Lista aktualnych przetargów

01

Udział ½ w prawie własności nieruchomości lokalowej, położonej w Warszawie, dzielnicy Białołęka, przy ul. Aluzyjnej 21E/109, wchodzący w skład masy upadłości Marcina Sitarza

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Marcina Sitarza – osoby fizycznej nieprowadzącej działal...

Więcej

02

Nieruchomość częściowo zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem warsztatowo-garażowym i budynkiem magazynowym, położona w Sulisławicach, wchodząca w skład masy upadłości Sławomiry Bajur

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Sławomiry Bajur, osoby fizycznej nieprowadzącej działaln...

Więcej

03

Nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Grajwo, gm. Giżycko, woj. warmińsko – mazurskim, wchodzące w skład masy upadłości ARNA sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Syndyk masy upadłości Arna sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg (au...

Więcej

04

Udział w 1/2 części w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 36 o pow. użytk. 55,95 m2 położonego przy ul. Kossaka 8 w Skarżysku-Kamiennej, wchodzący w skład masy upadłości Moniki Dróżdż

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Moniki Dróżdż – osoby fizycznej nieprowadzącej dzi...

Więcej