Lista aktualnych przetargów

01

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Smarków, gminie Stąporków, powiecie koneckim, województwie świętokrzyskim

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Waldemara Dzionek prowadzącego działalność gospodarczą p...

Więcej

02

Nieruchomość położona w Stąporkowie przy ul. Piłsudskiego 99, 26-220 Stąporków, wchodząca w skład masy upadłości Waldemara Dzionek Dom Handlowy VALDI w upadłości likwidacyjnej oraz Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa Valdi-Ceramica sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej/ PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Zaproszenie do udziału w przetargu Syndyk masy upadłości Waldemara Dzionek zaprasza do udziału w przetargu,...

Więcej

03

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położona w miejscowości Motkowice przy ul. Nowej 36, woj. świętokrzyskie, wchodząca w skład masy upadłości Piotra Grzelca/ PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Piotra Grzelca – osoby fizycznej nieprowadzącej dz...

Więcej

04

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 99.966 m2 położona w miejscowości Karolew, wchodząca w skład masy upadłości Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku o...

Więcej

05

Nieruchomość częściowo zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem warsztatowo-garażowym i budynkiem magazynowym, położona w Sulisławicach, wchodząca w skład masy upadłości Sławomiry Bajur/ PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Sławomiry Bajur, osoby fizycznej nieprowadzącej działaln...

Więcej

06

Nieruchomość gruntowa o pow. 6.549 m2, położona w Warszawie przy ul. Borzymowskiej 34-36, zabudowana budynkiem mieszkaniowym wielorodzinnym z częścią handlowo-usługową oraz halą garażową w trakcie realizacji, wchodząca w skład masy upadłości Euro-Ring Development sp. z o.o. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Euro-Ring Development sp. z o.o. w upadłości z siedzibą ...

Więcej

07

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Dobrów, woj. świętokrzyskie, wchodząca w skład masy upadłości PP-U METRAX sp. z o.o. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego METRAX sp. z o.o...

Więcej

08

Nieruchomość gruntowa niezabudowana – działka. ewid. nr 1023/11, położona w miejscowości Gumienice, woj. świętokrzyskie, wchodząca w skład masy upadłości Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w up...

Więcej

09

Nieruchomość gruntowa niezabudowana – działka ewid. nr 1023/10, położona w miejscowości Gumienice, woj. świętokrzyskie, wchodząca w skład masy upadłości Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w up...

Więcej