Postępowania zakończone

19

Stanisława Kolasa

Postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 234/18, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Stanisławy Kolasy zamieszkałej w Kielcach, określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył Sędziego-Komisarza w osobie Bogdana Stańka oraz syndyka masy upadłości […]

Więcej

20

Flyjet sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000315202)

Postanowieniem z dnia 09 maja 2016 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 148/16, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Flyjet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87 (KRS: 0000315202) i wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz Syndyka […]

Więcej

21

Paulina Ziółkowska i Paweł Ziółkowski

Postanowieniem z dnia 22 maja 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 82/19, Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Pauliny Ziółkowskiej zamieszkałej w Bisztynku oraz Pawła Ziółkowskiego zamieszkałego w Bisztynku, określił, że Paulina i Paweł Ziółkowscy są osobami fizycznymi nieprowadzącej […]

Więcej

22

Mark Wloczynski

Postanowieniem z dnia 26 października 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of’ 128/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Marka Wloczynskiego, zamieszkałego w Olsztynie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło […]

Więcej

23

Teresa Bobrska

Postanowieniem z dnia 22 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 197/19, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Teresy Bobrskiej zamieszkałej w Kielcach, określił, że upadła Teresa Bobrska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Poborskiej oraz  […]

Więcej

24

Marcin Kaliniec

Postanowieniem z dnia 16 października 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 197/19, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Marcina Kalińca zamieszkałego w Olsztynie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie ASR Dagmary Wilczyńskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się […]

Więcej

25

Zofia Taborska

Postanowieniem z dnia 30 września 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 378/19, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Zofii Tabowskiej zamieszkałej we wsi Bardo, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Bogdana Stańka oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło […]

Więcej

26

Krzysztof Grzęda

Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 139/19 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Krzysztofa Grzędy zamieszkałego w Kielcach,  określił, że upadły Krzysztof Grzęda jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie Anny Poborskiej oraz  syndyka […]

Więcej

27

Andrzej Stanisław Grzesik

Postanowieniem z dnia 14 listopada 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 170/19, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Andrzeja Stanisława Grzesik zamieszkałego w Olsztynie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Joanny Bury oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe […]

Więcej