Upadłości kosumenckie

10

Piotr Robert Lewandowski

Postanowieniem z dnia 16 października 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 322/18, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Piotra Roberta Lewandowskiego, nr PESEL 72092911650, zamieszkałego w Staszowie, ulica Kołłątaja, numer domu 4, numer lokalu 74, kod pocztowy 28-200, określił, że Piotr Robert […]

Więcej

11

Bożena Kołodziej – Szczepanik

Postanowieniem z dnia 11 października 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 299/18, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Bożeny Kołodziej – Szczepanik, nr PESEL 63032007409, zamieszkałej w Końskich, ulica Polna, numer domu 4B, numer lokalu 2, kod pocztowy 26-200, określił, że Bożena […]

Więcej

12

Grzegorz Szczepanik

Postanowieniem z dnia 11 października 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 300/18, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Grzegorza Szczepanika, nr PESEL 64080606831, zamieszkałego w Końskich, ulica Polna, numer domu 4B, numer lokalu 2, kod pocztowy 26-200, określił, że Grzegorz Szczepanik jest […]

Więcej

13

Stanisława Kolasa

Postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 234/18, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Stanisławy Kolasy, nr PESEL 47102013002, zamieszkałej w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej 57/50, określił, że upadła Stanisława Kolasa jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył […]

Więcej

14

Waldemar Chmielewski

Postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 235/18, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Waldemara Chmielewskiego, nr PESEL 58013004379, zamieszkałego w Kielcach przy ul. Dąbrowskiej 1/1, określił,  że upadły Waldemar Chmielewski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył […]

Więcej

15

Edyta Bogucka

Postanowieniem z dnia 31 stycznia 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 25/18, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Edyty Boguckiej, nr PESEL 86011100308, zamieszkałej w Kielcach, ulica Hoża, numer domu 47, numer lokalu 39, kod pocztowy 25-618, określił, że upadły Edyta Bogucka […]

Więcej

16

Ryszard Liborio

Postanowieniem z dnia 3 listopada 2017 roku, wydanym w sprawie X GU 1188/17, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił ogłosić upadłość Ryszarda Liborio zamieszkałego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Mickiewicza 16 (kod pocztowy: 05-850), PESEL 51060712316, określić, że Ryszard Liborio jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczyć […]

Więcej

17

Halina Gębska

Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 428/17 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Haliny Gębskiej (PESEL 52090604783) zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Ząbkowskiej 22/24/26 m. 10 (kod pocztowy: 03-735 Warszawa) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, […]

Więcej

18

Lucja Niechaj i Marek Niechaj

Postanowieniem z dnia 24 maja 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU „of” 1/17, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy: ogłosił upadłość dłużniczki Lucji Niechaj zamieszkałej w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego 58/110, PESEL 47010602260, jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, ogłosił upadłość dłużnika Marka Niechaj zamieszkałego w Olsztynie przy ul. […]

Więcej