Postępowania zakończone

10

Bogusława Borowska

Postanowieniem z dnia 25 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 316/19, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Bogusławy Borowskiej zamieszkałej w miejscowości Dębno, określił, że upadła Bogusława Borowska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Bogdana Stańka […]

Więcej

11

Dorota Gajerska

Postanowieniem z dnia 17 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 290/19 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Doroty Gajerskiej zamieszkałej w Kielcach, określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Poborskiej oraz syndyka masy […]

Więcej

12

Beata Grzybowska

Postanowieniem z dnia 15 listopada 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 179/18, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Beaty Grzybowskiej, zamieszkałej w Skarżysku-Kamiennej, określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej oraz syndyka w […]

Więcej

13

Maciej Sarbiński

Postanowieniem z dnia 27 czerwca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 268/19 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Macieja Sarbińskiego zamieszkałego w Kielcach, określił, że upadły Maciej Sarbiński jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie Iwony Róziewicz, sędziego Sądu […]

Więcej

14

NOMI S.A. w upadłości (KRS: 0000024127)

Postanowieniem z dnia 09 marca 2016 roku, wydanym w pod sygn. akt V GU 32/16, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika NOMI S.A. z siedzibą w Kielcach przy ul. 1 Maja nr 191, 25-655 Kielce, KRS 0000024127 oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Iwony Róziewicz i […]

Więcej

15

Dorota Gadowska

Postanowieniem z dnia 25 października 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 290/18, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Doroty Gadowskiej zamieszkałej w Ostrowcu Świętokrzyskim, określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka oraz syndyka […]

Więcej

16

Grzegorz Szczepanik

Postanowieniem z dnia 11 października 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 300/18, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Grzegorza Szczepanika zamieszkałego w Końskich, określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej oraz syndyka masy […]

Więcej

17

Elżbieta Kazimiera Radzymińska

Postanowieniem z dnia 17 maja 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU „of” 227/16, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużniczki Elżbiety Kazimiery Radzymińskiej zamieszkałej w Ornecie, określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Witolda Marweg, oraz syndyka upadłości w osobie Tycjana […]

Więcej

18

Łukasz Maciąg

Postanowieniem z dnia 25 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 322/19, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Łukasza Maciąga zamieszkałego w Nagłowicach, określił, że upadły Łukasz Maciąg jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Poborskiej oraz […]

Więcej