Postępowania zakończone

19

Roman Pacek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU „INWOD” Roman Pacek w restrukturyzacyji (NIP: 71400005410

Postanowieniem z dnia 14 marca 2018 roku wydanym w sprawie z wniosku dłużnika Romana Pacek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PHU „INWOD” Roman Pacek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego (sygn. akt X GR 8/18) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił otworzyć przyspieszone postępowanie układowe Romana Pacek […]

Więcej

20

NSB Sp. z o.o. w restrukturyzacji (KRS: 0000364094)

Postanowieniem z dnia 05 kwietnia 2017 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt: X GR 12/17 z wniosku dłużnika NSB spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o otwarcie postępowania układowego, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych otworzył postępowanie układowe dłużnika NSB spółki z ograniczoną odpowiedzialnością […]

Więcej

21

Ryszard Szawłowski

Postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU „of” 185/16, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Ryszarda Szawłowskiego, zamieszkałego w Olsztynie (10-522) przy ul. Kościuszki 109/3, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sędzią –komisarzem wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Joanne Bury, a syndykiem […]

Więcej

22

Apteka Medyczna sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000293756)

Postanowieniem z dnia 11 stycznia 2013 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 540/12, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość spółki Apteka Medyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, obejmującą likwidację majątku oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Dariusza Stępińskiego i Syndyka w osobie […]

Więcej

23

Piotr Witkowski

Postanowieniem z dnia 19 września 2016 roku, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość dłużnika Piotra Witkowskiego – PESEL 76050808431, zamieszkałego w miejscowości: 25-547 Kielce, ul. Warszawska 161/157, określił, że upadły Piotr Witkowski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie Bogdana Stańka sędziego Sądu Rejonowego w […]

Więcej

24

Beata Majewska

Postanowieniem z dnia 22 lutego 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1782/16, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Beaty Majewskiej zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Podskarbińskiej 8a m.12 (kod pocztowy: 03-833), PESEL 88080103204, określił, iż Beata Majewska jest osobą nieprowadzącą […]

Więcej

25

Aquacoms sp. z o.o. w restrukturyzacji (KRS: 0000418009)

Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2017 roku wydanym w sprawie z wniosku Kazimierza Michalaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kazimierz Michalak „ZIB” P.H.U. o ogłoszenie upadłości Aquacoms sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz z wniosku Aquacoms sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o otwarcie postępowania sanacyjnego (sygn. akt X GR 83/17) Sąd […]

Więcej

26

Maciej Stańczyk

Postanowieniem z dnia 17 maja 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU „of” 10/17, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Macieja Stańczyka zamieszkałego w Olsztynie przy ul. gen. Józefa Hallera 3/26, PESEL 89070811439, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sędzią-komisarzem wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Joannę Bury, […]

Więcej

27

Mateusz Masternak prowadzący działalność gospodarczą pn. „MATMASTER” w upadłości likwidacyjnej

Postanowieniem z dnia 29 lutego 2012 roku, wydanym pod sygn. akt V GU 5/12, Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Mateusza Masternaka prowadzącego działalność gospodarczą pn. „MATMASTER” w Kielcach, określił, że upadłość prowadzona będzie z możliwością zawarcia układu oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Elżbiety Zarzyckiej i […]

Więcej