Postępowania zakończone

19

Helena Kuc

Postanowieniem z dnia 13 września 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 165/17, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Heleny Kuc, nr PESEL 56120104867 zamieszkałej 25-318 Kielce, ul. Sandomierska 74 m. 91, określił, że upadły Helena Kuc jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył […]

Więcej

20

Twój Nowy Dom Development S.A. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000398237)

Postanowieniem z dnia 24 stycznia 2014 roku, wydanym pod sygn. akt IX GU 127/13, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie IX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Twój Nowy Dom Development S.A. w Warszawie obejmującą likwidację majątku upadłego oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Jana Drąga i Syndyka w osobie Tycjana […]

Więcej

21

Tadeusz Waśniewski

Postanowieniem z dnia 18 maja 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 537/17, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Tadeusza Waśniewskiego zamieszkałego w Warszawie przy ul. Żołny 15 (02-815 Warszawa), PESEL: 47092902076, określił, iż Tadeusz Waśniewski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej […]

Więcej

22

Roman Pacek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU ?INWOD? Roman Pacek w restrukturyzacyji (NIP: 71400005410

Postanowieniem z dnia 14 marca 2018 roku wydanym w sprawie z wniosku dłużnika Romana Pacek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PHU ?INWOD? Roman Pacek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego (sygn. akt X GR 8/18) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił otworzyć przyspieszone postępowanie układowe Romana Pacek […]

Więcej

23

NSB Sp. z o.o. w restrukturyzacji (KRS: 0000364094)

Postanowieniem z dnia 05 kwietnia 2017 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt: X GR 12/17 z wniosku dłużnika NSB spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o otwarcie postępowania układowego, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych otworzył postępowanie układowe dłużnika NSB spółki z ograniczoną odpowiedzialnością […]

Więcej

24

Ryszard Szawłowski

Postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU ?of? 185/16, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Ryszarda Szawłowskiego, zamieszkałego w Olsztynie (10-522) przy ul. Kościuszki 109/3, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sędzią ?komisarzem wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Joanne Bury, a syndykiem […]

Więcej

25

Apteka Medyczna sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000293756)

Postanowieniem z dnia 11 stycznia 2013 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 540/12, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość spółki Apteka Medyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, obejmującą likwidację majątku oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Dariusza Stępińskiego i Syndyka w osobie […]

Więcej

26

Piotr Witkowski

Postanowieniem z dnia 19 września 2016 roku, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość dłużnika Piotra Witkowskiego – PESEL 76050808431, zamieszkałego w miejscowości: 25-547 Kielce, ul. Warszawska 161/157, określił, że upadły Piotr Witkowski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie Bogdana Stańka sędziego Sądu Rejonowego w […]

Więcej

27

Beata Majewska

Postanowieniem z dnia 22 lutego 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1782/16, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Beaty Majewskiej zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Podskarbińskiej 8a m.12 (kod pocztowy: 03-833), PESEL 88080103204, określił, iż Beata Majewska jest osobą nieprowadzącą […]

Więcej