Postępowania restrukturyzacyjne

01

Aquacoms sp. z o.o. w restrukturyzacji (KRS: 0000418009)

Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2017 roku wydanym w sprawie z wniosku Kazimierza Michalaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kazimierz Michalak „ZIB” P.H.U. o ogłoszenie upadłości Aquacoms sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz z wniosku Aquacoms sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o otwarcie postępowania sanacyjnego (sygn. akt X GR 83/17) Sąd […]

Więcej

02

NSB Sp. z o.o. w restrukturyzacji (KRS: 0000364094)

Postanowieniem z dnia 05 kwietnia 2017 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt: X GR 12/17 z wniosku dłużnika NSB spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o otwarcie postępowania układowego, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych: otworzył postępowanie układowe dłużnika NSB spółki z ograniczoną odpowiedzialnością […]

Więcej

03

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w restrukturyzacji (KRS: 0000034285)

Postanowieniem z dnia 27 lipca 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GR 2/16, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych otworzył postępowanie sanacyjne Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o., adres Kielce, ul. Przęsłowa 2a, (KRS: 0000034285 oraz wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Iwony Róziewicz i zarządcę […]

Więcej