Postępowania zakończone

10

Łukasz Lipiński

Postanowieniem z dnia 15 października 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 207/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Łukasza Lipińskiego zamieszkałego w Olsztynie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło […]

Więcej

11

Świętokrzyskie Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000048635)

Postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 63/18, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów Sp. z o.o. (nr KRS 0000048635) z siedzibą w Kielcach, ul. Zagnańska 232, 25-563 Kielce, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie Anny […]

Więcej

12

Michał Kaputa

Postanowieniem z dnia 7 grudnia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 446/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Michała Kaputy zamieszkałego w miejscowości Wolica oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp 398/20, […]

Więcej

13

Edyta Bogucka

Postanowieniem z dnia 31 stycznia 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 25/18, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Edyty Boguckiej zamieszkałej w Kielcach, określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej oraz syndyka masy […]

Więcej

14

Józef Makowski

Postanowieniem z dnia 26 lipca 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 312/21, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Józefa Makowskiego zamieszkałego w Starachowicach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości dostępne do pobrania TUTAJ. Postępowanie upadłościowe […]

Więcej

15

Tomasz Celep

Postanowieniem z dnia 14 lipca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 51/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Tomasza Celepa zamieszkałego w Zielonym Gaju, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Joanny Bury oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe […]

Więcej

16

Anna Piskorz

Postanowieniem z dnia 13 maja 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 30/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Anny Piskorz zamieszkałej w Węgorzewie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Joanny Bury oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło […]

Więcej

17

Andrzej Przewłocki

Postanowieniem z dnia 20 listopada 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 427/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Andrzeja Przewłockiego zamieszkałego w Zgórsku oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp 371/20, przed […]

Więcej

18

Agnieszka Kołsut

Postanowieniem z dnia 22 lipca 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 302/21, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Agnieszki Kołsut zamieszkałej w Kielcach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości dostępne do pobrania TUTAJ. Postępowanie upadłościowe […]

Więcej