Upadłości firm

28

Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000232317)

Postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2016 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 212/16, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000232317 oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej i Syndyka w osobie […]

Więcej

29

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CORNER sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS 0000091895)

Postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2016 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 1587/15, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Przedsiębiorstwa Usługowo-Budowlanego CORNER sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie Jeziornej obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej – […]

Więcej

30

Atlantic S.A. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000422971)

Postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2015 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 664/15, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłości Atlantic S.A. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego i Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Do […]

Więcej

31

Waldemar Dzionek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Waldemar Dzionek Dom Handlowy VALDI w upadłości likwidacyjnej

Postanowieniem z dnia 12 lutego 2015 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 627/14, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Waldemara Dzionek prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Waldemar Dzionek Dom Handlowy VALDI z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie […]

Więcej

32

Al-Bud sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000039766)

Postanowieniem z dnia 27 stycznia 2015 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 39/15, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Al-Bud sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk i Syndyka w osobie Tycjana […]

Więcej

33

Kieleckie Kopanie Surowców Mineralnych S.A. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000171630)

Postanowieniem z dnia 11 maja 2012 roku, wydanym pod sygn. akt V GU 21/12, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Kieleckich Kopani Surowców Mineralnych S.A. z siedzibą w Kielcach, określił, że upadłość będzie prowadzona z możliwością zawarcia układu oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej i Nadzorcę […]

Więcej

34

INTERSPEED TRADE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000367435)

Postanowieniem z dnia 26 listopada 2013 roku, wydanym pod sygn. akt V GU 46/13, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość dłużnika INTERSPEED TRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, obejmującą likwidację majątku Upadłego oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Bogdana Staniek i Syndyka w osobie […]

Więcej

35

Mikołajki Marina Resort Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000331933)

Postanowieniem z dnia 26 września 2013 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 441/13, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Mikołajki Marina Resort Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk i Syndyka w […]

Więcej

36

Elmar Transport Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000347139)

Postanowieniem z dnia 02 lipca 2012 roku, wydanym pod sygn. akt V GU 38/12, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość dłużnika Elmar Transport Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Jędrzejowie, obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie Elżbiety Zarzyckiej i Syndyka w osobie […]

Więcej