Archiwum

19

Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w miejscowości Kołomań, gm. Zagnańsk, pow. kieleckim, woj. świętokrzyskim, wchodzące w skład masy upadłości Książka sp. z o.o. w upadłości// PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Książka sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie og...

Więcej

20

Nieruchomość gruntowa zabudowana trzema budynkami o funkcji przemysłowej, położona w miejscowości Dubowo Drugie nr 31 i ruchomości, wchodzące w skład masy upadłości Wigry – Projekt Sp. z o.o. w upadłości// PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Wigry – Projekt Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Wars...

Więcej

21

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem hali przemysłowej, położona w miejscowości Dubowo Drugie 32 i ruchomości, wchodzące w skład masy upadłości Wigry – Projekt Sp. z o.o. w upadłości// PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Wigry – Projekt Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Wars...

Więcej

22

Udział 15/16 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej – działki ewid. nr 268, położonej w miejscowości Ligowo, w gminie Mochowo, wchodzący w skład masy upadłości Andrzeja Gołębiewskiego// PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk masy upadłości Andrzeja Gołębiewskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o...

Więcej

23

Udział 1/8 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej – działki ewid. nr 188, położonej w miejscowości Ligowo, w gminie Mochowo, wchodzący w skład masy upadłości Andrzeja Gołębiewskiego// PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk masy upadłości Andrzeja Gołębiewskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o...

Więcej

24

Nieruchomość lokalowa nr 8 o powierzchni użytkowej 216,62 m², położona na III piętrze budynku przy ul. Flory 3 w Warszawie, wchodząca w skład masy sanacyjnej Onico S.A. w restrukturyzacji// PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Zarządca Onico S.A. w restrukturyzacji z/s w Warszawie zaprasza do udziału w sprzedaży nieruchomości przy u...

Więcej

25

Nieruchomość lokalowa nr 2 położona na parterze kamienicy przy ul. Flory 3 w Warszawie, o pow. użytkowej 114,77 m², wchodząca w skład masy sanacyjnej Onico S.A. w restrukturyzacji// PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Zarządca Onico S.A. w restrukturyzacji z/s w Warszawie zaprasza do udziału w sprzedaży lokalu przy ul. Flor...

Więcej

26

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, położona w Olsztynie przy ul. Jastrzębiej 8, wchodząca w skład masy upadłości Dariusza Ciołko// PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Dariusza Ciołko – osoby fizycznej nieprowadzącej działal...

Więcej

27

Zespół nieruchomości położony w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej, wchodzący w skład masy upadłości Waldemara Dzionek Dom Handlowy VALDI w upadłości likwidacyjnej// PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Syndyk Masy Upadłości Waldemara Dzionka prowadzącego działalność gospodarczą...

Więcej