NSB Sp. z o.o. w restrukturyzacji (KRS: 0000364094)


Postanowieniem z dnia 05 kwietnia 2017 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt: X GR 12/17 z wniosku dłużnika NSB spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o otwarcie postępowania układowego, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych otworzył postępowanie układowe dłużnika NSB spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chodkiewicza 11, 02-525 Warszawa (numer KRS 0000364094) oraz wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Pawła Stosio i nadzorcę sądowego w osobie Tycjana Saltarskiego (nr licencji 127).

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 75 w dniu 18 kwietnia 2017 roku.

Postępowanie układowe prowadzone było pod sygn. akt X GRu 1/17.

Postanowieniem z dnia 31 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie umorzył postępowanie układowe prowadzone wobec spółki NSB sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 160 w dniu 20 sierpnia 2018 roku.