Archiwum

01

Zespół nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Czernikowskiej (96) oraz wierzytelności z tytułu rozliczenia nakładów poniesionych na nieruchomość, wchodzące w skład masy upadłości Waldemara Dzionka Dom Handlowy VALDI w upadłości likwidacyjnej

Zaproszenie do składania ofert I. Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Waldemara Dzionka prow...

Więcej

02

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położona w miejscowości Motkowice przy ul. Nowej 36 (woj. świętokrzyskie), wchodząca w skład masy upadłości Piotra Grzelca//PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej Piotra Grzelca...

Więcej

03

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Gumienice, gm. Pierzchnica, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie (dz. ew. nr 1023/11), wchodząca w skład masy upadłości Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w upadłości/PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w up...

Więcej

04

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Gumienice, gm. Pierzchnica, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie (dz. ew. nr 1023/10), wchodząca w skład masy upadłości Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w upadłości/PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w up...

Więcej

05

3 miejsca postojowe w garażu wielostanowiskowym nr II w budynku przy ul. Kredowej 7 w Lublinie, wchodzące w skład masy upadłości Bogdana Suduła/PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym upadłego Bogdana Suduła ogłasza sprzedaż z wolnej ręki u...

Więcej

06

Nieruchomości gruntowe zabudowane położone w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 245 oraz w miejscowości Opacz Kolonia, wchodzące w skład masy upadłości Waldemara Dzionek Dom Handlowy Valdi w upadłości likwidacyjnej /PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Waldemara Dzionek prowadzącego działalność gospodarczą p...

Więcej

07

Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Elblągu, ul. Lotnisko/Akacjowa, w dzielnicy Zatorze, wchodzące w skład masy upadłości Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości /PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości...

Więcej

08

Udział w wysokości 3/28 w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 501 m2, położonej w Kielcach przy ul. Kruczej 9, wchodzący w skład masy upadłości Stanisławy Kolasy/PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej Upadłej Stanisł...

Więcej

09

Udział wynoszący 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kielcach przy ul. 1 Maja 116, wchodzący w skład masy upadłości Edyty Boguckiej/ PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Edyty Boguckiej ogłasza przetarg na sprzedaż wchodzącego...

Więcej