Archiwum

01

Udział w wysokości 1/12 we współwłasności spadku, z którym związany jest udział w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kielcach przy ul. Kruczej 9, wchodzący w skład masy upadłości Stanisławy Kolasy

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej Upadłej Stanisł...

Więcej

02

Zespół nieruchomości gruntowych zabudowanych położony w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 245, wchodzący w skład masy upadłości Waldemara Dzionek Dom Handlowy Valdi w upadłości likwidacyjnej/ PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Waldemara Dzionka prowadzącego działalność gospodarczą p...

Więcej

03

Lokal mieszkalny nr 27 wraz z wyposażeniem i komórką lokatorską oraz miejsca postojowe nr 88 i 89 przy ul. Nadwiślańskiej 1 w Warszawie, wchodzące w skład masy upadłości STANZA S.A. w upadłości/ PRZETARG ODWOŁANY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym STANZA S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza p...

Więcej

04

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 10.985 m2, położona przy ul. Polnej w miejscowości Jodłowno k. Gdańska, wchodząca w skład masy upadłości STANZA S.A. w upadłości/ PRZETARG ODWOŁANY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym STANZA S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza p...

Więcej

05

Udział 13/54 części we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ruda Maleniecka, woj. świętokrzyskim, wchodzący w skład masy upadłości Joanny Choińskiej

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Joanny Choińskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej dział...

Więcej

06

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 24 o pow. 40,90 m2 przy ul. Kiepury 11 w Końskich wraz z wyposażeniem lokalu, wchodzące w skład masy upadłości Joanny Choińskiej/ PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk masy upadłości Joanny Choińskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza...

Więcej

07

Nieruchomość gruntowa niezabudowana – działka. ewid. nr 1023/11, położona w miejscowości Gumienice, woj. świętokrzyskie, wchodząca w skład masy upadłości Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w upadłości/ PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w up...

Więcej

08

Nieruchomość gruntowa niezabudowana – działka ewid. nr 1023/10, położona w miejscowości Gumienice, woj. świętokrzyskie, wchodząca w skład masy upadłości Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w upadłości/ PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w up...

Więcej

09

Nieruchomość gruntowa o pow. 6.549 m2, położona w Warszawie przy ul. Borzymowskiej 34-36, zabudowana budynkiem mieszkaniowym wielorodzinnym z częścią handlowo-usługową oraz halą garażową w trakcie realizacji, wchodząca w skład masy upadłości Euro-Ring Development sp. z o.o. w upadłości/ PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Euro-Ring Development sp. z o.o. w upadłości z siedzibą ...

Więcej