Postępowania restrukturyzacyjne

01

Lidia Demczuk i Stanisław Demczuk prowadzący działalność rolniczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Lidia i Stanisław Demczuk w restrukturyzacji

Postanowieniem z dnia 24 lipca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GR 17/20, z wniosku dłużników Lidii Demczuk i Stanisława Demczuk prowadzących działalność rolniczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Lidia i Stanisław Demczuk w Kolnie, Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy otworzył: postępowanie układowe Lidii Demczuk prowadzącej działalność rolniczą pod firmą Gospodarstwo […]

Więcej

02

Unified Factory S.A. w restrukturyzacji (KRS 0000322316)

Postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 roku, wydanym pod sygn. akt X GR 92/18, w sprawie z wniosku dłużnika Unified Factory S.A. z siedzibą w Warszawie o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił: otworzyć przyspieszone postępowanie Unified Factory spółki akcyjnej w Warszawie […]

Więcej