Postępowania zakończone

28

Tomasz Dziura

Postanowieniem z dnia 29 listopada 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 440/21, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Tomasza Dziury zamieszkałego w Chełmcach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127). Postanowienie o ogłoszeniu upadłości dostępne […]

Więcej

29

Tomasz Słomka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą VEDA Tomasz Słomka w upadłości

Postanowieniem z dnia 07 maja 2019 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 68/19 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Tomasza Słomki prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą VEDA Tomasz Słomka, zamieszkałego w Przededworzu nr 24, 26-020 Chmielnik, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka […]

Więcej

30

Robert Wesołowski

Postanowieniem z dnia 26 listopada 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 363/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Roberta Wesołowskiego zamieszkałego w Kielcach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp 395/20, przed […]

Więcej

31

Mariusz Burdalski

Postanowieniem z dnia 15 czerwca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 145/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Mariusza Burdalskiego zamieszkałego w Olsztynie oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą V GUp […]

Więcej

32

Al-Bud sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000039766)

Postanowieniem z dnia 27 stycznia 2015 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 39/15, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Al-Bud sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk i Syndyka w osobie Tycjana […]

Więcej

33

Mirosław Michnicki

Postanowieniem z dnia 18 stycznia 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 570/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Mirosława Michnickiego zamieszkałego w Brześciu oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp 24/21, przed […]

Więcej

34

Jan Waluszewski

Postanowieniem z dnia 23 czerwca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 16/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Jana Waluszewskiego zamieszkałego w Kielcach, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Iwony Róziewicz oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się […]

Więcej

35

Małgorzata Downarowicz

Postanowieniem z dnia 20 stycznia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 1118/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy  ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Małgorzaty Downarowicz zamieszkałej w Warszawie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się pod […]

Więcej

36

Roman Bodnar

Postanowieniem z dnia 29 października 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 332/21, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Romana Bodnara zamieszkałego w Jakunówku oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127). Postanowienie o ogłoszeniu upadłości […]

Więcej