Upadłości kosumenckie

01

Anna Krzemińska

Postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2022 roku wydanym w sprawie o sygn. akt WA2M/GU/11/2022, Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika, którym jest Anna Krzemińska zamieszkała w Warszawie oraz wyznaczył syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie przed Sądem Rejonowym dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy […]

Więcej

02

Kazimierz Smoliński

Postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2022 roku wydanym w sprawie o sygn. akt OL1O/GU/43/2022, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika, którym jest Kazimierz Smoliński zamieszkały w Nidzicy, wyznaczył syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego oraz wskazał, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491(1) ust. 2 Prawa upadłościowego. Postępowanie […]

Więcej

03

Izabela Wilczyńska

Postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2022 roku wydanym w sprawie o sygn. akt OL1O/GU/4/2022, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika, którym jest Izabela Wilczyńska zamieszkała w Barczewie, wyznaczył syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego oraz wskazał, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491(1) ust. 1 Prawa upadłościowego. Postępowanie […]

Więcej

04

Mateusz Przygoda

Postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2022 roku wydanym w sprawie o sygn. akt OL1O/GU/96/2022, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika, którym jest Mateusz Przygoda zamieszkały w Zieleńcu, wyznaczył syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego oraz wskazał, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491(1) ust. 1 Prawa upadłościowego. Postępowanie […]

Więcej

05

Dariusz Domańczuk

Postanowieniem z dnia 08 marca 2022 roku wydanym w sprawie o sygn. akt KI1L/GU/82/2022, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika, którym jest Dariusz Domańczuk zamieszkały w Ożarowie, wyznaczył syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego oraz wskazał, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491(1) ust. 2 Prawa upadłościowego. Postępowanie […]

Więcej

06

Marcin Kędra

Postanowieniem z dnia 25 lutego 2022 roku wydanym w sprawie o sygn. akt OL1O/GU/12/2021, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość Marcina Kędry, zamieszkałego w Sątopach-Samulewo, wyznaczył syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego oraz wskazał, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491(1) ust. 2 Prawa upadłościowego; Postępowanie upadłościowe toczyło się […]

Więcej

07

Ewa Nowak

Postanowieniem z dnia 29 listopada 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 410/21, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Ewy Nowak zamieszkałej w miejscowości Trzciniec oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127). Postanowienie o ogłoszeniu upadłości […]

Więcej

08

Stanisław Mysłek

Postanowieniem z dnia 29 listopada 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 429/21, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Stanisława Mysłek zamieszkałego w miejscowości Zajeziorze oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127). Postanowienie o ogłoszeniu upadłości […]

Więcej

09

Rafał Jasiński

Postanowieniem z dnia 03 listopada 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 1429/21, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Rafała Jasińskiego zamieszkałego w Otwocku oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127). Postanowienie o ogłoszeniu […]

Więcej