Archiwum

01

Udział wynoszący 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kielcach przy ul. 1 Maja 116, wchodzący w skład masy upadłości Edyty Boguckiej/ AUKCJA

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Edyty Boguckiej – osoby fizycznej nieprowadzącej d...

Więcej

02

Przedsiębiorstwo Grójeckie Centrum Logistyczne sp. z o. o. Kunka sp. k. w upadłości, w skład którego wchodzi zabudowana nieruchomość o pow. 7,00 HA położona w Słomczynie pow. grójeckim, woj. mazowieckim, ruchomości, dokumentacja oraz prawa i obowiązki z umów najmu/ PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Grójeckiego Centrum Logistycznego sp. z o.o. Kunka sp. k...

Więcej

03

Nieruchomość gruntowa o pow. 713 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 153 m2, położona w Sędziszowie przy ul. Przemysłowej 17, wchodząca w skład masy upadłości Fluid S.A. w upadłości/ PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości Fluid S.A. w upadłości z siedzibą w  Sędziszowie ogłasza przetarg na sprzedaż prawa w...

Więcej

04

Lokal mieszkalny nr 11 o powierzchni użytkowej 167 m2 położony w Warszawie przy ul. Jana III Sobieskiego 1, wchodzący w skład masy upadłości Z. Kozuba i Synowie sp. z o.o. w upadłości/ PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Z. Kozuba i Synowie sp. z o.o. w upadłości w Warszawie o...

Więcej

05

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Warszawie przy ul. Lewinowskiej/Łodygowej, wchodząca w skład masy upadłości Piotrbud sp. z o.o. w upadłości/ PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym PIOTRBUD sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie o...

Więcej

06

Zespół nieruchomości gruntowych niezabudowanych, składający się z działek rolnych o nr 37 i 40, położony w Dzwonkowicach, gm. Nowy Kawęczyn, woj. łódzkim, wchodzący w skład masy upadłości P.H.U. AUTO – TRANSMISJA Jerzy Łokaj w upadłości/ PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Jerzego Łokaja prowadzącego działalność gospodarczą pod ...

Więcej

07

Lokal mieszkalny nr 1 o łącznej pow. 43,50 m2, usytuowany na parterze budynku przy ul. Jarockiej 78 w Olsztynie, wchodzący w skład masy upadłości Moniki Jurkiewicz i Tomasza Jurkiewicza/ SPRZEDANY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Moniki Jurkiewicz i Tomasza Jurkiewicz – osób fizycznych...

Więcej

08

Nieruchomość gruntowa zabudowana – działka ewid. nr 121/72 o pow. 0,7055 ha, położona w miejscowości Dobrów, woj. świętokrzyskie, wchodząca w skład masy upadłości PP-U METRAX sp. z o.o. w upadłości/ PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego METRAX sp. z o.o...

Więcej

09

Nieruchomość gruntowa zabudowana – działka ewid. nr 121/71 o pow. 0,2561 ha położona w miejscowości Dobrów, woj. świętokrzyskie, wchodząca w skład masy upadłości PP-U METRAX sp. z o.o. w upadłości/ PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego METRAX sp. z o.o...

Więcej