Lista aktualnych przetargów

01

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Warszawie przy ul. Odrowąża 11/ ul. Staniewickiej 16A, dzielnicy Targówek, wchodząca w skład masy upadłości INTRA sp. z o. o. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym INTRA sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Warszawie pro...

Więcej

02

Wynajem powierzchni biurowych w budynku położonym w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 11, wchodzącym w skład masy upadłości INTRA sp. z o.o. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości INTRA sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie wynajmie powierzchnie biurowe na ...

Więcej

03

Nieruchomość niezabudowana o łącznej pow. 14,39 ha, położona w miejscowości Masłów Drugi, gm. Masłów, pow. kieleckim, woj. świętokrzyskim, wchodząca w skład masy upadłości Książka sp. z o.o. w upadłości

Syndyk masy upadłości Książka sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na nabycie pra...

Więcej

04

Nieruchomość niezabudowana o łącznej pow. 6,95 ha, położona w miejscowości Masłów Drugi, gm. Masłów, pow. kieleckim, woj. świętokrzyskim, wchodząca w skład masy upadłości Książka sp. z o.o. w upadłości

Syndyk masy upadłości Książka sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na nabycie pra...

Więcej

05

Nieruchomość gruntowa zabudowana nieużytkowaną instalacją skraplania gazu, położona w m. Chrzan w woj. wielkopolskim, pow. jarociński, gm. Żerków oraz kontenery biurowo-socjalne, wchodzące w skład masy upadłości Hermes Energy Group SA w upadłości

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Hermes Energy Group S.A. w upadłości z siedzibą w Warsza...

Więcej

06

Udział 1/2 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego nr 2 o pow. 100,19 m2, położonego w budynku handlowo–usługowym przy ul. Olsztyńskiej w Łęgajnach, gm. Barczewo, pow. olsztyński, woj. warmińsko–mazurskie, wchodzący w skład masy upadłości Izabeli Wilczyńskiej

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Izabeli Wilczyńskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej dz...

Więcej

07

Udział 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. nr 37/6, 59/3 z obrębu nr 3 – Bark Wrócikowo, o pow. 84 694,00 m2, położonej w miejscowości Bark, gm. Barczewo, pow. olsztyński, woj. warmińsko–mazurskie, wchodzący w skład masy upadłości Izabeli Wilczyńskiej

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Izabeli Wilczyńskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej dz...

Więcej

08

Nieruchomość gruntowa niezabudowana (rolna) stanowiąca dz. ewid. nr 441 o pow. 0,9600 ha, położona w miejscowości Bosowice, gm. Stopnica, wchodząca w skład masy upadłości Dagmary Bieniek

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Dagmary Bieniek – osoby fizycznej nieprowadzącej działal...

Więcej

09

Nieruchomość gruntowa niezabudowana (rolna) składająca się z dz. ewid. nr 130 i 173 o pow. 0,5100 ha, położona w miejscowości Chałupki, gm. Tuczępy, wchodząca w skład masy upadłości Dagmary Bieniek

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Dagmary Bieniek – osoby fizycznej nieprowadzącej działal...

Więcej