Archiwum

01

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Warszawie przy ul. Lewinowskiej/Łodygowej, wchodząca w skład masy upadłości Piotrbud sp. z o.o. w upadłości/PRZETARG NIE ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości Piotrbud sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż w...

Więcej

02

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem handlowo – produkcyjnym, położona w Zielonce przy ul. Mareckiej 92, wchodząca w skład masy upadłości Piotrbud sp. z o.o. w upadłości/PRZETARG NIE ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości Piotrbud sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż w...

Więcej

03

Lokal mieszkalny nr 5 (pow. 69,02 m2) usytuowany na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Północnej 16 w Lublinie, wchodzący w skład masy upadłości Bogdana Suduła

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym upadłego Bogdana Suduła  zaprasza do udziału w sprzedaży...

Więcej

04

Lokal mieszkalny nr 19a (pow. 18,27m2) usytuowany na 3 piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Lublinie przy ul. Północnej 16, wchodzący w skład masy upadłości Bogdana Suduła

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym upadłego Bogdana Suduła zaprasza do udziału w sprzedaży ...

Więcej

05

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Stąporkowie przy ul. Piłsudskiego 99, wchodząca w skład masy upadłości Waldemara Dzionek Dom Handlowy VALDI w upadłości likwidacyjnej/SPRZEDAŻ NIE ZOSTAŁA ROZSTRZYGNIĘTA

Zaproszenie do składania ofert na nabycie nieruchomości w Stąporkowie (Ogłoszenie powiązane z zaproszeniem ...

Więcej

06

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Dobrów, gm. Tuczępy, pow. buskim, woj. świętokrzyskim, wchodząca w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego METRAX sp. z o.o. w upadłości/SPRZEDAŻ NIE ZOSTAŁA ROZSTRZYGNIĘTA

Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego METRAX sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Do...

Więcej

07

Lokal niemieszkalny nr 3 usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kredowej 5 w Lublinie (pow. 23,60 m²), wchodzący w skład masy upadłości Bogdana Suduła

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym upadłego Bogdana Suduła  zaprasza do udziału w sprzedaży...

Więcej

08

Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Elblągu, ul. Lotnisko/Akacjowa, w dzielnicy Zatorze, wchodzące w skład masy upadłości Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości/PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłas...

Więcej

09

Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę ew. nr 77/8 o pow. 0,1366 Ha, położona w miejscowości Gójszcz, wchodząca w skład masy upadłości Stefanii Dybki/SPRZEDAŻ NIE ZOSTAŁA ROZSTRZYGNIĘTA

Syndyk Masy Upadłości Stefanii Dybki – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zapra...

Więcej