Lokal mieszkalny nr 21 położony przy ul. Szkolnej 6 w miejscowości Bukowa (29-105 Krasocin), woj. świętokrzyskie, wchodzący w skład masy upadłości Dariusza Tatara

Liczba wyświetleń: 9


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Dariusza Tatara informuje o możliwości nabycia wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości lokalowej, stanowiącej lokal mieszkalny nr 21 przy ul. Szkolnej 6 w miejscowości Bukowa (29-105 Krasocin), w powiecie włoszczowskim, o powierzchni 67,64 m2, dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1W/00055255/8.

Lokal znajduje się na parterze w budynku pięciokondygnacyjnym.

Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 12,62 m2.

Przedmiotowy składnik masy upadłości jest przewidywany do przyszłej sprzedaży w ramach postępowania upadłościowego, na warunkach określonych przed Sędziego-komisarza.

O warunkach sprzedaży (nabycia) przedmiotowego składnika majątku masy upadłości Dariusza Tatara Syndyk będzie informował odrębnym ogłoszeniem.

Obecnie istnieje możliwość zapoznawania się ze stanem nieruchomości Upadłego. Operat szacunkowy wartości nieruchomości jest dostępny do wglądu w Kancelarii Syndyka – Al. KEN 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, tel.: (22) 749 16 55, faks: (22) 185 51 69, e-mail: kancelaria@saltarski.com. Operat szacunkowy wartości nieruchomości dostępny również w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, w aktach postępowania upadłościowego Dariusza Tatara, prowadzonego pod sygn. akt. V GUp 99/18.

 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA