Lista aktualnych przetargów

01

Nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Grajwo, gm. Giżycko, wchodzące w skład masy upadłości ARNA” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Syndyk Masy Upadłości „ARNA” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie informuje o możliw...

Więcej

02

Lokalu nr 136 (wraz z wyposażeniem) znajdujący się w budynku hotelowym położonym w m. Jora Wielka 54C, wchodzący w skład masy upadłości Mikołajki Marina Resort sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Syndyk masy upadłości Mikołajki Marina Resort sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ogłasza przetarg na sprz...

Więcej

03

11 lokali użytkowych w budynku apartamentowca w miejscowości Jora Wielka 53a, wchodzących w skład masy upadłości Mikołajki Marina Resort sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Syndyk masy upadłości Mikołajki Marina Resort sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ogłasza przetarg na łącz...

Więcej

04

Prawo wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 85-89, wchodzące w skład masy upadłości Waldemar Dzionek Dom Handlowy Valdi w upadłości likwidacyjnej

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Waldemara Dzionek prowadzącego działalność gospodarczą p...

Więcej

05

Zespół nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Elblągu, ul. Lotnisko/Akacjowa, w dzielnicy Zatorze

Syndyk Masy Upadłości Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłas...

Więcej

06

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem administracyjno-warsztatowo-produkcyjnym i budynkiem przemysłowo-usługowym, położona w miejscowości Dobrów, gminie Tuczępy, powiecie buskim, województwie świętokrzyskim

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego METRAX Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Do...

Więcej

07

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Smarków, gminie Stąporków, powiecie koneckim, województwie świętokrzyskim

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Waldemara Dzionek prowadzącego działalność gospodarczą p...

Więcej

08

Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę ew. nr 77/8 o pow. 0,1366 Ha, położona w miejscowości Gójszcz

Syndyk Masy Upadłości Stefanii Dybki  – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zapr...

Więcej

09

Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę ew. nr 77/9 o pow. 0,1562 Ha, położona w miejscowości Gójszcz

Syndyk Masy Upadłości Stefanii Dybki  – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zapr...

Więcej