Postępowania zakończone

19

Kordon sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000276459)

Postanowieniem z dnia 11 września 2017 roku, wydanym w sprawie X GU 877/17, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Kordon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000276459) oraz wyznaczył syndyka w osobie Alicji Hnatkowskiej. Następnie dnia 14 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy dla […]

Więcej

20

Justyna Golińska

Postanowieniem z dnia 03 listopada 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 1536/21, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Justyny Golińskiej zamieszkałej w Markach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127). Postanowienie o ogłoszeniu […]

Więcej

21

Sławomir Skirca

Postanowieniem z dnia 08 października 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of’ 307/21, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Sławomira Skircy zamieszkałego w miejscowości Barczewo oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127). Postanowieniem z dnia 26 […]

Więcej

22

Paulina Bogusz

Postanowieniem z dnia 18 października 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 485/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy  ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Pauliny Bogusz zamieszkałej w Warszawie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe […]

Więcej

23

Adrian Sadowski

Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 224/19, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Adriana Sadowskiego zamieszkałego w Olsztynie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie ASR Urszulę Filipowicz oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło […]

Więcej

24

Anna Swoboda i Stanisław Swoboda

Postanowieniem z dnia 26 czerwca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 53/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Stanisława Edwarda Swobody zamieszkałego w Olsztynie oraz upadłość dłużniczki Anny Danuty Swobody zamieszkałej w Olsztynie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Wioletty Obrębskiej oraz […]

Więcej

25

Tomasz Bigus

Postanowieniem z dnia 27 stycznia 2022 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 342/21, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Tomasza Bigusa zamieszkałego w Olsztynie oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127). Postępowanie upadłościowe toczyło się […]

Więcej

26

Mikołajki Marina Resort Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000331933)

Postanowieniem z dnia 26 września 2013 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 441/13, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Mikołajki Marina Resort Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk i Syndyka w […]

Więcej

27

Małgorzata Barbara Waloszek

Postanowieniem z dnia 03 czerwca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 166/19 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Małgorzaty Waloszek zamieszkałej w Skarżysku-Kamiennej, określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie Bogdana Stańka – sędziego Sądu Rejonowego […]

Więcej