Archiwum

01

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położona w woj. świętokrzyskim, pow. jędrzejowskim, w miejscowości Motkowice przy ul. Nowej 36, wchodząca w skład masy upadłości Piotra Grzelca

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Piotra Grzelca informuje o możliwości nabycia wchodząceg...

Więcej

02

Lokal mieszkalny nr 21 położony przy ul. Szkolnej 6 w miejscowości Bukowa (29-105 Krasocin), woj. świętokrzyskie, wchodzący w skład masy upadłości Dariusza Tatara

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Dariusza Tatara informuje o możliwości nabycia wchodzące...

Więcej

03

Nieruchomość gruntowa położona w Warszawie przy ul. Łodygowej, wchodząca w skład masy upadłości ADS Inwest sp. z o.o. w upadłości/PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości ADS Inwest sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż...

Więcej

04

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem handlowo – produkcyjnym, położona w Zielonce przy ul. Mareckiej 92, wchodząca w skład masy upadłości Piotrbud sp. z o.o. w upadłości/PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

  PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY   Przedmiotowa nieruchomość jest przewidywana do przyszłej sprzedaży...

Więcej

05

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w woj. mazowieckim, w mieście Płock przy ul. Kobiałka, wchodząca w skład masy upadłości Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości/PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY   Przedmiotowa nieruchomość jest przewidywana do przyszłej sprzedaży w rama...

Więcej

06

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w woj. mazowieckim, powiecie płockim, gm. Gąbin, w miejscowości Karolew (działka o nr ewid. 34/8), wchodząca w skład masy upadłości Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości/PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY   Przedmiotowa nieruchomość jest przewidywana do przyszłej sprzedaży w rama...

Więcej

07

Udział w 1/2 części w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 36 o pow. użytk. 55,95 m2 położonego przy ul. Kossaka 8 w Skarżysku-Kamiennej, wchodzący w skład masy upadłości Moniki Dróżdż/PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Moniki Dróżdż – osoby fizycznej nieprowadzącej dzi...

Więcej

08

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Dobrów, gm. Tuczępy, pow. buskim, woj. świętokrzyskim, wchodząca w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego METRAX sp. z o.o. w upadłości/PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego METRAX sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Do...

Więcej

09

Lokal mieszkalny nr 9 o powierzchni 37,04 m2 położony w Ornecie przy ul. 1 Maja 62C, wchodzący w skład masy upadłości Elżbiety Radzymińskiej/PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Radzymińskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej ...

Więcej