Upadłości kosumenckie

01

Jerzy Pradiuszyk i Bożena Pradiuszyk

Postanowieniem z dnia 23 marca 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 65/21, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużników Jerzego Pradiuszyk i  Bożeny Pradiuszyk zamieszkałych w Górowie Iławeckim oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie […]

Więcej

02

Jerzy Swat

Postanowieniem z dnia 19 marca 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 47/21, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Jerzego Swata zamieszkałego w Olsztynie oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą V GUp […]

Więcej

03

Jarosław Baran

Postanowieniem z dnia 18 marca 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 105/21, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Jarosława Barana zamieszkałego w Pińczowie oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości do pobrania tutaj. Postępowanie upadłościowe toczyć […]

Więcej

04

Robert Kołda

Postanowieniem z dnia 03 marca 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 4/21, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Roberta Kołdy zamieszkałego w Kielcach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą V GUp 81/21, […]

Więcej

05

Krzysztof Grzęda

Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 139/19 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Krzysztofa Grzędy zamieszkałego w Kielcach,  określił, że upadły Krzysztof Grzęda jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie Anny Poborskiej oraz  syndyka […]

Więcej

06

Marka Barchana

Postanowieniem z dnia 25 stycznia 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 375/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Marka Barchana zamieszkałego w Kielcach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą V GUp 32/21, […]

Więcej

07

Mirosław Michnicki

Postanowieniem z dnia 18 stycznia 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 570/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Mirosława Michnickiego zamieszkałego w Brześciu oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą V GUp 24/21, […]

Więcej

08

Krzysztof Wolder

Postanowieniem z dnia 11 stycznia 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 514/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Krzysztofa Woldera zamieszkałego w Kajetanowie oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą V GUp 10/21, […]

Więcej

09

Dominik Lisek

Postanowieniem z dnia 11 stycznia 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 509/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Dominika Liska zamieszkałego w Tokarni oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą V GUp 18/21, […]

Więcej