Postępowania zakończone

37

Halina Gębska

Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 428/17, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Haliny Gębskiej zamieszkałej w Warszawie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127) oraz […]

Więcej

38

Maria Kosakiewicz

Postanowieniem z dnia 28 marca 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 77/18, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Marii Kosakiewicz zamieszkałej w Ćmińsku, określił, że upadła Maria Kosakiewicz jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej oraz syndyka […]

Więcej

39

Dom Książki sp. z o.o. w restrukturyzacji (KRS: 0000170564)

Postanowieniem z dnia 6 lipca 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GR 25/18, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych otworzył przyspieszone postępowanie układowego Dom Książki sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000170564), sędzią-komisarzem wyznaczył SSR Kamilę Wasilewską, a nadzorcą sądowym Tycjana […]

Więcej

40

Janina Gleba

Postanowieniem z dnia 17 maja 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU „of” 9/17, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Janiny Gleba, zamieszkałej w Olsztynie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sędzią-komisarzem wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Witolda Marweg, a syndykiem upadłości wyznaczył Pana Tycjana Saltarskiego. Postępowanie […]

Więcej

41

Wiktor Kasiński

Postanowieniem z dnia 24 października 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1018/17, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Wiktora Kasińskiego zamieszkałego w Warszawie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr […]

Więcej

42

Krzysztof Braniewski

Postanowieniem z dnia 24 listopada 2017 roku, wydanym w sprawie X GU 1684/17, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił ogłosić upadłość Krzysztofa Braniewskiego zamieszkałego w Warszawie, określić, że Krzysztof Braniewski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczyć sędziego-komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej-Choiny oraz syndyka w osobie […]

Więcej

43

Konrad Skalski

Postanowieniem z dnia 01 marca 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 180/15, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Konrada Skalskiego zamieszkałego w Kielcach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Iwony Róziewicz i syndyka […]

Więcej

44

Dorota Jaremkiewicz

Postanowieniem z dnia 10 marca 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 181/16, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Doroty Jaremkiewicz zamieszkałej w Warszawie jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Aleksandry Ziółkowskiej-Majkowskiej i syndyka w […]

Więcej

45

Bolesław Chabuz

Postanowieniem z dnia 31 stycznia 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 329/17, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Bolesława Chabuza zamieszkałego w Jędrzejowie, określił, że upadły Bolesław Chabuz jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej Sędziego Sądu […]

Więcej