Postępowania restrukturyzacyjne

01

Unified Factory S.A. w restrukturyzacji (KRS 0000322316)

Postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 roku wydanym w sprawie z wniosku dłużnika Unified Factory S.A. z siedzibą w Warszawie o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego (sygn. akt X GR 92/18) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił: otworzyć przyspieszone postępowanie Unified Factory spółki akcyjnej w Warszawie numer […]

Więcej