Postępowania zakończone

01

Tomasz Dziura

Postanowieniem z dnia 29 listopada 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 440/21, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Tomasza Dziury zamieszkałego w Chełmcach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127). Postanowienie o ogłoszeniu upadłości dostępne […]

Więcej

02

Robert Wesołowski

Postanowieniem z dnia 26 listopada 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 363/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Roberta Wesołowskiego zamieszkałego w Kielcach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp 395/20, przed […]

Więcej

03

Mariusz Burdalski

Postanowieniem z dnia 15 czerwca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 145/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Mariusza Burdalskiego zamieszkałego w Olsztynie oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą V GUp […]

Więcej

04

Mirosław Michnicki

Postanowieniem z dnia 18 stycznia 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 570/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Mirosława Michnickiego zamieszkałego w Brześciu oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp 24/21, przed […]

Więcej

05

Jan Waluszewski

Postanowieniem z dnia 23 czerwca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 16/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Jana Waluszewskiego zamieszkałego w Kielcach, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Iwony Róziewicz oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się […]

Więcej

06

Małgorzata Downarowicz

Postanowieniem z dnia 20 stycznia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 1118/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy  ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Małgorzaty Downarowicz zamieszkałej w Warszawie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się pod […]

Więcej

07

Roman Bodnar

Postanowieniem z dnia 29 października 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 332/21, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Romana Bodnara zamieszkałego w Jakunówku oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127). Postanowienie o ogłoszeniu upadłości […]

Więcej

08

Sławomira Bajur

Postanowieniem z dnia 22 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 310/19, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Sławomiry Bajur zamieszkałej w Sulisławicach, określił, że upadła Sławomira Bajur jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Iwony Róziewicz oraz  […]

Więcej

09

Promesa Produkcja Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Postanowieniem z dnia 30 lipca 2021 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GR 2/21, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne spółki Promesa Produkcja Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-671), ul. Batalionów Chłopskich 77 (KRS nr 0000501565) i wyznaczyć na zarządcę TS […]

Więcej