Postępowania zakończone

10

Piotr Witkowski

Postanowieniem z dnia 19 września 2016 roku, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość dłużnika Piotra Witkowskiego – PESEL 76050808431, zamieszkałego w miejscowości: 25-547 Kielce, ul. Warszawska 161/157, określił, że upadły Piotr Witkowski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie Bogdana Stańka sędziego Sądu Rejonowego w […]

Więcej

11

Beata Majewska

Postanowieniem z dnia 22 lutego 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1782/16, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Beaty Majewskiej zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Podskarbińskiej 8a m.12 (kod pocztowy: 03-833), PESEL 88080103204, określił, iż Beata Majewska jest osobą nieprowadzącą […]

Więcej

12

Aquacoms sp. z o.o. w restrukturyzacji (KRS: 0000418009)

Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2017 roku wydanym w sprawie z wniosku Kazimierza Michalaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kazimierz Michalak „ZIB” P.H.U. o ogłoszenie upadłości Aquacoms sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz z wniosku Aquacoms sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o otwarcie postępowania sanacyjnego (sygn. akt X GR 83/17) Sąd […]

Więcej

13

Maciej Stańczyk

Postanowieniem z dnia 17 maja 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU „of” 10/17, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Macieja Stańczyka zamieszkałego w Olsztynie przy ul. gen. Józefa Hallera 3/26, PESEL 89070811439, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sędzią-komisarzem wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Joannę Bury, […]

Więcej

14

Mateusz Masternak prowadzący działalność gospodarczą pn. „MATMASTER” w upadłości likwidacyjnej w Kielcach

Postanowieniem z dnia 29 lutego 2012 roku, wydanym pod sygn. akt V GU 5/12, Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Mateusza Masternaka prowadzącego działalność gospodarczą pn. „MATMASTER” w Kielcach, określił, że upadłość prowadzona będzie z możliwością zawarcia układu oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Elżbiety Zarzyckiej i […]

Więcej

15

Grzegorz Grudziński

Postanowieniem z dnia 30 września 2015 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1158/15, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Grzegorza Grudzińskiego zamieszkałego w Warszawie, PESEL: 79120606450, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie […]

Więcej

16

Przedsiębiorstwo Budowlano-Telekomunikacyjne MBT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Markach (KRS: 0000208326)

Postanowieniem z dnia 07 lipca 2015 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 22/15, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Przedsiębiorstwa Budowlano-Telekomunikacyjnego MBT sp. z o.o. z siedzibą w Markach, obejmującą likwidację majątku dłużnika i wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz Syndyka w […]

Więcej

17

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w restrukturyzacji (KRS: 0000034285)

Postanowieniem z dnia 27 lipca 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GR 2/16, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych otworzył postępowanie sanacyjne Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych sp. z o.o., adres Kielce, ul. Przęsłowa 2a, (KRS: 0000034285 oraz wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Iwony Róziewicz i zarządcę […]

Więcej

18

Irena Kotulska

Postanowieniem z dnia 19 stycznia 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1479/15, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Ireny Kotulskiej zamieszkałej w Ożarowie Mazowieckim, PESEL: 59060604925, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w […]

Więcej