Postępowania zakończone

01

Danuta Majorowska

Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 318/21, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Danuty Majorowskiej zamieszkałej w Warszawie oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą XIX […]

Więcej

02

Henryka Cieciora

Postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 98/21, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Henryki Cieciory zamieszkałej w Sandomierzu oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp 133/21, przed […]

Więcej

03

Grzegorz Wojtyna

Postanowieniem z dnia 04 listopada 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 168/19, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Grzegorza Wojtyny zamieszkałego w Oblewie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Witolda Marweg oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło […]

Więcej

04

Lidia Demczuk i Stanisław Demczuk prowadzący działalność rolniczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Lidia i Stanisław Demczuk w restrukturyzacji

Postanowieniem z dnia 24 lipca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GR 17/20, z wniosku dłużników Lidii Demczuk i Stanisława Demczuk prowadzących działalność rolniczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Lidia i Stanisław Demczuk w Kolnie, Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy otworzył: postępowanie układowe Lidii Demczuk prowadzącej działalność rolniczą pod firmą Gospodarstwo […]

Więcej

05

Stanisław Mysłek

Postanowieniem z dnia 29 listopada 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 429/21, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Stanisława Mysłek zamieszkałego w miejscowości Zajeziorze oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127). Postępowanie upadłościowe toczyło się […]

Więcej

06

Jerzy Łokaj prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. AUTO-TRANSMISJA Jerzy Łokaj w upadłości

Postanowieniem z dnia 17 grudnia 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XVIII GU 232/19, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Jerzego Łokaja prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. AUTO-TRANSMISJA Jerzy Łokaj w Raszynie (NIP 5221000722, REGON 010693202). Postępowanie upadłościowe toczyło się […]

Więcej

07

Sławomir Knaś

Postanowieniem z dnia 22 listopada 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 463/21, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Sławomira Knasia zamieszkałego w Kielcach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127). Postępowanie upadłościowe toczyło się pod […]

Więcej

08

Kieleckie Kopanie Surowców Mineralnych S.A. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000171630)

Postanowieniem z dnia 11 maja 2012 roku, wydanym pod sygn. akt V GU 21/12, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Kieleckich Kopani Surowców Mineralnych S.A. z siedzibą w Kielcach, określił, że upadłość będzie prowadzona z możliwością zawarcia układu oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej i Nadzorcę […]

Więcej

09

Teresa Chodorowska

Postanowieniem z dnia 02 czerwca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 7/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Teresy Chodorowskiej zamieszkałej w Konitach, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Joanny Bury oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło […]

Więcej