Archiwum

01

Nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe wchodzące w skład masy upadłości Tomasza Słomki prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą pn. VEDA Tomasz Słomka w upadłości/ PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Tomasza Słomki prowadzącego indywidualną działalność gos...

Więcej

02

3 miejsca postojowe w garażu wielostanowiskowym nr II w budynku przy ul. Kredowej 7 w Lublinie, wchodzące w skład masy upadłości Bogdana Suduła/ PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Bogdana Suduła, osoby fizycznej nieprowadzącej działalno...

Więcej

03

Lokal niemieszkalny nr 3 usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kredowej 5 w Lublinie (pow. 23,60 m?), wchodzący w skład masy upadłości Bogdana Suduła/ PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym upadłego Bogdana Suduła ogłasza sprzedaż z wolnej ręki p...

Więcej

04

Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Elblągu, ul. Lotnisko/Akacjowa, w dzielnicy Zatorze, wchodzące w skład masy upadłości Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości/ PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości...

Więcej

05

11 lokali użytkowych w budynku apartamentowca w miejscowości Jora Wielka 53a, wchodzących w skład masy upadłości Mikołajki Marina Resort sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej/ PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Mikołajki Marina Resort sp. z o.o. w upadłości likwidacy...

Więcej

06

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowościach Karolew i Góry Małe, wchodząca w skład masy upadłości Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości/ PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku o...

Więcej

07

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 99.966 m2 położona w miejscowości Karolew, wchodząca w skład masy upadłości Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości/ PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku o...

Więcej

08

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w woj. mazowieckim, pow. legionowskim, gm. Nieporęt, w miejscowości Rembelszczyzna, wchodząca w skład masy upadłości Kordon sp. z o.o. w upadłości/ PRZETARG ROZSTRZYGNIETY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Kordon sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogł...

Więcej

09

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Płocku przy ul. Kobiałka, wchodząca w skład masy upadłości Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości/ PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku o...

Więcej