Postępowania zakończone

37

Leszek Jaremkiewicz

Postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 251/16, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Leszka Mieczysława Jaremkiewicza zamieszkałego  w Warszawie, PESEL: 56010101457, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Aleksandry Ziółkowskiej-Majkowskiej […]

Więcej

38

Monika Grudzińska

Postanowieniem z dnia 11 maja 2015 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 48/15, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Moniki Grudzińskiej zamieszkałej w Staszowie, PESEL: 75070611964, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Bogdana Staniek […]

Więcej

39

Grzegorz Wiśniewski

Postanowieniem z dnia 12 stycznia 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1448/15, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Grzegorza Wiśniewskiego zamieszkałego w Warszawie, PESEL: 86103002099, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie […]

Więcej

40

Piotr Gaweł

Postanowieniem z dnia 24 lutego 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 142/16, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Piotra Gawła zamieszkałego w Warszawie, PESEL: 67113010953, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej i […]

Więcej

41

Wojciech Marek Piekarski (PESEL: 70042500031)

Postanowieniem z dnia 24 września 2015 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 912/15, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Wojciecha Marka Piekarskiego zamieszkałego w Warszawie, PESEL 70042500031, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie […]

Więcej

42

SPV Greenbet Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000109773)

Postanowieniem z dnia 01 lipca 2015 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 369/15, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość SPV Greenbet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej i Syndyka w osobie […]

Więcej

43

C&C Polska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000271803)

Postanowieniem z dnia 06 listopada 2013 roku, wydanym pod sygn. akt IX GU 117/13, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie IX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość C&C Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie Jana Drąga. Postępowanie upadłościowe prowadzone było pod […]

Więcej

44

JASPED Sp. j. J. Izdebski, S. Rudziński w upadłości likwidacyjnej (KRS:0000134711)

Postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2011 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 218/11, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość JASPED Sp. j. J. Izdebski, S. Rudziński z siedzibą w Książenicach, obejmującą likwidację majątku dłużnika i wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Ewy Królikowskiej oraz Syndyka […]

Więcej

45

PROHOME Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000046372)

Postanowieniem z dnia 15 stycznia 2014 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 638/13, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość PROHOME Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było […]

Więcej