Postępowania zakończone

118

VILLA CZERSK Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000176123)

Postanowieniem z dnia 24 lutego 2012 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 15/12, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość Villa Czersk Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Czersku obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. […]

Więcej

119

AC PRIM Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000198267)

Postanowieniem z dnia 31 marca 2011 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 79/11, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość AC PRIM Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe […]

Więcej

120

Max Retail Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000037980)

Postanowieniem z dnia 09 maja 2012 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 154/12, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość  Max Retail Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe […]

Więcej

121

Realty 5 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 9 Sp. k-a w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000286701)

Postanowieniem z dnia 23 lutego 2011 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 13/11, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość  Realty 5 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 9 Sp. Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w […]

Więcej

122

SHIRA Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000211157)

Postanowieniem z dnia 29 września 2011 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 304/11, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość SHIRA Sp. z o. o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. […]

Więcej

123

Damitrans Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000075212)

Postanowieniem z dnia 10 czerwca 2011 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt IX GU 33/11, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Damitrans Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone […]

Więcej

124

MS Development Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000266987)

Postanowieniem z dnia 24 lutego 2011 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 43/11, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość MS Development Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe […]

Więcej

125

Ecigars Polska Sp. z o.o. w upadłości układowej (KRS: 0000335137)

Postanowieniem z dnia 15 maja 2012 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 395/11, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Ecigars Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  określił, iż postępowanie będzie prowadzone w celu zawarcia układu oraz wyznaczył nadzorcę sądowego w […]

Więcej

126

Ecigars Polska Sp. z o.o. – Śląsk Sp. k. w upadłości układowej (KRS: 0000341211)

Postanowieniem z dnia 21 lutego 2012 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 398/11, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Ecigars Polska Sp. z o.o. – Śląsk Sp. k. z siedzibą w Warszawie,  określił, iż postępowanie będzie prowadzone w celu zawarcia układu oraz […]

Więcej