Postępowania restrukturyzacyjne

01

Roman Pacek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU „INWOD” Roman Pacek w restrukturyzacyji (NIP: 71400005410

Postanowieniem z dnia 14 marca 2018 roku wydanym w sprawie z wniosku dłużnika Romana Pacek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PHU „INWOD” Roman Pacek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego (sygn. akt X GR 8/18) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił: otworzyć przyspieszone postępowanie układowe Romana Pacek […]

Więcej

02

NSB Sp. z o.o. w restrukturyzacji (KRS: 0000364094)

Postanowieniem z dnia 05 kwietnia 2017 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt: X GR 12/17 z wniosku dłużnika NSB spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o otwarcie postępowania układowego, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych: otworzył postępowanie układowe dłużnika NSB spółki z ograniczoną odpowiedzialnością […]

Więcej