Postępowania zakończone

19

Beata Majewska

Postanowieniem z dnia 22 lutego 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1782/16, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Beaty Majewskiej zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Podskarbińskiej 8a m.12 (kod pocztowy: 03-833), PESEL 88080103204, określił, iż Beata Majewska jest osobą nieprowadzącą […]

Więcej

20

Aquacoms sp. z o.o. w restrukturyzacji (KRS: 0000418009)

Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2017 roku wydanym w sprawie z wniosku Kazimierza Michalaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kazimierz Michalak „ZIB” P.H.U. o ogłoszenie upadłości Aquacoms sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz z wniosku Aquacoms sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o otwarcie postępowania sanacyjnego (sygn. akt X GR 83/17) Sąd […]

Więcej

21

Maciej Stańczyk

Postanowieniem z dnia 17 maja 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU „of” 10/17, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Macieja Stańczyka zamieszkałego w Olsztynie przy ul. gen. Józefa Hallera 3/26, PESEL 89070811439, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sędzią-komisarzem wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Joannę Bury, […]

Więcej

22

Mateusz Masternak prowadzący działalność gospodarczą pn. „MATMASTER” w upadłości likwidacyjnej w Kielcach

Postanowieniem z dnia 29 lutego 2012 roku, wydanym pod sygn. akt V GU 5/12, Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Mateusza Masternaka prowadzącego działalność gospodarczą pn. „MATMASTER” w Kielcach, określił, że upadłość prowadzona będzie z możliwością zawarcia układu oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Elżbiety Zarzyckiej i […]

Więcej

23

Grzegorz Grudziński

Postanowieniem z dnia 30 września 2015 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1158/15, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Grzegorza Grudzińskiego zamieszkałego w Warszawie, PESEL: 79120606450, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie […]

Więcej

24

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w restrukturyzacji (KRS: 0000034285)

Postanowieniem z dnia 27 lipca 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GR 2/16, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych otworzył postępowanie sanacyjne Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych sp. z o.o., adres Kielce, ul. Przęsłowa 2a, (KRS: 0000034285 oraz wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Iwony Róziewicz i zarządcę […]

Więcej

25

Irena Kotulska

Postanowieniem z dnia 19 stycznia 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1479/15, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Ireny Kotulskiej zamieszkałej w Ożarowie Mazowieckim, PESEL: 59060604925, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w […]

Więcej

26

Henryk Jaromin

Postanowieniem z dnia 12 lutego 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 21/16, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Henryka Jaromina zamieszkałego w Skarżysku Kamiennej, PESEL: 62042703170, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Doroty Tylus-Chałońskiej i syndyka w […]

Więcej

27

Paweł Łukomski

Postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2015 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 90/15, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Pawła Łukomskiego zamieszkałego w Starachowicach, PESEL: 71020809359, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Bogdana Staniek […]

Więcej