Lista aktualnych przetargów

01

Nieruchomość gruntowa, o pow. 7,6470 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym i czterema budynkami gospodarczymi, położona w miejscowości Pudlikajmy, gm. Górowo Iławeckie, pow. bartoszycki, woj. warmińsko – mazurski oraz ruchomości, wchodzące w skład masy upadłości Jerzego Pradiuszyk i Bożeny Pradiuszyk

Syndyk Mas Upadłości w postępowaniu upadłościowym Jerzego Pradiuszyk i Bożeny Pradiuszyk – osób fizycznych ...

Więcej

02

Nieruchomość gruntowa zabudowana wraz z nieużytkowaną instalacją skraplania gazu, położona w m. Chrzan w woj. wielkopolskim, pow. jarociński, gm. Żerków, wchodząca w skład masy upadłości Hermes Energy Group SA w upadłości

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Hermes Energy Group SA w upadłości z siedzibą w Warszawi...

Więcej

03

Nieruchomość niezabudowana o łącznej pow. 17,67 ha, położona w miejscowości Masłów Drugi, gm. Masłów, pow. kieleckim, woj. świętokrzyskim, wchodząca w skład masy upadłości Książka sp. z o.o. w upadłości

Syndyk masy upadłości Książka sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na nabycie pra...

Więcej

04

Nieruchomość niezabudowana o łącznej pow. 14,39 ha, położona w miejscowości Masłów Drugi, gm. Masłów, pow. kieleckim, woj. świętokrzyskim, wchodząca w skład masy upadłości Książka sp. z o.o. w upadłości

Syndyk masy upadłości Książka sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na nabycie pra...

Więcej

05

Nieruchomość niezabudowana o łącznej pow. 6,95 ha, położona w miejscowości Masłów Drugi, gm. Masłów, pow. kieleckim, woj. świętokrzyskim, wchodząca w skład masy upadłości Książka sp. z o.o. w upadłości

Syndyk masy upadłości Książka sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na nabycie pra...

Więcej

06

Nieruchomości zabudowane położone w Kielcach przy ul. Siennej 2 i ul. Mlecznej, wchodzące w skład masy upadłości Książka Sp. z o.o. w upadłości

Syndyk masy upadłości Książka sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na nabycie pra...

Więcej

07

Nieruchomość niezabudowana o łącznej pow. 7,38 ha, położona w miejscowości Masłów Drugi, wchodząca w skład masy upadłości Książka sp. z o.o. w upadłości

Syndyk masy upadłości Książka sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na nabycie pra...

Więcej

08

Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki ewid. o nr 1020/2 z obrębu Masłów Pierwszy (0007) o pow. 0,40 ha, położona w miejscowości Masłów Pierwszy, wchodząca w skład masy upadłości Książka sp. z o.o. w upadłości

Syndyk masy upadłości Książka sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na nabycie pra...

Więcej

09

Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca dz. ewid. 239 o pow. 0,6214 ha położona w Grajwie, wchodząca w skład masy upadłości Arna sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Syndyk masy upadłości Arna sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg (au...

Więcej