Upadłości kosumenckie

01

Joanna Choińska

Postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 324/18, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Joanny Choińskiej, nr PESEL 62112208682, zamieszkałej w Końskich, ulica Kiepury, numer domu 11, numer lokalu 24, kod pocztowy 26-200, określił, że upadły Joanna Choińska […]

Więcej

02

Beata Grzybowska

Postanowieniem z dnia 15 listopada 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 179/18, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Beaty Grzybowskiej, nr PESEL 76101603224, zamieszkałej w Skarżysku – Kamiennej (26-110) przy ul. Hubala 13, określił, że upadła Beata Grzybowska jest osobą fizyczną nieprowadzącą […]

Więcej

03

Dorota Gadowska

Postanowieniem z dnia 25 października 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 290/18, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Doroty Gadowskiej, nr PESEL 65070210508, zamieszkałej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Osiedle Słoneczne 34 m. 24, określił, że upadła Dorota Gadowska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności […]

Więcej

04

Stefan Gadowski

Postanowieniem z dnia 25 października 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 291/18, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Stefana Gadowskiego, nr PESEL 63031605158, zamieszkałego 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Osiedle Słoneczne 34 m. 24, określił, że upadły Stefan Gadowski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności […]

Więcej

05

Piotr Robert Lewandowski

Postanowieniem z dnia 16 października 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 322/18, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Piotra Roberta Lewandowskiego, nr PESEL 72092911650, zamieszkałego w Staszowie, ulica Kołłątaja, numer domu 4, numer lokalu 74, kod pocztowy 28-200, określił, że Piotr Robert […]

Więcej

06

Bożena Kołodziej – Szczepanik

Postanowieniem z dnia 11 października 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 299/18, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Bożeny Kołodziej – Szczepanik, nr PESEL 63032007409, zamieszkałej w Końskich, ulica Polna, numer domu 4B, numer lokalu 2, kod pocztowy 26-200, określił, że Bożena […]

Więcej

07

Grzegorz Szczepanik

Postanowieniem z dnia 11 października 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 300/18, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Grzegorza Szczepanika, nr PESEL 64080606831, zamieszkałego w Końskich, ulica Polna, numer domu 4B, numer lokalu 2, kod pocztowy 26-200, określił, że Grzegorz Szczepanik jest […]

Więcej

08

Stanisława Kolasa

Postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 234/18, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Stanisławy Kolasy, nr PESEL 47102013002, zamieszkałej w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej 57/50, określił, że upadła Stanisława Kolasa jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył […]

Więcej

09

Waldemar Chmielewski

Postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 235/18, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Waldemara Chmielewskiego, nr PESEL 58013004379, zamieszkałego w Kielcach przy ul. Dąbrowskiej 1/1, określił,  że upadły Waldemar Chmielewski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył […]

Więcej