Archiwum

01

Udział 13/54 części we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ruda Maleniecka, woj. świętokrzyskim, wchodzący w skład masy upadłości Joanny Choińskiej

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Joanny Choińskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej...

Więcej

02

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 24 o pow. 40,90 m2 przy ul. Kiepury 11 w Końskich wraz z wyposażeniem lokalu, wchodzące w skład masy upadłości Joanny Choińskiej/ PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Joanny Choińskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej...

Więcej

03

Lokal mieszkalny nr 5 o pow. 29,30 m2, położony w Zawierciu przy ul. Paderewskiego 23, wchodzący w skład masy upadłości Małgorzaty Bednarskiej/ PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Bednarskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej d...

Więcej

04

Zespół nieruchomości gruntowych zabudowanych położony w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 245, wchodzący w skład masy upadłości Waldemara Dzionek Dom Handlowy Valdi w upadłości likwidacyjnej/ PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Waldemara Dzionek DOM HANDLOWY VALDI w upadłości likwida...

Więcej

05

Udział wynoszący 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kielcach przy ul. 1 Maja 116, wchodzący w skład masy upadłości Edyty Boguckiej

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Edyty Boguckiej – osoby fizycznej nieprowadzącej d...

Więcej

06

Lokal niemieszkalny nr T2 o pow. 23,10 m2, położony w budynku przy ul. Kredowej 5 w Lublinie, wchodzący w skład masy upadłości Bogdana Suduła/ PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Bogdana Suduła, osoby fizycznej nieprowadzącej działalno...

Więcej

07

Nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe wchodzące w skład masy upadłości Tomasza Słomki prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą pn. VEDA Tomasz Słomka w upadłości/ PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Tomasza Słomki prowadzącego indywidualną działalność gos...

Więcej

08

Lokal niemieszkalny nr 3 usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kredowej 5 w Lublinie, wchodzący w skład masy upadłości Bogdana Suduła/ PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym upadłego Bogdana Suduła ogłasza sprzedaż z wolnej ręki p...

Więcej

09

Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Elblągu, ul. Lotnisko/Akacjowa, w dzielnicy Zatorze, wchodzące w skład masy upadłości Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości/ PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości...

Więcej