Strona testowa drukowanie przeteragu

Liczba wyświetleń: 403

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Ireny Kotulskiej zaprasza do udziału w sprzedaży nieruchomości Upadłej. Przedmiotem sprzedaży z wolnej ręki jest lokal mieszkalny nr 9a znajdujący się w budynku przy ul. Sochaczewskiej 21 w miejscowości Błonie (KW nr WA1G/00027871/9) wraz z udziałem 6300/116850 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i takim samym udziałem we współwłasności w częściach budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu.

Cena minimalna sprzedaży: 234.720,00 zł.

Lokal mieszkalny będący przedmiotem sprzedaży znajduje się w budynku wielomieszkaniowym o 4 kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej (piwnice). Budynek wyposażony jest w pełną infrastrukturę medialną. Lokal znajduje się na 4 kondygnacji i składa się z: 3 pokoi, 1 kuchni, 1 łazienki, 1 przedpokoju. Łączna powierzchnia użytkowa przedmiotowego lokalu wynosi 63,00 m2.

Operat szacunkowy określenia wartości przedmiotowej nieruchomości dostępny w Kancelarii Syndyka ? Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego w Warszawie (02-797) przy Al. KEN 55 lok. 27, tel. (22) 749 16 55, e-mail: kancelaria@saltarski.com. Oglądu lokalu można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem tel.: 500 678 704 (kontakt wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00).

Oferty należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka na adres wskazany powyżej lub za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com. Warunkiem przyjęcia oferty będzie wpłata przez oferenta wadium w wysokości 10% ceny przedmiotu sprzedaży.

Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 14 dni od ukazania się ogłoszenia o sprzedaży.

W razie wyrażenia zainteresowania nabyciem nieruchomości przez więcej niż jedną osobę, Syndyk przeprowadzi aukcję pomiędzy oferentami.

Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

Poniżej zdjęcia lokalu oraz budynku.

IMG_6266IMG_6297IMG_6272IMG_6273  IMG_6287IMG_6275IMG_6278 IMG_6281