Postępowania zakończone

19

Daniela Walewska

Postanowieniem z dnia 17 grudnia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of’ 337/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Danieli Walewskiej, zamieszkałej w Górowie Iławeckim, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe […]

Więcej

20

Zbigniew Barucha

Postanowieniem z dnia 30 lipca 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 292/21, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Zbigniewa Baruchy zamieszkałego w Bodzentynie oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości dostępne do pobrania TUTAJ. Postępowanie upadłościowe […]

Więcej

21

Anna Skirca

Postanowieniem z dnia 08 października 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of’ 307/21, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Anny Skirca zamieszkałej w miejscowości Barczewo i upadłość dłużnika Sławomira Skirca zamieszkałego w miejscowości Barczewo oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego […]

Więcej

22

Tomasz Dziura

Postanowieniem z dnia 29 listopada 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 440/21, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Tomasza Dziury zamieszkałego w Chełmcach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127). Postanowienie o ogłoszeniu upadłości dostępne […]

Więcej

23

Tomasz Słomka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą VEDA Tomasz Słomka w upadłości

Postanowieniem z dnia 07 maja 2019 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 68/19 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Tomasza Słomki prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą VEDA Tomasz Słomka, zamieszkałego w Przededworzu nr 24, 26-020 Chmielnik, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka […]

Więcej

24

Robert Wesołowski

Postanowieniem z dnia 26 listopada 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 363/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Roberta Wesołowskiego zamieszkałego w Kielcach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp 395/20, przed […]

Więcej

25

Mariusz Burdalski

Postanowieniem z dnia 15 czerwca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 145/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Mariusza Burdalskiego zamieszkałego w Olsztynie oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą V GUp […]

Więcej

26

Al-Bud sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000039766)

Postanowieniem z dnia 27 stycznia 2015 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 39/15, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Al-Bud sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk i Syndyka w osobie Tycjana […]

Więcej

27

Mirosław Michnicki

Postanowieniem z dnia 18 stycznia 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 570/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Mirosława Michnickiego zamieszkałego w Brześciu oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp 24/21, przed […]

Więcej