Postępowania zakończone

01

Andrzej Stanisław Grzesik

Postanowieniem z dnia 14 listopada 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 170/19, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Andrzeja Stanisława Grzesik zamieszkałego w Olsztynie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Joanny Bury oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe […]

Więcej

02

Wacława Durło

Postanowieniem z dnia 22 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 294/19, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Wacławy Durło zamieszkałej w Kielcach, określił, że upadła Wacława Durło jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Bogdana Stańka oraz  […]

Więcej

03

Lidia Lewkowicz

Postanowieniem z dnia 27 czerwca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 255/19 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Lidii Lewkowicz zamieszkałej w Starachowicach, określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie Anny Poborskiej, sędziego Sądu Rejonowego w […]

Więcej

04

Barbara Karólczak

Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 45/16, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Barbary Karólczak zamieszkałej w Kielcach, określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Poborskiej i syndyka w osobie […]

Więcej

05

Barbara Rudnicka

Postanowieniem z dnia 23 maja 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 141/19 Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Barbary Rudnickiej zamieszkałej w miejscowości Nowe Kanice, określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie Iwony Róziewicz – sędziego […]

Więcej

06

Małgorzata Bednarska

Postanowieniem z dnia 17 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 252/19 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Małgorzaty Bednarskiej zamieszkałej w Ostrowcu Świętokrzyskim, określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Bogdana Stańka oraz syndyka […]

Więcej

07

Bogusława Borowska

Postanowieniem z dnia 25 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 316/19, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Bogusławy Borowskiej zamieszkałej w miejscowości Dębno, określił, że upadła Bogusława Borowska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Bogdana Stańka […]

Więcej

08

Dorota Gajerska

Postanowieniem z dnia 17 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 290/19 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Doroty Gajerskiej zamieszkałej w Kielcach, określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Poborskiej oraz syndyka masy […]

Więcej

09

Beata Grzybowska

Postanowieniem z dnia 15 listopada 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 179/18, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Beaty Grzybowskiej, zamieszkałej w Skarżysku-Kamiennej, określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej oraz syndyka w […]

Więcej