Lista aktualnych przetargów

10

Zespół nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Czernikowskiej (96) oraz wierzytelności z tytułu rozliczenia nakładów poniesionych na nieruchomość, wchodzące w skład masy upadłości Waldemara Dzionka Dom Handlowy VALDI w upadłości likwidacyjnej

Zaproszenie do składania ofert I. Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Waldemara Dzionka prow...

Więcej