Postępowania zakończone

37

Sławomira Bajur

Postanowieniem z dnia 22 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 310/19, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Sławomiry Bajur zamieszkałej w Sulisławicach, określił, że upadła Sławomira Bajur jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Iwony Róziewicz oraz  […]

Więcej

38

Promesa Produkcja Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Postanowieniem z dnia 30 lipca 2021 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GR 2/21, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne spółki Promesa Produkcja Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-671), ul. Batalionów Chłopskich 77 (KRS nr 0000501565) i wyznaczyć na zarządcę TS […]

Więcej

39

Łukasz Lipiński

Postanowieniem z dnia 15 października 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 207/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Łukasza Lipińskiego zamieszkałego w Olsztynie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło […]

Więcej

40

Świętokrzyskie Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000048635)

Postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 63/18, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów Sp. z o.o. (nr KRS 0000048635) z siedzibą w Kielcach, ul. Zagnańska 232, 25-563 Kielce, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie Anny […]

Więcej

41

Michał Kaputa

Postanowieniem z dnia 7 grudnia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 446/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Michała Kaputy zamieszkałego w miejscowości Wolica oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp 398/20, […]

Więcej

42

Bogusława Ewa Kalinowska i Leszek Kalinowski

Postanowieniem z dnia 07 sierpnia 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 131/19 Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Bogusławy Ewy Kalinowskiej zamieszkałej w Olsztynie oraz Leszka Kalinowskiego zamieszkałego w Olsztynie, jako osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, sędzią-komisarzem wyznaczył ASR Roberta Romanowskiego, […]

Więcej

43

Edyta Bogucka

Postanowieniem z dnia 31 stycznia 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 25/18, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Edyty Boguckiej zamieszkałej w Kielcach, określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej oraz syndyka masy […]

Więcej

44

Józef Makowski

Postanowieniem z dnia 26 lipca 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 312/21, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Józefa Makowskiego zamieszkałego w Starachowicach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości dostępne do pobrania TUTAJ. Postępowanie upadłościowe […]

Więcej

45

Tomasz Celep

Postanowieniem z dnia 14 lipca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 51/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Tomasza Celepa zamieszkałego w Zielonym Gaju, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Joanny Bury oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe […]

Więcej