Upadłości kosumenckie

01

Kamila Oleszko

Postanowieniem z dnia 24 maja 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 167/21, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Kamili Oleszko zamieszkałej w Olsztynie oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości do pobrania TUTAJ. Postępowanie upadłościowe […]

Więcej

02

Bogumiła Chmura

Postanowieniem z dnia 17 maja 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 103/21, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Bogumiły Chmury zamieszkałej w Sarnowie oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości do pobrania TUTAJ. Postępowanie upadłościowe […]

Więcej

03

Henryka Cieciora

Postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 98/21, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Henryki Cieciory zamieszkałej w Sandomierzu oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości dostępne do pobrania TUTAJ. Postępowanie upadłościowe […]

Więcej

04

Jerzy Pradiuszyk i Bożena Pradiuszyk

Postanowieniem z dnia 23 marca 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 65/21, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużników Jerzego Pradiuszyk i  Bożeny Pradiuszyk zamieszkałych w Górowie Iławeckim oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie […]

Więcej

05

Jerzy Swat

Postanowieniem z dnia 19 marca 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 47/21, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Jerzego Swata zamieszkałego w Olsztynie oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą V GUp […]

Więcej

06

Jarosław Baran

Postanowieniem z dnia 18 marca 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 105/21, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Jarosława Barana zamieszkałego w Pińczowie oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości do pobrania tutaj. Postępowanie upadłościowe toczyć […]

Więcej

07

Robert Kołda

Postanowieniem z dnia 03 marca 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 4/21, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Roberta Kołdy zamieszkałego w Kielcach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą V GUp 81/21, […]

Więcej

08

Krzysztof Grzęda

Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 139/19 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Krzysztofa Grzędy zamieszkałego w Kielcach,  określił, że upadły Krzysztof Grzęda jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie Anny Poborskiej oraz  syndyka […]

Więcej

09

Marka Barchana

Postanowieniem z dnia 25 stycznia 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 375/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Marka Barchana zamieszkałego w Kielcach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą V GUp 32/21, […]

Więcej