Lista aktualnych przetargów

01

Udział 1/32 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Krótkiej 1, wchodzący w skład masy upadłości Katarzyny Janiszewskiej-Mateblowskiej

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Janiszewskiej-Mateblowskiej ogłasza sprzedaż w...

Więcej

02

Lokal niemieszkalny nr 2A o pow. 81,50 m2, położony w Olsztynie przy ul. Bolesława Laszki 9, wchodzący w skład masy upadłości Moniki Jurkiewicz i Tomasza Jurkiewicza

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Moniki Jurkiewicz i Tomasza Jurkiewicza – osób fizycznyc...

Więcej

03

Lokale mieszkalne o pow. od 82,32 m2 do 126,05 m2, położone w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Czerwonej Jarzębiny, wchodzące w skład masy upadłości Sorbus sp. z o.o. w upadłości

Syndyk masy upadłości Sorbus sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza sprzedaż w trybie z woln...

Więcej

04

Lokal mieszkalny nr 1 o łącznej pow. 43,50 m2, usytuowany na parterze budynku przy ul. Jarockiej 78 w Olsztynie, wchodzący w skład masy upadłości Moniki Jurkiewicz i Tomasza Jurkiewicza

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Moniki Jurkiewicz i Tomasza Jurkiewicz – osób fizycznych...

Więcej

05

Nieruchomość gruntowa zabudowana – działka ewid. nr 121/72 o pow. 0,7055 ha, położona w miejscowości Dobrów, woj. świętokrzyskie, wchodząca w skład masy upadłości PP-U METRAX sp. z o.o. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego METRAX sp. z o.o...

Więcej

06

Nieruchomość gruntowa zabudowana – działka ewid. nr 121/71 o pow. 0,2561 ha położona w miejscowości Dobrów, woj. świętokrzyskie, wchodząca w skład masy upadłości PP-U METRAX sp. z o.o. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego METRAX sp. z o.o...

Więcej