Postępowania restrukturyzacyjne

01

Unified Factory S.A. w restrukturyzacji (KRS 0000322316)

Postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 roku, wydanym pod sygn. akt X GR 92/18, w sprawie z wniosku dłużnika Unified Factory S.A. z siedzibą w Warszawie o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił: otworzyć przyspieszone postępowanie Unified Factory spółki akcyjnej w Warszawie […]

Więcej