Postępowania zakończone

10

Justyna Staniec

Postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 341/21, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Justyny Staniec zamieszkałej w Kielcach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie TS Restrukturyzacje sp. z o.o. (nr KRS 0000499447). Postępowanie upadłościowe toczyło się […]

Więcej

11

Magda Femme

Postanowieniem z dnia 28 listopada 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XVIII GU 857/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy  ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Magdy Femme zamieszkałej w Krupiej Wólce, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie […]

Więcej

12

INPHARMICA sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000405998)

Postanowieniem z dnia 01 lipca 2021 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 916/20, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika INPHARMICA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 000040599, zatwierdził warunki sprzedaży przedsiębiorstwa INPHARMICA sp. z o. o. z siedzibą w […]

Więcej

13

Spółdzielnia Inwalidów „POSTĘP” w upadłości (KRS: 0000183020)

Postanowieniem z dnia 25 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 319/19, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Spółdzielni Inwalidów „POSTĘP” z siedzibą w Sandomierzu przy ul. Przemysłowej 5, wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Poborskiej oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. […]

Więcej

14

Teresa Helena Jankowska

Postanowieniem z dnia 30 grudnia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of’ 236/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Teresy Heleny Jankowskiej, zamieszkałej w Srokowie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe […]

Więcej

15

Remigiusz Ołownia

Postanowieniem z dnia 7 grudnia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 486/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Remigiusza Ołowni zamieszkałego w miejscowości Gostków oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp 400/20, […]

Więcej

16

Jakub Weręgowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jakub Weręgowski Zakład Projektowo-Produkcyjny WARBIT w upadłości

Postanowieniem z dnia 17 grudnia 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XVIII GU 540/19, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Jakuba Weręgowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jakub Weręgowski Zakład Projektowo-Produkcyjny WARBIT z siedzibą w Warszawie (NIP: 5711303269, REGON: 130349561), wyznaczył […]

Więcej

17

Danuta Kulewicz

Postanowieniem z dnia 29 października 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 333/21, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Danuty Kulewicz zamieszkałej w Giżycku oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127). Postępowanie upadłościowe toczyło się […]

Więcej

18

Karol Roman

Postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 17/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Karola Romana zamieszkałego w Warszawie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Wioletty Obrębskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło […]

Więcej