu Świętokrzyskim, wchodzący w skład masy upadłości Bogdana Mikulskiego/ KONKURS OFERT NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Bogdana Mikulskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej dzi...

Więcej