Lista aktualnych przetargów

01

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Dobrów, woj. świętokrzyskie, wchodząca w skład masy upadłości PP-U METRAX sp. z o.o. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego METRAX sp. z o.o...

Więcej

02

Zespół nieruchomości gruntowych zabudowanych położony w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 245, wchodzący w skład masy upadłości Waldemara Dzionek Dom Handlowy Valdi w upadłości likwidacyjnej

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Waldemara Dzionek DOM HANDLOWY VALDI w upadłości likwida...

Więcej

03

Nieruchomość gruntowa niezabudowana – działka. ewid. nr 1023/11, położona w miejscowości Gumienice, woj. świętokrzyskie, wchodząca w skład masy upadłości Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w up...

Więcej

04

Nieruchomość gruntowa niezabudowana – działka ewid. nr 1023/10, położona w miejscowości Gumienice, woj. świętokrzyskie, wchodząca w skład masy upadłości Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w up...

Więcej

05

Udział wynoszący 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kielcach przy ul. 1 Maja 116, wchodzący w skład masy upadłości Edyty Boguckiej

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Edyty Boguckiej – osoby fizycznej nieprowadzącej d...

Więcej

06

Lokal niemieszkalny nr T2 o pow. 23,10 m2, położony w budynku przy ul. Kredowej 5 w Lublinie, wchodzący w skład masy upadłości Bogdana Suduła

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Bogdana Suduła, osoby fizycznej nieprowadzącej działalno...

Więcej

07

Udział 13/54 części we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ruda Maleniecka, woj. świętokrzyskim, wchodzący w skład masy upadłości Joanny Choińskiej

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Joanny Choińskiej ? osoby fizycznej nieprowadzącej dział...

Więcej

08

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 24 o pow. 40,90 m2 przy ul. Kiepury 11 w Końskich wraz z wyposażeniem lokalu, wchodzące w skład masy upadłości Joanny Choińskiej

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Joanny Choińskiej ? osoby fizycznej nieprowadzącej dział...

Więcej

09

Lokal mieszkalny nr 5 o pow. 29,30 m2, położony w Zawierciu przy ul. Paderewskiego 23, wchodzący w skład masy upadłości Małgorzaty Bednarskiej

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Bednarskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej d...

Więcej