Postępowania zakończone

37

SPV Greenbet Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000109773)

Postanowieniem z dnia 01 lipca 2015 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 369/15, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość SPV Greenbet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej i Syndyka w osobie […]

Więcej

38

C&C Polska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000271803)

Postanowieniem z dnia 06 listopada 2013 roku, wydanym pod sygn. akt IX GU 117/13, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie IX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość C&C Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie Jana Drąga. Postępowanie upadłościowe prowadzone było pod […]

Więcej

39

JASPED Sp. j. J. Izdebski, S. Rudziński w upadłości likwidacyjnej w Książenicach (KRS:0000134711)

Postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2011 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 218/11, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość JASPED Sp. j. J. Izdebski, S. Rudziński z siedzibą w Książenicach, obejmującą likwidację majątku dłużnika i wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Ewy Królikowskiej oraz Syndyka […]

Więcej

40

PROHOME Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Warszawie (KRS: 0000046372)

Postanowieniem z dnia 15 stycznia 2014 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 638/13, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość PROHOME Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było […]

Więcej

41

LD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Warszawie (KRS: 0000012405)

Postanowieniem z dnia 02 października 2013 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 280/13, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość LD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było […]

Więcej

42

NORDIS POLSKA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Warszawie (KRS: 0000056624)

Postanowieniem z dnia 06 marca 2014 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 654/13, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość NORDIS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone […]

Więcej

43

„PLAST-MARKET” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Klaudynie (KRS: 0000146119)

Postanowieniem z dnia 13 lutego 2014 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 665/13, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość „PLAST-MARKET” Sp. z o.o.  z siedzibą w Klaudynie, obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było […]

Więcej

44

Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000134613)

Postanowieniem z dnia 30 lipca 2015 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 111/15, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było […]

Więcej

45

MAX Development Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000208964)

Postanowieniem z dnia 28 maja 2015 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych, na podstawie art. 159 ust. 1 i ust. 2 puin powołał w postępowaniu upadłościowym MAX Development Sp. z o.o. zastępcę Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było pod sygn. akt X GUp […]

Więcej