Upadłości firm

19

PIOTRBUD Sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000375865)

Postanowieniem z dnia 21 czerwca 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 207/17, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Piotrbud sp. z o.o. z siedzibą w Malborku pod adresem ul. Henryka Sienkiewicza 37, 82-200 Malbork, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375865 oraz wyznaczył Syndyka […]

Więcej

20

Suisse Légiste sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000396886)

Postanowieniem z dnia 19 czerwca 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 664/17, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, X Wydział  Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Suisse Légiste sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000396886), wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Anety Kaftańskiej oraz syndyka w osobie […]

Więcej

21

ARNA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS nr 0000167445)

Postanowieniem z dnia 10 czerwca 2016 roku wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 159/15 Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział V Gospodarczy ogłosił upadłość ARNA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000167445) obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Katarzyny Kwaterkiewicz oraz Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe […]

Więcej

22

Marcpol S.A. w upadłości (KRS: 0000104488)

Postanowieniem z dnia 06 czerwca 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 644/16, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Marcpol S.A. z siedzibą w Łomiankach, przy ul. Poniatowskiego 2, KRS: 0000104488 oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej i syndyka w […]

Więcej

23

Flyjet sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000315202)

Postanowieniem z dnia 09 maja 2016 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 148/16, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Flyjet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87 (KRS: 0000315202) i wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz Syndyka […]

Więcej

24

Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000232317)

Postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2016 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 212/16, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000232317 oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej i Syndyka w osobie […]

Więcej

25

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CORNER sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS 0000091895)

Postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2016 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 1587/15, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Przedsiębiorstwa Usługowo-Budowlanego CORNER sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie Jeziornej obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej – […]

Więcej

26

NOMI S.A. w upadłości (KRS: 0000024127)

Postanowieniem z dnia 09 marca 2016 roku, wydanym w pod sygn. akt V GU 32/16, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika NOMI S.A. z siedzibą w Kielcach przy ul. 1 Maja nr 191, 25-655 Kielce, KRS 0000024127 oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Iwony Róziewicz i […]

Więcej

27

Atlantic S.A. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000422971)

Postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2015 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 664/15, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłości Atlantic S.A. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego i Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Do […]

Więcej