Nieruchomość lokalowa nr 8 o powierzchni użytkowej 216,62 m², położona na III piętrze budynku przy ul. Flory 3 w Warszawie, wchodząca w skład masy sanacyjnej Onico S.A. w restrukturyzacji

Number of views: 3,957


Zarządca Onico S.A. w restrukturyzacji z/s w Warszawie zaprasza do udziału w sprzedaży nieruchomości przy ul. Flory 3 lok. 8 w Warszawie

  1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo odrębnej własności nieruchomości lokalowej nr 8 położonej na III piętrze kamienicy przy ul. Flory 3 w Warszawie, o pow. użytkowej 216,62 m², dla której prowadzona jest KW nr WA4M/00427633/0 wraz z udziałem wynoszącym 21662/300291 w nieruchomości wspólnej dla której prowadzona jest KW nr WA4M/00045773/1.
  2. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 4.502.000,00 zł (cztery miliony pięćset dwa tysiące złotych) brutto (sprzedaż zwolniona z podatku VAT).
  3. Oferty należy składać do dnia 13 lipca 2022 r. na adres Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa, w godzinach jej urzędowania. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej.
  4. Warunkiem uczestnictwa w procesie sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), przelewem na rachunek bankowy Onico S.A. w restrukturyzacji, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert.
  5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi jawnie w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa, w dniu 20 lipca 2022 r. o godz. 14:20.
  6. Warunki sprzedaży przewidują możliwość przeprowadzenia aukcji pomiędzy oferentami, w przypadku gdy została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki sprzedaży. Aukcja zostanie przeprowadzona 20 lipca 2022 r., a przewidywana godzina jej rozpoczęcia to 14:40. Aukcja odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Pawła Ziemiańczyka przy ul. Nowowiejskiej 10/2 w Warszawie, na zasadach określonych w Warunkach sprzedaży. Możliwy jest udział zdalny w aukcji (za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams).
  7. Operat szacunkowy nieruchomości może zostać udostępniony oferentowi na jego wniosek przesłany do Kancelarii Zarządcy za pośrednictwem poczty e-mail: oferty@saltarski.com.
  8. Szczegółowe Warunki sprzedaży dotyczące m.in. przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, zostały udostępnione do pobrania TUTAJ.
  9. Dodatkowe informacje odnośnie przedmiotu i warunków sprzedaży można uzyskać w Kancelarii Zarządcy Onico S.A. w restrukturyzacji kierując korespondencję na adres e-mail: oferty@saltarski.com oraz pod nr tel.: 696 090 432.