Upadłości kosumenckie

01

Beata Łapieniecka

Postanowieniem z dnia 05 czerwca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 55/19 Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Beaty Łapienieckiej zamieszkałej w Nidzicy, ul. 1 Maja 30/3, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sędzią komisarzem wyznaczył Asesora sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie Dagmarę Wilczyńską, a syndykiem […]

Więcej

02

Barbara Rudnicka

Postanowieniem z dnia 23 maja 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 141/19 Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Barbary Rudnickiej zamieszkałej w miejscowości Nowe Kanice nr 8, 28-363 Oksa, określając, że upadła Barbara Rudnicka jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza […]

Więcej

03

Paulina Ziółkowska i Paweł Ziółkowski

Postanowieniem z dnia 22 maja 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 82/19 Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Pauliny Ziółkowskiej zamieszkałej w Bisztynku, ul. Słoneczna 9/30, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika […]

Więcej

04

Stanisław Jankowski

Postanowieniem z dnia 14 maja 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 103/19 Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Stanisława Jankowskiego, zamieszkałego w Srokowie 11-420, Plac Rynkowy 4/1, PESEL 51020317678, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sędzią-komisarzem wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Witolda Marweg, a syndykiem […]

Więcej

05

Irena Majewska

Postanowieniem z dnia 07 maja 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 162/19, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Ireny Majewskiej, nr PESEL 53102007325, zamieszkałej w Kielcach przy ul. Konopnickiej 3/81, określając, że upadła Irena Majewska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył […]

Więcej

06

Joanna Choińska

Postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 324/18, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Joanny Choińskiej, nr PESEL 62112208682, zamieszkałej w Końskich, ulica Kiepury, numer domu 11, numer lokalu 24, kod pocztowy 26-200, określił, że upadły Joanna Choińska […]

Więcej

07

Beata Grzybowska

Postanowieniem z dnia 15 listopada 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 179/18, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Beaty Grzybowskiej, nr PESEL 76101603224, zamieszkałej w Skarżysku – Kamiennej (26-110) przy ul. Hubala 13, określił, że upadła Beata Grzybowska jest osobą fizyczną nieprowadzącą […]

Więcej

08

Dorota Gadowska

Postanowieniem z dnia 25 października 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 290/18, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Doroty Gadowskiej, nr PESEL 65070210508, zamieszkałej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Osiedle Słoneczne 34 m. 24, określił, że upadła Dorota Gadowska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności […]

Więcej

09

Stefan Gadowski

Postanowieniem z dnia 25 października 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 291/18, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Stefana Gadowskiego, nr PESEL 63031605158, zamieszkałego 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Osiedle Słoneczne 34 m. 24, określił, że upadły Stefan Gadowski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności […]

Więcej