Upadłości kosumenckie

19

Bronisława Górecka

Postanowieniem z dnia 17 maja 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU „of” 24/17, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Bronisławy Góreckiej, zamieszkałej Siniec 19, 11-420 Srokowo, PESEL 70080810420, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sędzią-komisarzem wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Witolda Marweg, a syndykiem upadłości wyznaczył […]

Więcej

20

Elżbieta Kazimiera Radzymińska

Postanowieniem z dnia 17 maja 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU „of” 227/16, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Elżbiety Kazimiery Radzymińskiej, zamieszkałej: ul. 1 Maja 62C/9, 11-130 Orneta, PESEL 49070513786, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sędzią-komisarzem wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Witolda Marweg, a […]

Więcej

21

Andrzej Figurski

Postanowieniem z dnia 09 maja 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU „of” 55/17, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Andrzeja Figurskiego, PESEL 49101401932, zamieszkałego w Olsztynie przy ul. Różowej 1, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sędzią –komisarzem wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Katarzynę Kwaterkiewicz, a […]

Więcej

22

Stefania Ewa Dybka

Postanowieniem z dnia 06 marca 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1960/16, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Stefani Ewy Dybki zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Borowieckiej 71 D m. 2 (kod pocztowy: 04-871), PESEL: 53111206740, określił, iż Stefania Ewa […]

Więcej

23

Barbara Karólczak

Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 45/16, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Barbary Karólczak zamieszkałej w Kielcach, PESEL: 80020410548, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Poborskiej i syndyka w osobie […]

Więcej

24

Dorota Jaremkiewicz

Postanowieniem z dnia 10 marca 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 181/16, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Doroty Jaremkiewicz zamieszkałej w Warszawie, PESEL: 55010703461, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Aleksandry Ziółkowskiej-Majkowskiej i […]

Więcej