Archiwum

01

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 245, wchodząca w skład masy upadłości Waldemara Dzionek Dom Handlowy Valdi w upadłości likwidacyjnej

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Waldemara Dzionek prowadzącego działalność gospodarczą p...

Więcej

02

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Gumienice, woj. świętokrzyskie (dz. ew. nr 1023/11), wchodząca w skład masy upadłości Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w up...

Więcej

03

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Gumienice, woj. świętokrzyskie (dz. ew. nr 1023/10), wchodząca w skład masy upadłości Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w up...

Więcej

04

Udział w wysokości 3/28 w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 501 m2, położonej w Kielcach przy ul. Kruczej 9, wchodzący w skład masy upadłości Stanisławy Kolasy

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej Upadłej Stanisł...

Więcej

05

Lokal niemieszkalny nr T2 o pow. 23,10 m2, położony w budynku przy ul. Kredowej 5 w Lublinie, wchodzący w skład masy upadłości Bogdana Suduła/ PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym upadłego Bogdana Suduła ogłasza sprzedaż z wolnej ręki p...

Więcej

06

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka o nr ewid. 34/8, położona w woj. mazowieckim, powiecie płockim, gm. Gąbin, w miejscowości Karolew wchodząca w skład masy upadłości Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości/ PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku o...

Więcej

07

Udział 13/54 części we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ruda Maleniecka, woj. świętokrzyskim, wchodzący w skład masy upadłości Joanny Choińskiej/ PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Joanny Choińskiej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzą...

Więcej

08

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Dobrów (woj. świętokrzyskie), wchodząca w skład masy upadłości PP-U METRAX sp. z o.o. w upadłości/PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego METRAX sp. z o.o...

Więcej

09

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w woj. mazowieckim, pow. legionowskim, gm. Nieporęt, w miejscowości Rembelszczyzna, wchodząca w skład masy upadłości Kordon sp. z o.o. w upadłości/PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Kordon sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogł...

Więcej