Lista aktualnych przetargów

01

Przedsiębiorstwo INTRA sp. z o. o. w upadłości, w skład którego wchodzi zabudowana nieruchomość w Warszawie przy ul. Odrowąża 11 i Staniewickiej 16A, ruchomości i inne aktywa

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym INTRA sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogł...

Więcej

02

Nieruchomość gruntowa niezabudowana – dz. ewid. nr 154 i 179 o łącznej pow. 0,3500 ha, położona w miejscowości Wyszmontów, gm. Ożarów, pow. opatowski, woj. świętokrzyskie, wchodząca w skład masy upadłości Barbary Koneckiej

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Barbary Koneckiej – osoby fizycznej nieprowadzącej dział...

Więcej