Upadłości kosumenckie

01

Mariusz Burdalski

Postanowieniem z dnia 15 czerwca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 145/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Mariusza Burdalskiego zamieszkałego w Olsztynie oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą V GUp […]

Więcej

02

Mateusz Walicki

Postanowieniem z dnia 09 czerwca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 44/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Mateusza Walickiego zamieszkałego w Ignalinie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Joanny Bury oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć […]

Więcej

03

Dorota Mendrzejewska

Postanowieniem z dnia 02 czerwca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 250/19, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Doroty Mendrzejewskiej zamieszkałej w Ługwałdzie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Joanny Bury oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć […]

Więcej

04

Helena Tymińska

Postanowieniem z dnia 02 czerwca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 15/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Heleny Tymińskiej zamieszkałej w Olsztynie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Joanny Bury oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć […]

Więcej

05

Teresa Chodorowska

Postanowieniem z dnia 02 czerwca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 7/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Teresy Chodorowskiej zamieszkałej w Konitach, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Joanny Bury oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć […]

Więcej

06

Andrzej Gołębiewski

Postanowieniem z dnia 26 maja 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 997/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Andrzeja Gołębiewskiego, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Tomasza Pisarskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod […]

Więcej

07

Ewa Gromada

Postanowieniem z dnia 13 maja 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 12/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Ewy Gromady zamieszkałej w Mrągowie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Joanny Bury oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć […]

Więcej

08

Anna Piskorz

Postanowieniem z dnia 13 maja 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 30/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Anny Piskorz zamieszkałej w Węgorzewie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Joanny Bury oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć […]

Więcej

09

Katarzyna Alicja Janiszewska-Mateblowska

Postanowieniem z dnia 12 marca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 3/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Katarzyny Alicji Janiszewskiej-Mateblowskiej zamieszkałej w Olsztynie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Joanny Bury oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć […]

Więcej