Postępowania zakończone

46

Helena Kuc

Postanowieniem z dnia 13 września 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 165/17, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Heleny Kuc zamieszkałej w Kielcach, określił, że upadła Helena Kuc jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej Sędziego Sądu […]

Więcej

47

Twój Nowy Dom Development S.A. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000398237)

Postanowieniem z dnia 24 stycznia 2014 roku, wydanym pod sygn. akt IX GU 127/13, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie IX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Twój Nowy Dom Development S.A. w Warszawie obejmującą likwidację majątku upadłego oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Jana Drąga i Syndyka w osobie Tycjana […]

Więcej

48

Tadeusz Waśniewski

Postanowieniem z dnia 18 maja 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 537/17, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Tadeusza Waśniewskiego zamieszkałego w Warszawie, określił, iż Tadeusz Waśniewski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej oraz wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej-Choiny […]

Więcej

49

Roman Pacek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU „INWOD” Roman Pacek w restrukturyzacyji (NIP: 71400005410

Postanowieniem z dnia 14 marca 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GR 8/18, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych  otworzył przyspieszone postępowanie układowe Romana Pacek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PHU „INWOD” Roman Pacek z siedzibą w Warszawie (NIP: 7140000541) oraz wyznaczyć sędziego-komisarza w […]

Więcej

50

NSB Sp. z o.o. w restrukturyzacji (KRS: 0000364094)

Postanowieniem z dnia 05 kwietnia 2017 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt: X GR 12/17, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych otworzył postępowanie układowe dłużnika NSB sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chodkiewicza 11, 02-525 Warszawa (numer KRS 0000364094) oraz wyznaczył sędziego-komisarza […]

Więcej

51

Ryszard Szawłowski

Postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU „of” 185/16, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Ryszarda Szawłowskiego zamieszkałego w Olsztynie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sędzią-komisarzem wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Joanne Bury, a syndykiem upadłości Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło […]

Więcej

52

Apteka Medyczna sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000293756)

Postanowieniem z dnia 11 stycznia 2013 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 540/12, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość spółki Apteka Medyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, obejmującą likwidację majątku oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Dariusza Stępińskiego i Syndyka w osobie […]

Więcej

53

Piotr Witkowski

Postanowieniem z dnia 19 września 2016 roku, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość dłużnika Piotra Witkowskiego zamieszkałego Kielcach, określił, że upadły Piotr Witkowski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie Bogdana Stańka oraz syndyka w osobie Kochanowski i Wspólnicy spółka komandytowa, nr licencji 49. Następnie […]

Więcej

54

Beata Majewska

Postanowieniem z dnia 22 lutego 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1782/16, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Beaty Majewskiej zamieszkałej w Warszawie, określił, iż Beata Majewska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz […]

Więcej