Archiwum

10

Lokal mieszkalny nr 8b o powierzchni użytkowej 75,70 m2 położony w budynku mieszkalnym przy ul. Strużańskiej 144A w miejscowości Rembelszczyzna, wchodzący w skład masy upadłości Kordon sp. z o.o. w upadłości/PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Kordon sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogł...

Więcej

11

Nieruchomość położona w Stąporkowie przy ul. Piłsudskiego 99, 26-220 Stąporków, wchodząca w skład masy upadłości Waldemara Dzionek Dom Handlowy VALDI w upadłości likwidacyjnej oraz Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa Valdi-Ceramica sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej/PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Zaproszenie do udziału w przetargu Syndyk masy upadłości Waldemara Dzionek zaprasza do udziału w przetargu,...

Więcej

12

Nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Grajwo, gminie Giżycko, województwie warmińsko – mazurskim, wchodzące w skład masy upadłości ARNA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej/PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk masy upadłości Arna sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg (au...

Więcej

13

3 miejsca postojowe w garażu wielostanowiskowym nr II w budynku przy ul. Kredowej 7 w Lublinie, wchodzące w skład masy upadłości Bogdana Suduła/PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym upadłego Bogdana Suduła ogłasza sprzedaż z wolnej ręki u...

Więcej

14

Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Elblągu, ul. Lotnisko/Akacjowa, w dzielnicy Zatorze, wchodzące w skład masy upadłości Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości /PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości...

Więcej

15

Udział wynoszący 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kielcach przy ul. 1 Maja 116, wchodzący w skład masy upadłości Edyty Boguckiej/ PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Edyty Boguckiej ogłasza przetarg na sprzedaż wchodzącego...

Więcej

16

Udział w 1/2 części w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 36 o pow. użytk. 55,95 m2 położonego przy ul. Kossaka 8 w Skarżysku-Kamiennej, wchodzący w skład masy upadłości Moniki Dróżdż /PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej Upadłej Moniki ...

Więcej

17

11 lokali użytkowych w budynku apartamentowca w miejscowości Jora Wielka 53a, wchodzących w skład masy upadłości Mikołajki Marina Resort sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej /PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Mikołajki Marina Resort sp. z o.o. w upadłości likwidacy...

Więcej

18

Nieruchomość położona w miejscowości Jora Wielka 53a w woj. warmińsko-mazurskim, pow. mrągowskim, gm. Mikołajki, zabudowana budynkami bungalowów, wchodząca w skład masy upadłości Mikołajki Marina Resort sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej /PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Mikołajki Marina Resort sp. z o.o. w upadłości likwidacy...

Więcej