Postępowania zakończone

19

Grzegorz Szczepanik

Postanowieniem z dnia 11 października 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 300/18, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Grzegorza Szczepanika zamieszkałego w Końskich, określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej oraz syndyka masy […]

Więcej

20

Elżbieta Kazimiera Radzymińska

Postanowieniem z dnia 17 maja 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU „of” 227/16, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużniczki Elżbiety Kazimiery Radzymińskiej zamieszkałej w Ornecie, określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Witolda Marweg, oraz syndyka upadłości w osobie Tycjana […]

Więcej

21

Łukasz Maciąg

Postanowieniem z dnia 25 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 322/19, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Łukasza Maciąga zamieszkałego w Nagłowicach, określił, że upadły Łukasz Maciąg jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Poborskiej oraz […]

Więcej

22

Teresa Żurowska

Postanowieniem z dnia 10 czerwca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 246/19 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Teresy Żurowskiej zamieszkałej w Wodzisławiu określając, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej – sędziego Sądu Rejonowego […]

Więcej

23

Stanisław Jankowski

Postanowieniem z dnia 14 maja 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 103/19 Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Stanisława Jankowskiego zamieszkałego w Srokowie, określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, sędzią-komisarzem wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Witolda Marweg, a syndykiem upadłości wyznaczył Tycjana […]

Więcej

24

Ryszard Cyrański

Postanowieniem z dnia 03 czerwca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 173/19 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Ryszarda Cyrańskiego zamieszkałego w Kolonii Górka, określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej – sędziego Sądu […]

Więcej

25

Forestel sp. z o.o. w upadłości (KRS 0000100683)

Postanowieniem z dnia 28 listopada 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 309/18, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Forestel sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, KRS 0000100683, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz syndyka masy upadłości […]

Więcej

26

Anna Miernik

Postanowieniem z dnia 30 września 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 389/19, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Anny Miernik zamieszkałej w Połańcu, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Poborskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się […]

Więcej

27

Stefania Ewa Dybka

Postanowieniem z dnia 06 marca 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1960/16, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Stefanii Ewy Dybki zamieszkałej w Warszawie, określił, iż upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej oraz wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk i […]

Więcej