Postępowania zakończone

10

Stanisław Jankowski

Postanowieniem z dnia 14 maja 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 103/19 Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Stanisława Jankowskiego zamieszkałego w Srokowie, określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, sędzią-komisarzem wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Witolda Marweg, a syndykiem upadłości wyznaczył Tycjana […]

Więcej

11

Ryszard Cyrański

Postanowieniem z dnia 03 czerwca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 173/19 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Ryszarda Cyrańskiego zamieszkałego w Kolonii Górka, określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej – sędziego Sądu […]

Więcej

12

Anna Miernik

Postanowieniem z dnia 30 września 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 389/19, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Anny Miernik zamieszkałej w Połańcu, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Poborskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się […]

Więcej

13

Stefania Ewa Dybka

Postanowieniem z dnia 06 marca 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1960/16, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Stefanii Ewy Dybki zamieszkałej w Warszawie, określił, iż upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej oraz wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk i […]

Więcej

14

Ryszard Liborio

Postanowieniem z dnia 3 listopada 2017 roku, wydanym w sprawie X GU 1188/17, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Ryszarda Liborio zamieszkałego w Ożarowie Mazowieckim, określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej-Choiny oraz syndyka w osobie Tycjana […]

Więcej

15

Stefan Gadowski

Postanowieniem z dnia 25 października 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 291/18, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Stefana Gadowskiego zamieszkałego w Ostrowcu Świętokrzyskim, określił, że upadły Stefan Gadowski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka, […]

Więcej

16

Roman Pacek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU „INWOD” Roman Pacek w upadłości

Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2018 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GU 1541/18, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Romana Packa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PHU „INWOD” Roman Pacek oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego i syndyka w osobie […]

Więcej

17

Waldemar Chmielewski

Postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 235/18, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Waldemara Chmielewskiego zamieszkałego w Kielcach, określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie Iwony Róziewicz – sędziego Sądu Rejonowego […]

Więcej

18

Piotr Robert Lewandowski

Postanowieniem z dnia 16 października 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 322/18, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Piotra Roberta Lewandowskiego zamieszkałego w Staszowie, określił, że Piotr Robert Lewandowski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej […]

Więcej