Upadłości kosumenckie

01

Mark Wloczynski

Postanowieniem z dnia 26 października 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of’ 128/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Marka Wloczynskiego, zamieszkałego w Olsztynie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć […]

Więcej

02

Beata Borycka (dawniej: Sitarz)

Postanowieniem z dnia 23 października 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 246/20, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Beaty Boryckiej (dawniej: Sitarz) zamieszkałej w Warszawie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie ASR Wojciecha Pudełko oraz syndyka w osobie Tycjana Szymona Saltarskiego . Postępowanie […]

Więcej

03

Łukasz Lipiński

Postanowieniem z dnia 15 października 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 207/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Łukasza Lipińskiego zamieszkałego w Olsztynie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć […]

Więcej

04

Krystyna Swat

Postanowieniem z dnia 05 października 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 219/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Krystyny Swat zamieszkałej w Olsztynie oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą V GUp […]

Więcej

05

Marek Ungier

Postanowieniem z dnia 28 września 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 355/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Marka Ungiera zamieszkałego w Kielcach, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Bogdana Stańka oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się […]

Więcej

06

Marlena Piotrowska

Postanowieniem z dnia 10 września 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 184/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Marleny Piotrowskiej zamieszkałej w Bartoszycach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą V GUp […]

Więcej

07

Łukasz Szalast

Postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 36/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Łukasza Szalasta zamieszkałego w Sułowie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie ASR Urszuli Filipowicz oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć […]

Więcej

08

Karol Roman

Postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 17/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Karola Romana zamieszkałego w Warszawie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Wioletty Obrębskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć […]

Więcej

09

Marcin Poniedziałek

Postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 276/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Marcina Poniedziałka zamieszkałego w Kielcach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą V GUp 268/20, […]

Więcej