Upadłości kosumenckie

01

Krzysztof Braniewski

Postanowieniem z dnia 24 listopada 2017 roku, wydanym w sprawie X GU 1684/17, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił ogłosić upadłość Krzysztofa Braniewskiego zamieszkałego w Warszawie przy ul. Kostki Napierskiego 11 (kod pocztowy: 02-847), PESEL 56030205894; określić, że Krzysztof Braniewski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczyć […]

Więcej

02

Ryszard Liborio

Postanowieniem z dnia 3 listopada 2017 roku, wydanym w sprawie X GU 1188/17, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił ogłosić upadłość Ryszarda Liborio zamieszkałego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Mickiewicza 16 (kod pocztowy: 05-850), PESEL 51060712316, określić, że Ryszard Liborio jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczyć […]

Więcej

03

Wiktor Kasiński

Postanowieniem z dnia 24 października 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1018/17 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Wiktora Kasińskiego zamieszkałego w Warszawie przy ul. Chełmskiej 24 m. 36 (kod pocztowy: 00-725), PESEL 85012700135 jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności […]

Więcej

04

Helena Kuc

Postanowieniem z dnia 13 września 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 165/17, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Heleny Kuc, nr PESEL 56120104867 zamieszkałej 25-318 Kielce, ul. Sandomierska 74 m. 91, określił, że upadły Helena Kuc jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył […]

Więcej

05

Halina Gębska

Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 428/17 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Haliny Gębskiej (PESEL 52090604783) zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Ząbkowskiej 22/24/26 m. 10 (kod pocztowy: 03-735 Warszawa) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, […]

Więcej

06

Tadeusz Waśniewski

Postanowieniem z dnia 18 maja 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 537/17, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Tadeusza Waśniewskiego zamieszkałego w Warszawie przy ul. Żołny 15 (02-815 Warszawa), PESEL: 47092902076, określił, iż Tadeusz Waśniewski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej […]

Więcej

07

Lucja Niechaj i Marek Niechaj

Postanowieniem z dnia 24 maja 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU „of” 1/17, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy: ogłosił upadłość dłużniczki Lucji Niechaj zamieszkałej w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego 58/110, PESEL 47010602260, jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, ogłosił upadłość dłużnika Marka Niechaj zamieszkałego w Olsztynie przy ul. […]

Więcej

08

Bronisława Górecka

Postanowieniem z dnia 17 maja 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU „of” 24/17, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Bronisławy Góreckiej, zamieszkałej Siniec 19, 11-420 Srokowo, PESEL 70080810420, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sędzią-komisarzem wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Witolda Marweg, a syndykiem upadłości wyznaczył […]

Więcej

09

Maciej Stańczyk

Postanowieniem z dnia 17 maja 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU „of” 10/17, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Macieja Stańczyka zamieszkałego w Olsztynie przy ul. gen. Józefa Hallera 3/26, PESEL 89070811439, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sędzią-komisarzem wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Joannę Bury, […]

Więcej