Postępowania zakończone

01

Waldemar Chmielewski

Postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 235/18, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Waldemara Chmielewskiego zamieszkałego w Kielcach przy ul. Dąbrowskiej 1/1, określił,  że upadły Waldemar Chmielewski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie […]

Więcej

02

Piotr Robert Lewandowski

Postanowieniem z dnia 16 października 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 322/18, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Piotra Roberta Lewandowskiego zamieszkałego w Staszowie, określił, że Piotr Robert Lewandowski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej […]

Więcej

03

Lucja Niechaj i Marek Niechaj

Postanowieniem z dnia 24 maja 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU ?of? 1/17, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy: ogłosił upadłość dłużniczki Lucji Niechaj zamieszkałej w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego 58/110, PESEL 47010602260, jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, ogłosił upadłość dłużnika Marka Niechaj zamieszkałego w Olsztynie przy ul. […]

Więcej

04

Palermo sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000545516)

Postanowieniem z dnia 19 czerwca 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 244/17, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Palermo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 199A (KRS: 0000545516) oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego i Sędziego-komisarza […]

Więcej

05

Bożena Kołodziej – Szczepanik

Postanowieniem z dnia 11 października 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 299/18, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Bożeny Kołodziej – Szczepanik, zamieszkałej w Końskich, ulica Polna, numer domu 4B, numer lokalu 2, kod pocztowy 26-200, określił, że Bożena Kołodziej – Szczepanik […]

Więcej

06

Andrzej Figurski

Postanowieniem z dnia 09 maja 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU ?of? 55/17, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Andrzeja Figurskiego, zamieszkałego w Olsztynie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sędzią ?komisarzem wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Katarzynę Kwaterkiewicz, a syndykiem upadłości Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe […]

Więcej

07

Przedsiębiorstwo Budowlano-Telekomunikacyjne MBT sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000208326)

Postanowieniem z dnia 07 lipca 2015 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 22/15, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Przedsiębiorstwa Budowlano-Telekomunikacyjnego MBT sp. z o.o. z siedzibą w Markach, obejmującą likwidację majątku dłużnika i wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz Syndyka w […]

Więcej

08

Walter Company sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000620945)

Postanowieniem z dnia 14 marca 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2119/17, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił ogłosić upadłość Walter Company sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Solec 63, 00-409 Warszawa), nr KRS 0000620945, wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie […]

Więcej

09

Bronisława Górecka

Postanowieniem z dnia 17 maja 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU ?of? 24/17, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Bronisławy Góreckiej, zamieszkałej Siniec 19, 11-420 Srokowo, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sędzią-komisarzem wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Witolda Marweg, a syndykiem upadłości wyznaczył Pana Tycjana […]

Więcej