Postępowania restrukturyzacyjne

01

Onico S.A. w restrukturyzacji (KRS: 0000371128)

Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GR 23/20 (wcześniej XIX GR 25/19) z połączonych wniosków dłużnika oraz wierzyciela – Sea.Pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o otwarcie postępowania sanacyjnego dłużnika – Onico S.A. z siedzibą w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII […]

Więcej

02

Unified Factory S.A. w restrukturyzacji (KRS 0000322316)

Postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 roku, wydanym pod sygn. akt X GR 92/18, w sprawie z wniosku dłużnika Unified Factory S.A. z siedzibą w Warszawie o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił: otworzyć przyspieszone postępowanie Unified Factory spółki akcyjnej w Warszawie […]

Więcej