Postępowania zakończone

01

Elżbieta Kazimiera Radzymińska

Postanowieniem z dnia 17 maja 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU „of” 227/16, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużniczki Elżbiety Kazimiery Radzymińskiej zamieszkałej w Ornecie, określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Witolda Marweg, oraz syndyka upadłości w osobie Tycjana […]

Więcej

02

Łukasz Maciąg

Postanowieniem z dnia 25 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 322/19, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Łukasza Maciąga zamieszkałego w Nagłowicach, określił, że upadły Łukasz Maciąg jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Poborskiej oraz […]

Więcej

03

Teresa Żurowska

Postanowieniem z dnia 10 czerwca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 246/19 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Teresy Żurowskiej zamieszkałej w Wodzisławiu określając, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej – sędziego Sądu Rejonowego […]

Więcej

04

Ryszard Cyrański

Postanowieniem z dnia 03 czerwca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 173/19 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Ryszarda Cyrańskiego zamieszkałego w Kolonii Górka, określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej – sędziego Sądu […]

Więcej

05

Anna Miernik

Postanowieniem z dnia 30 września 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 389/19, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Anny Miernik zamieszkałej w Połańcu, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Poborskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się […]

Więcej

06

Stefan Gadowski

Postanowieniem z dnia 25 października 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 291/18, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Stefana Gadowskiego zamieszkałego w Ostrowcu Świętokrzyskim, określił, że upadły Stefan Gadowski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka, […]

Więcej

07

Waldemar Chmielewski

Postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 235/18, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Waldemara Chmielewskiego zamieszkałego w Kielcach, określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie Iwony Róziewicz – sędziego Sądu Rejonowego […]

Więcej

08

Piotr Robert Lewandowski

Postanowieniem z dnia 16 października 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 322/18, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Piotra Roberta Lewandowskiego zamieszkałego w Staszowie, określił, że Piotr Robert Lewandowski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej […]

Więcej

09

Lucja Niechaj i Marek Niechaj

Postanowieniem z dnia 24 maja 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU „of” 1/17, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużniczki Lucji Niechaj zamieszkałej w Olsztynie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz upadłość dłużnika Marka Niechaj zamieszkałego w Olsztynie jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprawy upadłościowe Lucji […]

Więcej