Postępowania zakończone

46

Grzegorz Wiśniewski

Postanowieniem z dnia 12 stycznia 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1448/15, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Grzegorza Wiśniewskiego zamieszkałego w Warszawie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Aleksandry […]

Więcej

47

Piotr Gaweł

Postanowieniem z dnia 24 lutego 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 142/16, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Piotra Gawła zamieszkałego w Warszawie jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej i syndyka w osobie […]

Więcej

48

Wojciech Marek Piekarski

Postanowieniem z dnia 24 września 2015 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 912/15, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Wojciecha Marka Piekarskiego zamieszkałego w Warszawie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. […]

Więcej

49

SPV Greenbet Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000109773)

Postanowieniem z dnia 01 lipca 2015 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 369/15, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość SPV Greenbet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej i Syndyka w osobie […]

Więcej

50

C&C Polska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000271803)

Postanowieniem z dnia 06 listopada 2013 roku, wydanym pod sygn. akt IX GU 117/13, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie IX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość C&C Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie Jana Drąga. Postępowanie upadłościowe prowadzone było pod […]

Więcej

51

JASPED Sp. j. J. Izdebski, S. Rudziński w upadłości likwidacyjnej (KRS:0000134711)

Postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2011 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 218/11, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość JASPED Sp. j. J. Izdebski, S. Rudziński z siedzibą w Książenicach, obejmującą likwidację majątku dłużnika i wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Ewy Królikowskiej oraz Syndyka […]

Więcej

52

PROHOME Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000046372)

Postanowieniem z dnia 15 stycznia 2014 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 638/13, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość PROHOME Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było […]

Więcej

53

LD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000012405)

Postanowieniem z dnia 02 października 2013 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 280/13, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość LD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było […]

Więcej

54

NORDIS POLSKA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000056624)

Postanowieniem z dnia 06 marca 2014 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 654/13, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość NORDIS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone […]

Więcej