Archiwum

19

Zespół nieruchomości położony w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej, wchodzący w skład masy upadłości Waldemara Dzionek Dom Handlowy VALDI w upadłości likwidacyjnej// PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Syndyk Masy Upadłości Waldemara Dzionka prowadzącego działalność gospodarczą...

Więcej

20

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – do remontu, położona w miejscowości Boguszewo, gmina Miłomłyn, powiat ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie, wchodząca w skład masy upadłości Dariusza Ciołko// PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Dariusza Ciołko prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Olsz...

Więcej

21

Lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 51,00 m2 położony przy ul. Kołobrzeskiej 11 w Olsztynie, wchodzący w skład mas upadłości Anny Swobody i Stanisława Swobody// PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Anny Swobody i Stanisława Swobody – osób fizycznyc...

Więcej

22

Udział 1/8 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działce ewid. nr 199, położonej w miejscowości Rokicie, w gminie Mochowo, wchodzący w skład masy upadłości Andrzeja Gołębiewskiego// PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk masy upadłości Andrzeja Gołębiewskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o...

Więcej

23

Nieruchomość gruntowa o pow. 6.549 m2, położona w Warszawie przy ul. Borzymowskiej 34-36, zabudowana budynkiem mieszkaniowym wielorodzinnym z częścią handlowo-usługową oraz halą garażową w trakcie realizacji, wchodząca w skład masy upadłości Euro-Ring Development sp. z o.o. w upadłości/ PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Euro-Ring Development sp. z o.o. w upadłości z siedzibą ...

Więcej