Upadłości kosumenckie

19

Janina Gleba

Postanowieniem z dnia 17 maja 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU „of” 9/17, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Janiny Gleba, zamieszkałej w Olsztynie (10-291) przy ul. Wojska Polskiego 69/4, PESEL 48043007741, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sędzią-komisarzem wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Witolda Marweg, […]

Więcej

20

Andrzej Figurski

Postanowieniem z dnia 09 maja 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU „of” 55/17, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Andrzeja Figurskiego, PESEL 49101401932, zamieszkałego w Olsztynie przy ul. Różowej 1, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sędzią –komisarzem wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Katarzynę Kwaterkiewicz, a […]

Więcej

21

Ryszard Szawłowski

Postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU „of” 185/16, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Ryszarda Szawłowskiego, PESEL 53061312496, zamieszkałego w Olsztynie (10-522) przy ul. Kościuszki 109/3, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sędzią –komisarzem wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Joanne Bury, […]

Więcej

22

Stefania Ewa Dybka

Postanowieniem z dnia 06 marca 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1960/16, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Stefani Ewy Dybki zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Borowieckiej 71 D m. 2 (kod pocztowy: 04-871), PESEL: 53111206740, określił, iż Stefania Ewa […]

Więcej

23

Barbara Karólczak

Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 45/16, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Barbary Karólczak zamieszkałej w Kielcach, PESEL: 80020410548, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Poborskiej i syndyka w osobie […]

Więcej

24

Dorota Jaremkiewicz

Postanowieniem z dnia 10 marca 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 181/16, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Doroty Jaremkiewicz zamieszkałej w Warszawie, PESEL: 55010703461, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Aleksandry Ziółkowskiej-Majkowskiej i […]

Więcej