Archiwum

10

Udział 5/8 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej, rolnej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Nowy Dziebałtów, gm. Końskie, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, wchodzący w skład masy upadłości Janiny Cholewińskiej// PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Janiny Cholewińskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej dz...

Więcej

11

Udział 1/2 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej – dz. ewid. 17/3, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w miejscowości Worpławki, Gm. Reszel, pow. kętrzyński, woj. warmińsko – mazurskie, wchodzący w skład masy upadłości Katarzyny Dubowskiej// PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Dubowskiej prowadzonym przed Sądem Rejonowym w...

Więcej

12

Lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 72,40 m2 położony przy ul. Kościuszki 8 w Jezioranach (11-320), wchodzący w skład masy upadłości Zbigniewa Olszewskiego i Marzanny Olszewskiej// PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk mas upadłości w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Olszewskiego i Marzanny Olszewskiej – osób fizy...

Więcej

13

Nieruchomość stanowiąca dz. nr 119 o pow. 1560 m2, zabudowana budynkami sklepowymi i pawilonem gastronomicznym, położona w miejscowości Nakomiady, gm. Kętrzyn, pow. kętrzyński, woj. warmińsko – mazurskie, wchodząca w skład masy upadłości Michała Korzeniewskiego// PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Michała Korzeniewskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej...

Więcej

14

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Nowa Wieś Wielka, gm. Lidzbark Warmiński, pow. lidzbarski, woj. warmińsko mazurskie, wchodząca w skład mas upadłości Jerzego i Bożeny Pradiuszyk// PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Mas Upadłości w postępowaniu upadłościowym Jerzego i Bożeny Pradiuszyk – osób fizycznych nieprowadzą...

Więcej

15

Nieruchomość gruntowa zabudowana, nieruchomość lokalowa o funkcji niemieszkalnej, grunty orne, położone w Lublinie przy ul. Inżynierskiej 10, 10A i 10B oraz ruchomości, wchodzące w skład masy upadłości spółki Warszawskie Inwestycje Ziemskie S.A. w upadłości// PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym spółki Warszawskie Inwestycje Ziemskie S.A. w upadłości ...

Więcej

16

Przedsiębiorstwo INTRA sp. z o. o. w upadłości, w skład którego wchodzi zabudowana nieruchomość w Warszawie przy ul. Odrowąża 11 i Staniewickiej 16A, ruchomości i inne aktywa// PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym INTRA sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogł...

Więcej

17

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Kajetanowie, gm. Zagnańsk, pow. kieleckim, woj. świętokrzyskim, wchodząca w skład masy upadłości Książka Sp. z o.o. w upadłości// PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Książka sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie og...

Więcej

18

Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w miejscowości Samsonów, gm. Zagnańsk, pow. kieleckim woj. świętokrzyskim, wchodzące w skład masy upadłości Książka Sp. z o.o. w upadłości// PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Książka sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie og...

Więcej