Upadłości kosumenckie

10

Maria Kosakiewicz

Postanowieniem z dnia 28 marca 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 77/18, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Marii Kosakiewicz, nr PESEL 47012310824, zamieszkałej 26-085 Ćmińsk, ul. Staszica 6; określił, że upadła Maria Kosakiewicz jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza […]

Więcej

11

Edyta Bogucka

Postanowieniem z dnia 31 stycznia 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 25/18, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Edyty Boguckiej, nr PESEL 86011100308, zamieszkałej w Kielcach, ulica Hoża, numer domu 47, numer lokalu 39, kod pocztowy 25-618, określił, że upadły Edyta Bogucka […]

Więcej

12

Krzysztof Braniewski

Postanowieniem z dnia 24 listopada 2017 roku, wydanym w sprawie X GU 1684/17, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił ogłosić upadłość Krzysztofa Braniewskiego zamieszkałego w Warszawie przy ul. Kostki Napierskiego 11 (kod pocztowy: 02-847), PESEL 56030205894; określić, że Krzysztof Braniewski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczyć […]

Więcej

13

Ryszard Liborio

Postanowieniem z dnia 3 listopada 2017 roku, wydanym w sprawie X GU 1188/17, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił ogłosić upadłość Ryszarda Liborio zamieszkałego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Mickiewicza 16 (kod pocztowy: 05-850), PESEL 51060712316, określić, że Ryszard Liborio jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczyć […]

Więcej

14

Wiktor Kasiński

Postanowieniem z dnia 24 października 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1018/17 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Wiktora Kasińskiego zamieszkałego w Warszawie przy ul. Chełmskiej 24 m. 36 (kod pocztowy: 00-725), PESEL 85012700135 jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności […]

Więcej

15

Halina Gębska

Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 428/17 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Haliny Gębskiej (PESEL 52090604783) zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Ząbkowskiej 22/24/26 m. 10 (kod pocztowy: 03-735 Warszawa) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, […]

Więcej

16

Lucja Niechaj i Marek Niechaj

Postanowieniem z dnia 24 maja 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU „of” 1/17, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy: ogłosił upadłość dłużniczki Lucji Niechaj zamieszkałej w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego 58/110, PESEL 47010602260, jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, ogłosił upadłość dłużnika Marka Niechaj zamieszkałego w Olsztynie przy ul. […]

Więcej

17

Bronisława Górecka

Postanowieniem z dnia 17 maja 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU „of” 24/17, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Bronisławy Góreckiej, zamieszkałej Siniec 19, 11-420 Srokowo, PESEL 70080810420, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sędzią-komisarzem wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Witolda Marweg, a syndykiem upadłości wyznaczył […]

Więcej

18

Elżbieta Kazimiera Radzymińska

Postanowieniem z dnia 17 maja 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU „of” 227/16, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Elżbiety Kazimiery Radzymińskiej, zamieszkałej: ul. 1 Maja 62C/9, 11-130 Orneta, PESEL 49070513786, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sędzią-komisarzem wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Witolda Marweg, a […]

Więcej