Postępowania zakończone

10

Kamila Oleszko

Postanowieniem z dnia 24 maja 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 167/21, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Kamili Oleszko zamieszkałej w Olsztynie oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp „of” […]

Więcej

11

Karol Zienkiewicz

Postanowieniem z dnia 29 października 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 320/21, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Karola Zienkiewicza zamieszkałego w Olsztynie oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127). Postanowienie o ogłoszeniu upadłości […]

Więcej

12

Onico S.A. w restrukturyzacji (KRS: 0000371128)

Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GR 23/20 (wcześniej XIX GR 25/19) z połączonych wniosków dłużnika oraz wierzyciela – Sea.Pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o otwarcie postępowania sanacyjnego dłużnika – Onico S.A. z siedzibą w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII […]

Więcej

13

Adriana Cybulska

Postanowieniem z dnia 29 czerwca 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 207/21, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Adriany Cybulskiej zamieszkałej w Nowej Wsi oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp […]

Więcej

14

Łukasz Szalast

Postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 36/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Łukasza Szalasta zamieszkałego w Sułowie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie ASR Urszuli Filipowicz oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło […]

Więcej

15

Bożenna Michałowska

Postanowieniem z dnia 21 października 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 211/19, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Bożenny Michałowskiej zamieszkałej w Olsztynie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie ASR Dagmary Wilczyńskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się […]

Więcej

16

Grzegorz Syta

Postanowieniem z dnia 01 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 110/19, Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Grzegorza Syta zamieszkałego w Węgorzewie, określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, sędzią komisarzem wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Witolda Marweg, a syndykiem upadłości wyznaczył […]

Więcej

17

Marek Ungier

Postanowieniem z dnia 28 września 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 355/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Marka Ungiera zamieszkałego w Kielcach, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Bogdana Stańka oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się […]

Więcej

18

Przemysław Sikora

Postanowieniem z dnia 7 grudnia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 491/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Przemysława Sikory zamieszkałego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp 401/20, […]

Więcej