Archiwum

01

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w woj. mazowieckim, pow. legionowskim, gm. Nieporęt, w miejscowości Rembelszczyzna, wchodząca w skład masy upadłości Kordon sp. z o.o. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Kordon sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogł...

Więcej

02

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Płocku przy ul. Kobiałka, wchodząca w skład masy upadłości Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku o...

Więcej

03

Nieruchomość położona w Stąporkowie przy ul. Piłsudskiego 99, 26-220 Stąporków, wchodząca w skład masy upadłości Waldemara Dzionek Dom Handlowy VALDI w upadłości likwidacyjnej oraz Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa Valdi-Ceramica sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Zaproszenie do udziału w przetargu Syndyk masy upadłości Waldemara Dzionek zaprasza do udziału w przetargu,...

Więcej

04

Zespół nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Czernikowskiej (96) oraz wierzytelności z tytułu rozliczenia nakładów poniesionych na nieruchomość, wchodzące w skład masy upadłości Waldemara Dzionek Dom Handlowy VALDI w upadłości likwidacyjnej/ / PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Zaproszenie do składania ofert I. Syndyk Masy Upadłości Waldemara Dzionka prowadzącego działalność gospodar...

Więcej

05

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położona w miejscowości Motkowice przy ul. Nowej 36 (woj. świętokrzyskie), wchodząca w skład masy upadłości Piotra Grzelca/ PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej Piotra Grzelca...

Więcej

06

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Gumienice, woj. świętokrzyskie (dz. ew. nr 1023/11), wchodząca w skład masy upadłości Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w upadłości/PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w up...

Więcej

07

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Gumienice, woj. świętokrzyskie (dz. ew. nr 1023/10), wchodząca w skład masy upadłości Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w upadłości/PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w up...

Więcej

08

Udział w wysokości 3/28 w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 501 m2, położonej w Kielcach przy ul. Kruczej 9, wchodzący w skład masy upadłości Stanisławy Kolasy/PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej Upadłej Stanisł...

Więcej

09

Lokal niemieszkalny nr T2 o pow. 23,10 m2, położony w budynku przy ul. Kredowej 5 w Lublinie, wchodzący w skład masy upadłości Bogdana Suduła/ PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym upadłego Bogdana Suduła ogłasza sprzedaż z wolnej ręki p...

Więcej