Postępowania zakończone

10

Agnieszka Kołsut

Postanowieniem z dnia 22 lipca 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 302/21, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Agnieszki Kołsut zamieszkałej w Kielcach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości dostępne do pobrania TUTAJ. Postępowanie upadłościowe […]

Więcej

11

Dominik Lisek

Postanowieniem z dnia 11 stycznia 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 509/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Dominika Liska zamieszkałego w Tokarni oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp 18/21, przed […]

Więcej

12

Piotr Ćwik

Postanowieniem z dnia 20 listopada 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 436/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Piotra Ćwika zamieszkałego w Starej Dębowej Woli oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp […]

Więcej

13

Joanna Choińska

Postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 324/18, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Joanny Choińskiej zamieszkałej w Końskich, określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej oraz syndyka masy […]

Więcej

14

Mieczysław Pękal

Postanowieniem z dnia 08 stycznia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 1082/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy  ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Mieczysława Pękala zamieszkałego w miejscowości Brześce, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się […]

Więcej

15

Ryszard Walczak

Postanowieniem z dnia 31 lipca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 327/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Ryszarda Walczaka oraz wyznaczył syndyka upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się  pod sygnaturą akt V GUp 251/20, przed Sądem Rejonowym w […]

Więcej

16

Robert Kołda

Postanowieniem z dnia 03 marca 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 4/21, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Roberta Kołdy zamieszkałego w Kielcach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp 81/21, przed […]

Więcej

17

Zdzisław Kacperski

Postanowieniem z dnia 7 grudnia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 481/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Zdzisława Kacperskiego zamieszkałego w Skarżysku-Kamiennej oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp 399/20, przed […]

Więcej

18

Agnieszka Fugińska

Postanowieniem z dnia 30 lipca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 196/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Agnieszki Fugińskiej zamieszkałej w Kielcach oraz wyznaczył syndyka upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą akt V GUp 249/20, przed […]

Więcej