Upadłości kosumenckie

01

Katarzyna Alicja Janiszewska-Mateblowska

Postanowieniem z dnia 12 marca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 3/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Katarzyny Alicji Janiszewskiej-Mateblowskiej zamieszkałej w Olsztynie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Joanny Bury oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć […]

Więcej

02

Małgorzata Downarowicz

Postanowieniem z dnia 20 stycznia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 1118/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy  ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Małgorzaty Downarowicz zamieszkałej w Warszawie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się […]

Więcej

03

Monika Jurkiewicz i Tomasz Jurkiewicz

Postanowieniem z dnia 13 stycznia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU „of” 264/19, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Moniki Jurkiewicz zamieszkałej w Olsztynie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz upadłość dłużnika Tomasza Jurkiewicza zamieszkałego w Olsztynie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej […]

Więcej

04

Henryk Majdecki

Postanowieniem z dnia 10 stycznia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 288/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy  ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Henryka Majdeckiego zamieszkałego w Warszawie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie […]

Więcej

05

Mieczysław Pękal

Postanowieniem z dnia 08 stycznia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 1082/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy  ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Mieczysława Pękali zamieszkałego w miejscowości Brześce, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się […]

Więcej

06

Adrian Sadowski

Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 224/19, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Adriana Sadowskiego zamieszkałego w Olsztynie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie ASR Urszulę Filipowicz oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć […]

Więcej

07

Magda Femme

Postanowieniem z dnia 28 listopada 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XVIII GU 857/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy  ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Magdy Femme zamieszkałej w Krupiej Wólce, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie […]

Więcej

08

Andrzej Stanisław Grzesik

Postanowieniem z dnia 14 listopada 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 170/19, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Andrzeja Stanisława Grzesik zamieszkałego w Olsztynie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Joanny Bury oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe […]

Więcej

09

Barbara Pupek

Postanowieniem z dnia 07 listopada 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 213/19, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Barbary Pupek zamieszkałej w Piszu, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Joanny Bury oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć […]

Więcej