Postępowania zakończone

28

Lucja Niechaj i Marek Niechaj

Postanowieniem z dnia 24 maja 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU „of” 1/17, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużniczki Lucji Niechaj zamieszkałej w Olsztynie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz upadłość dłużnika Marka Niechaj zamieszkałego w Olsztynie jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprawy upadłościowe Lucji […]

Więcej

29

Palermo sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000545516)

Postanowieniem z dnia 19 czerwca 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 244/17, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Palermo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000545516) oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego i Sędziego-komisarza w osobie SSR Małgorzaty […]

Więcej

30

Bożena Kołodziej – Szczepanik

Postanowieniem z dnia 11 października 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 299/18, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Bożeny Kołodziej-Szczepanik, zamieszkałej w Końskich, określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej oraz syndyka masy […]

Więcej

31

Andrzej Figurski

Postanowieniem z dnia 09 maja 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU „of” 55/17, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Andrzeja Figurskiego, zamieszkałego w Olsztynie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sędzią-komisarzem wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Katarzynę Kwaterkiewicz, a syndykiem upadłości Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło […]

Więcej

32

Przedsiębiorstwo Budowlano-Telekomunikacyjne MBT sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000208326)

Postanowieniem z dnia 07 lipca 2015 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 22/15, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Przedsiębiorstwa Budowlano-Telekomunikacyjnego MBT sp. z o.o. z siedzibą w Markach, obejmującą likwidację majątku dłużnika i wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz Syndyka w […]

Więcej

33

Walter Company sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000620945)

Postanowieniem z dnia 14 marca 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2119/17, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił ogłosić upadłość Walter Company sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000620945), wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego, zastępcę Sędziego-komisarza w osobie […]

Więcej

34

Bronisława Górecka

Postanowieniem z dnia 17 maja 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU „of” 24/17, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość  Bronisławy Góreckiej zamieszkałej w Sińcu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sędzią-komisarzem wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Witolda Marweg, a syndykiem upadłości wyznaczył Pana Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe […]

Więcej

35

Halina Gębska

Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 428/17, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Haliny Gębskiej zamieszkałej w Warszawie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127) oraz […]

Więcej

36

Maria Kosakiewicz

Postanowieniem z dnia 28 marca 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 77/18, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Marii Kosakiewicz zamieszkałej w Ćmińsku, określił, że upadła Maria Kosakiewicz jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej oraz syndyka […]

Więcej