Tycjan Saltarski

Doradca Restrukturyzacyjny

Absolwent Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydziału Politologii  oraz Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Prawo. Doświadczony praktyk prowadzący od 6 lat postępowania upadłościowe ponad 50 spółek. W działalności zawodowej pełnił funkcje Syndyka, Kuratora, Likwidatora, Zarządcy, Nadzorcy Sądowego oraz Tymczasowego Nadzorcy Sądowego.

letter
Powrót