Roman Pacek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU „INWOD” Roman Pacek w restrukturyzacyji (NIP: 71400005410


Postanowieniem z dnia 14 marca 2018 roku wydanym w sprawie z wniosku dłużnika Romana Pacek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PHU „INWOD” Roman Pacek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego (sygn. akt X GR 8/18) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił otworzyć przyspieszone postępowanie układowe Romana Pacek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PHU „INWOD” Roman Pacek, adres: ul. Borsucza 31, 02-213 Warszawa (numer PESEL: 51090309056, NIP: 7140000541) oraz wyznaczyć sędziego-komisarza w osobie SSR Edyty Dzielińskiej i zarządcę w osobie Tycjana Saltarskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 127).

Obwieszczenie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 66 w dniu 04 kwietnia 2018 roku.

Przyspieszone postępowanie układowe prowadzone było pod sygn. akt X GRp 9/18.

Postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie umorzył przyspieszone postępowanie układowe Romana Pacek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PHU “INWOD” Roman Pacek.

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 165 (5553) z dnia 27 sierpnia 2018 roku.