Archiwum

01

Informacja o możliwości nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Grajwo, gm. Giżycko wchodzących w skład masy upadłości ARNA” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Syndyk Masy Upadłości „ARNA” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie informuje o możliw...

Więcej

02

Sprzedaż z wolnej ręki udziału wynoszącego 1/6 w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem położonym w Kielcach przy ul. Chorzowskiej, wchodzącego w skład masy upadłości Alfredy Sęp

Syndyk Masy Upadłości Alfredy Sęp, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzeda...

Więcej

03

Przetargi na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w m. Gójszcz – dz. ewid. nr 77/8, 77/9 i 77/25 wraz z udziałami w drodze dojazdowej, wchodzących w skład masy upadłości Stefanii Ewy Dybki

Syndyk Masy Upadłości Stefanii Ewy Dybki  – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ...

Więcej

04

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami administracyjno-biurowym i produkcyjno-warsztatowym, wchodzącej w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego METRAX Sp. z o.o. w upadłości

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego METRAX Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Do...

Więcej

05

Sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości ½ części we współwłasności nieruchomości gruntowej, działki ew. nr 1003/7 z obrębu 4 – Jaworznia, położonej w miejscowości Jaworznia, wchodzącej w skład masy upadłości Barbary Karólczak

Syndyk Masy Upadłości Barbary Karólczak – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za...

Więcej

06

Sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Kielcach przy ul. Ściegiennego 145A, wchodzącej w skład masy upadłości Barbary Karólczak

Syndyk Masy Upadłości Barbary Karólczak – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za...

Więcej

07

Czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Łąki, gm. Radzymin, pow. wołomiński, woj. mazowieckie, wchodzącej w skład masy upadłości Doroty Jaremkiewicz

Syndyk Masy Upadłości Doroty Jaremkiewicz – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasz...

Więcej

08

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej w Częstochowie przy ul. Dekabrystów 80, wchodzącej w skład masy upadłości Marcpol S.A. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości Marcpol S.A. w upadłości z siedzibą w Łomiankach ogłasza przetarg (aukcje) na sprzeda...

Więcej

09

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Dekabrystów 80, wchodzącej w skład masy upadłości Marcpol S.A. w upadłości/ Przetarg nie doszedł do skutku

Syndyk Masy Upadłości Marcpol S.A. w upadłości z siedzibą w Łomiankach ogłasza przetarg (aukcje) na sprzeda...

Więcej