Postępowania restrukturyzacyjne

01

Agnieszka Górna

Postanowieniem z dnia 24 maja 2022 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, na posiedzeniu niejawnym w sprawie o sygn. akt XIX GR 7/21 z wniosku dłużnika Agnieszki Górnej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli (art. 49125 […]

Więcej

02

Sylwester Górny

Postanowieniem z dnia 24 maja 2022 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, na posiedzeniu niejawnym w sprawie o sygn. akt XIX GR 8/21 z wniosku dłużnika Sylwestra Górnego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli (art. 49125 […]

Więcej

03

Lidia Demczuk i Stanisław Demczuk prowadzący działalność rolniczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Lidia i Stanisław Demczuk w restrukturyzacji

Postanowieniem z dnia 24 lipca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GR 17/20, z wniosku dłużników Lidii Demczuk i Stanisława Demczuk prowadzących działalność rolniczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Lidia i Stanisław Demczuk w Kolnie, Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy otworzył: postępowanie układowe Lidii Demczuk prowadzącej działalność rolniczą pod firmą Gospodarstwo […]

Więcej

04

Onico S.A. w restrukturyzacji (KRS: 0000371128)

Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GR 23/20 (wcześniej XIX GR 25/19) z połączonych wniosków dłużnika oraz wierzyciela – Sea.Pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o otwarcie postępowania sanacyjnego dłużnika – Onico S.A. z siedzibą w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII […]

Więcej

05

Unified Factory S.A. w restrukturyzacji (KRS 0000322316)

Postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 roku, wydanym pod sygn. akt X GR 92/18, w sprawie z wniosku dłużnika Unified Factory S.A. z siedzibą w Warszawie o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił: otworzyć przyspieszone postępowanie Unified Factory spółki akcyjnej w Warszawie […]

Więcej