Archiwum

01

Nieruchomość gruntowa położona w Warszawie przy ul. Łodygowej, wchodząca w skład masy upadłości ADS Inwest sp. z o.o. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości ADS Inwest sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż...

Więcej

02

Lokal mieszkalny nr 9 położony w Ornecie przy ul. 1 Maja 62C, wchodzący w skład masy upadłości Elżbiety Radzymińskiej//PRZETARG NIE ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości Elżbiety Radzymińskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogł...

Więcej