Postępowania zakończone

01

Profilab Laboratorium Fotografii Profesjonalnej sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000043871)

Postanowieniem z dnia 14 września 2017 roku, wydanym w sprawie X GU 549/17, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Profilab Laboratorium Fotografii Profesjonalnej sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000043871). Do dnia 31 maja 2019 roku przedmiotowe postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem […]

Więcej

02

Marlena Piotrowska

Postanowieniem z dnia 10 września 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 184/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Marleny Piotrowskiej zamieszkałej w Bartoszycach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp „of” […]

Więcej

03

Agnieszka Górna

Postanowieniem z dnia 24 maja 2022 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, na posiedzeniu niejawnym w sprawie o sygn. akt XIX GR 7/21 z wniosku dłużnika Agnieszki Górnej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli (art. 49125 […]

Więcej

04

Sylwester Górny

Postanowieniem z dnia 24 maja 2022 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, na posiedzeniu niejawnym w sprawie o sygn. akt XIX GR 8/21 z wniosku dłużnika Sylwestra Górnego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli (art. 49125 […]

Więcej

05

Irena Majewska

Postanowieniem z dnia 07 maja 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 162/19, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Ireny Majewskiej zamieszkałej w Kielcach, określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej oraz syndyka masy upadłości […]

Więcej

06

Maciej Hejman

Postanowieniem z dnia 26 listopada 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 421/21, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Macieja Hejmana zamieszkałego w Kielcach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127). Postępowanie upadłościowe toczyło się pod […]

Więcej

07

Piotr Kogut

Postanowieniem z dnia 08 września 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 368/21, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Piotra Koguta zamieszkałego w Busku-Zdroju oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127). Postanowienie o ogłoszeniu upadłości dostępne […]

Więcej

08

Adrian Burski

Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 241/21, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Adriana Burskiego zamieszkałego w Warszawie oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą XIX […]

Więcej

09

Patrycja Panaś

Postanowieniem z dnia 19 lipca 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 631/21, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Patrycji Panaś zamieszkałej w Warszawie oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą XIX GUp […]

Więcej