Postępowania zakończone

01

Marcin Kaliniec

Postanowieniem z dnia 16 października 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 197/19, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Marcina Kalińca zamieszkałego w Olsztynie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie ASR Dagmary Wilczyńskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się […]

Więcej

02

Zofia Taborska

Postanowieniem z dnia 30 września 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 378/19, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Zofii Tabowskiej zamieszkałej we wsi Bardo, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Bogdana Stańka oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło […]

Więcej

03

Krzysztof Grzęda

Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 139/19 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Krzysztofa Grzędy zamieszkałego w Kielcach,  określił, że upadły Krzysztof Grzęda jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie Anny Poborskiej oraz  syndyka […]

Więcej

04

Andrzej Stanisław Grzesik

Postanowieniem z dnia 14 listopada 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 170/19, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Andrzeja Stanisława Grzesik zamieszkałego w Olsztynie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Joanny Bury oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe […]

Więcej

05

Wacława Durło

Postanowieniem z dnia 22 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 294/19, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Wacławy Durło zamieszkałej w Kielcach, określił, że upadła Wacława Durło jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Bogdana Stańka oraz  […]

Więcej

06

Lidia Lewkowicz

Postanowieniem z dnia 27 czerwca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 255/19 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Lidii Lewkowicz zamieszkałej w Starachowicach, określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie Anny Poborskiej, sędziego Sądu Rejonowego w […]

Więcej

07

Barbara Karólczak

Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 45/16, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Barbary Karólczak zamieszkałej w Kielcach, określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Poborskiej i syndyka w osobie […]

Więcej

08

Barbara Rudnicka

Postanowieniem z dnia 23 maja 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 141/19 Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Barbary Rudnickiej zamieszkałej w miejscowości Nowe Kanice, określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie Iwony Róziewicz – sędziego […]

Więcej

09

Małgorzata Bednarska

Postanowieniem z dnia 17 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 252/19 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Małgorzaty Bednarskiej zamieszkałej w Ostrowcu Świętokrzyskim, określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Bogdana Stańka oraz syndyka […]

Więcej