Upadłości kosumenckie

01

Bogusława Ewa Kalinowska i Leszek Kalinowski

Postanowieniem z dnia 07 sierpnia 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 131/19 Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Bogusławy Ewy Kalinowskiej zamieszkałej w Olsztynie oraz Leszka Kalinowskiego zamieszkałego w Olsztynie, jako osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, sędzią-komisarzem wyznaczył ASR Roberta Romanowskiego, […]

Więcej

02

Bogusława Borowska

Postanowieniem z dnia 25 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 316/19, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Bogusławy Borowskiej zamieszkałej w miejscowości Dębno, określając, że upadła Bogusława Borowska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Bogdana Stańka […]

Więcej

03

Łukasz Maciąg

Postanowieniem z dnia 25 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 322/19, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Łukasza Maciąga zamieszkałego w Nagłowicach, określając, że upadły Łukasz Maciąg jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Poborskiej oraz […]

Więcej

04

Marianna Granat – Żakowicz

Postanowieniem z dnia 25 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 321/19, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Marianny Granat – Żakowicz zamieszkałej w miejscowości Janik, określając, że upadła Marianna Granat – Żakowicz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w […]

Więcej

05

Patryk Grudziński

Postanowieniem z dnia 24 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 36/19 Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Patryka Grudzińskiego zamieszkałego w Turowie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sędzią komisarzem wyznaczył ASR Roberta Romanowskiego, a syndykiem upadłości wyznaczył Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie […]

Więcej

06

Wacława Durło

Postanowieniem z dnia 22 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 294/19, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Wacławy Durło zamieszkałej w Kielcach, określając, że upadła Wacława Durło jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Bogdana Stańka oraz  […]

Więcej

07

Teresa Bobrska

Postanowieniem z dnia 22 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 197/19, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Teresy Bobrskiej zamieszkałej w Kielcach, określając, że upadła Teresa Bobrska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Poborskiej oraz  […]

Więcej

08

Sławomira Bajur

Postanowieniem z dnia 22 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 310/19, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Sławomiry Bajury zamieszkałej w Sulisławicach, określając, że upadła Sławomira Bajur jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Iwony Róziewicz oraz  […]

Więcej

09

Dorota Gajerska

Postanowieniem z dnia 17 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 290/19 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Doroty Gajerskiej zamieszkałej w Kielcach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Poborskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie […]

Więcej