Postępowania zakończone

100

Car For Company Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000135356)

Postanowieniem z dnia 12 października 2010 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych odwołał Syndyka powołanego w postępowaniu upadłościowym Car For Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postanowieniem z dnia 27 stycznia 2010 roku i ustanowił zarządcę tymczasowego w osobie Tycjana Saltarskiego. Następnie postanowieniem […]

Więcej

101

Tiimari Polska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000242608)

Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2010 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 105/10, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość „Tiimari Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe […]

Więcej

102

NET Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000298814)

Postanowieniem z dnia 25 czerwca 2010 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 156/10, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość NET Sp. z o.o. z  siedzibą w Warszawie, obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było […]

Więcej

103

Monika Felerska

Postanowieniem z dnia 24 listopada 2015 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1120/15, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Moniki Felerskiej zamieszkałej w Radzyminie, PESEL: 77101100520, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie […]

Więcej

104

KOBUS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000099958)

Postanowieniem z dnia 24 marca 2015 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 279/15, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Kobus Sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było […]

Więcej