Postępowania zakończone

19

Henryk Jaromin

Postanowieniem z dnia 12 lutego 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 21/16, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Henryka Jaromina zamieszkałego w Skarżysku Kamiennej, PESEL: 62042703170, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Doroty Tylus-Chałońskiej i syndyka w […]

Więcej

20

Paweł Łukomski

Postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2015 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 90/15, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Pawła Łukomskiego zamieszkałego w Starachowicach, PESEL: 71020809359, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Bogdana Staniek […]

Więcej

21

Wojciech Wiśniewski prowadzący uprzednio działalność gospodarczą pn. „AUTO HAUS WW” Wojciech Wiśniewski w upadłości likwidacyjnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Postanowieniem z dnia 18 stycznia 2016 roku, wydanym pod sygn. akt V GU 149/15, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Wojciecha Wiśniewskiego (PESEL: 66053004750), prowadzącego uprzednio działalność gospodarczą pn. „AUTO HAUS WW” Wojciech Wiśniewski w Ostrowcu Świętokrzyskim, obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR […]

Więcej

22

Lidia Borowiecka

Postanowieniem z dnia 01 lipca 2015 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 63/15, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Lidii Borowieckiej zamieszkałej w Kielcach, PESEL: 65081411404, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Bogdana Staniek […]

Więcej

23

ABC MEBLE Sp. z o.o. w restrukturyzacji (KRS: 0000362586)

Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GR 67/16, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych otworzył postępowanie układowe ABC MEBLE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-065) przy ul. Nowogrodzkiej 50/515 (KRS nr 0000362586), wyznaczając sędziego – […]

Więcej

24

SPV Greenbet Sp. z o.o. Sp.k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000247907)

Postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2015 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 368/15, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość SPV Greenbet Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Pawła Stosio i Syndyka […]

Więcej

25

Leszek Jaremkiewicz

Postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 251/16, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Leszka Mieczysława Jaremkiewicza zamieszkałego  w Warszawie, PESEL: 56010101457, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Aleksandry Ziółkowskiej-Majkowskiej […]

Więcej

26

Monika Grudzińska

Postanowieniem z dnia 11 maja 2015 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 48/15, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Moniki Grudzińskiej zamieszkałej w Staszowie, PESEL: 75070611964, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Bogdana Staniek […]

Więcej

27

Grzegorz Wiśniewski

Postanowieniem z dnia 12 stycznia 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1448/15, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Grzegorza Wiśniewskiego zamieszkałego w Warszawie, PESEL: 86103002099, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie […]

Więcej