Lista aktualnych przetargów

01

Nieruchomości gruntowe zabudowane położone w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 245 oraz w miejscowości Opacz Kolonia, wchodzące w skład masy upadłości Waldemara Dzionek Dom Handlowy Valdi w upadłości likwidacyjnej

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Waldemara Dzionek prowadzącego działalność gospodarczą p...

Więcej

02

Nieruchomość gruntowa położona w Warszawie przy ul. Sosnkowskiego 5H zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, wchodząca w skład masy upadłości Waldemara Dzionek Dom Handlowy Valdi w upadłości likwidacyjnej

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Waldemara Dzionek prowadzącego działalność gospodarczą p...

Więcej

03

Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Elblągu, ul. Lotnisko/Akacjowa, w dzielnicy Zatorze, wchodzące w skład masy upadłości Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości...

Więcej

04

Udział w wysokości 3/28 w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 501 m2, położonej w Kielcach przy ul. Kruczej 9, wchodzący w skład masy upadłości Stanisławy Kolasy

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej Upadłej Stanisł...

Więcej

05

3 miejsca postojowe w garażu wielostanowiskowym nr II w budynku przy ul. Kredowej 7 w Lublinie, wchodzące w skład masy upadłości Bogdana Suduła

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym upadłego Bogdana Suduła ogłasza sprzedaż z wolnej ręki u...

Więcej

06

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Dobrów, gm. Tuczępy, pow. buskim, woj. świętokrzyskim, wchodząca w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego METRAX sp. z o.o. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego METRAX sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Do...

Więcej

07

Nieruchomość położona w Stąporkowie przy ul. Piłsudskiego 99, 26-220 Stąporków, wchodząca w skład masy upadłości Waldemara Dzionek Dom Handlowy VALDI w upadłości likwidacyjnej oraz Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa Valdi-Ceramica Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Zaproszenie do udziału w przetargu Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Waldemara Dzionek pro...

Więcej

08

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Gumienice, gm. Pierzchnica, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie (dz. ew. nr 1023/11), wchodząca w skład masy upadłości Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w up...

Więcej

09

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Gumienice, gm. Pierzchnica, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie (dz. ew. nr 1023/10), wchodząca w skład masy upadłości Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w up...

Więcej