Archiwum

01

Zespół nieruchomości gruntowych zabudowanych położony w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 245, wchodzący w skład masy upadłości Waldemara Dzionek Dom Handlowy Valdi w upadłości likwidacyjnej/ KONKURS OFERT ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Waldemara Dzionek DOM HANDLOWY VALDI w upadłości likwida...

Więcej

02

Zespół nieruchomości położony w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej, wchodzący w skład masy upadłości Waldemara Dzionek Dom Handlowy VALDI w upadłości likwidacyjnej/ KONKURS OFERT NIEROZSTRZYGNIĘTY

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Waldemara Dzionka prowadz...

Więcej

03

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 10.985 m2, położona przy ul. Polnej w miejscowości Jodłowno k. Gdańska, wchodząca w skład masy upadłości STANZA S.A. w upadłości/ KONKURS OFERT ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym STANZA S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza s...

Więcej

04

Zespół nieruchomości gruntowych niezabudowanych składający się z działek rolnych o nr 37 i 40, położony w Dzwonkowicach, gm. Nowy Kawęczyn, woj. łódzkim, wchodzący w skład masy upadłości P.H.U. AUTO – TRANSMISJA Jerzy Łokaj w upadłości/ KONKURS OFERT NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Jerzego Łokaja prowadzącego działalność gospodarczą pod ...

Więcej

05

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Warszawie przy ul. Lewinowskiej/Łodygowej, wchodząca w skład masy upadłości Piotrbud sp. z o.o. w upadłości/ KONKURS OFERT NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym PIOTRBUD sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie o...

Więcej

06

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem handlowo – produkcyjnym, położona w Zielonce przy ul. Mareckiej 92, wchodząca w skład masy upadłości Piotrbud sp. z o.o. w upadłości/ KONKURS OFERT NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym PIOTRBUD sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie o...

Więcej

07

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Dobrów, woj. świętokrzyskie, wchodząca w skład masy upadłości PP-U METRAX sp. z o.o. w upadłości/ KONKURS OFERT NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego METRAX sp. z o.o...

Więcej

08

Udział 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 11 o pow. użytkowej 61,51 m2, położonym przy Os. Stawki 37 w Ostrowcu Świętokrzyskim, wchodzący w skład masy upadłości Bogdana Mikulskiego/ KONKURS OFERT NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Bogdana Mikulskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej dzi...

Więcej

09

Udział w 1/2 części w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 36 o pow. użytk. 55,95 m2 położonego przy ul. Kossaka 8 w Skarżysku-Kamiennej, wchodzący w skład masy upadłości Moniki Dróżdż/ PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Moniki Dróżdż – osoby fizycznej nieprowadzącej dzi...

Więcej