Postępowania zakończone

55

SHIRA Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000211157)

Postanowieniem z dnia 29 września 2011 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 304/11, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość SHIRA Sp. z o. o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. […]

Więcej

56

Damitrans Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000075212)

Postanowieniem z dnia 10 czerwca 2011 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt IX GU 33/11, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Damitrans Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone […]

Więcej

57

MS Development Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000266987)

Postanowieniem z dnia 24 lutego 2011 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 43/11, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość MS Development Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe […]

Więcej

58

Ecigars Polska Sp. z o.o. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000335137)

Postanowieniem z dnia 15 maja 2012 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 395/11, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Ecigars Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  określił, iż postępowanie będzie prowadzone w celu zawarcia układu oraz wyznaczył nadzorcę sądowego w […]

Więcej

59

Ecigars Polska Sp. z o.o. – Śląsk Sp. k. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000341211)

Postanowieniem z dnia 21 lutego 2012 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 398/11, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Ecigars Polska Sp. z o.o. – Śląsk Sp. k. z siedzibą w Warszawie,  określił, iż postępowanie będzie prowadzone w celu zawarcia układu oraz […]

Więcej

60

Ecigars Polska Sp. z o.o. – Pomorze Sp. k. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000338748)

Postanowieniem z dnia 21 lutego 2012 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 397/11, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Ecigars Polska Sp. z o.o. – Pomorze Sp. k. z siedzibą w Warszawie,  określił, iż postępowanie będzie prowadzone w celu zawarcia układu oraz […]

Więcej

61

Ecigars Polska Sp. z o.o. – Centrum Sp. k. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000336795)

Postanowieniem z dnia 21 lutego 2012 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 396/11, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Ecigars Polska Sp. z o.o. – Centrum Sp. k. z siedzibą w Warszawie, określił, iż postępowanie będzie prowadzone w celu zawarcia układu oraz […]

Więcej

62

Call Connect Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000296338)

Postanowieniem z dnia 21 lutego 2011 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 477/10, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Call Connect Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe […]

Więcej

63

TX Spedition Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Starej Iwicznej (KRS: 0000109325)

Postanowieniem z dnia 16 czerwca 2009 roku, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość TX Spedition Sp. z o.o. z  siedzibą w Starej Iwicznej, obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było pod sygn. akt X GUp 45/09. Postanowieniem […]

Więcej