Archiwum

10

Nieruchomość gruntowa zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej, o pow. zabudowy 88 m2 z garażem, położona w Olsztynie przy ul. Puchalskiego 42 wraz z pakietem ruchomości stanowiących wyposażenie budynku, wchodząca w skład masy upadłości Krystyny Swat// PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Krystyny Swat – osoby fizycznej nieprowadzącej działalno...

Więcej

11

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Nowa Wieś Wielka, gm. Lidzbark Warmiński, pow. lidzbarski, woj. warmińsko mazurskie, wchodząca w skład mas upadłości Jerzego i Bożeny Pradiuszyk// PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Jerzego i Bożeny Pradiuszyk – osób fizycznych nieprowadz...

Więcej

12

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Warszawie (dzielnica Targówek) przy ul. Łodygowej, wchodząca w skład masy upadłości Piotrbud sp. z o.o. w upadłości// PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym PIOTRBUD sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie o...

Więcej

13

Lokal mieszkalny nr 13 o powierzchni 45,93 m2, położony na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 32A w miejscowości Górowo Iławieckie (11-220), pow. bartoszycki, woj. warmińsko – mazurskie, wchodzący w skład masy upadłości Danieli Walewskiej// PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Danieli Walewskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej dzia...

Więcej

14

Nieruchomość gruntowa zabudowana, nieruchomość lokalowa o funkcji niemieszkalnej, grunty orne, położone w Lublinie przy ul. Inżynierskiej 10, 10A i 10B oraz ruchomości, wchodzące w skład masy upadłości spółki Warszawskie Inwestycje Ziemskie S.A. w upadłości// PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym spółki Warszawskie Inwestycje Ziemskie S.A. w upadłości ...

Więcej

15

Udział 1/2 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej – dz. ewid. 17/2 położonej w miejscowości Worpławki, Gm. Reszel, pow. kętrzyński, woj. warmińsko – mazurskie, wchodzący w skład masy upadłości Katarzyny Dubowskiej// PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Dubowskiej prowadzonym przed Sądem Rejonowym w...

Więcej

16

Udział 1/2 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej – dz. ewid. 17/3, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w miejscowości Worpławki, Gm. Reszel, pow. kętrzyński, woj. warmińsko – mazurskie, wchodzący w skład masy upadłości Katarzyny Dubowskiej/ / PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Dubowskiej prowadzonym przed Sądem Rejonowym w...

Więcej

17

Udział 4/12 części w prawie własności nieruchomości gruntowej – działki nr 22, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, położonej w miejscowości Konity, gm. Kiwity, pow. lidzbarski, woj. warmińsko – mazurskie, wchodzący w skład masy upadłości Teresy Chodorowskiej/ PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Teresy Chodorowskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej dz...

Więcej

18

Przedsiębiorstwo INTRA sp. z o.o. w upadłości w Warszawie, w skład którego wchodzą m.in. nieruchomość przy ul. Odrowąża 11 w Warszawie, ruchomości, udziały i akcje oraz wartości niematerialnego i prawne

Zaproszenie do składania ofert na nabycie przedsiębiorstwa INTRA sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warsza...

Więcej