Archiwum

01

Udział 5/8 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Stary Dziebałtów, gm. Końskie, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, wchodzący w skład masy upadłości Janiny Cholewińskiej

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Janiny Cholewińskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej dz...

Więcej

02

Udział 1/2 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego nr 2 o pow. 100,19 m2, położonego w budynku handlowo–usługowym przy ul. Olsztyńskiej w Łęgajnach, gm. Barczewo, pow. olsztyński, woj. warmińsko–mazurskie, wchodzący w skład masy upadłości Izabeli Wilczyńskiej

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Izabeli Wilczyńskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej dz...

Więcej

03

Nieruchomość gruntowa niezabudowana (rolna) stanowiąca dz. ewid. nr 441 o pow. 0,9600 ha, położona w miejscowości Bosowice, gm. Stopnica, wchodząca w skład masy upadłości Dagmary Bieniek// PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Dagmary Bieniek – osoby fizycznej nieprowadzącej działal...

Więcej

04

Wynajem hali przemysłowo-magazynowej i budynku biurowo-socjalnego położonych w Dubowie Drugim 31, wchodzących w skład masy upadłości Wigry-Projekt Sp. z o.o. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Wigry – Projekt Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Wars...

Więcej

05

Udział wynoszący 1/2 części w prawie własności nieruchomości lokalowej – lokalu użytkowym o pow. 113,10 m2, położonej w Kielcach przy ul. Św. Leonarda 1/F, wchodzący w skład masy upadłości Wojciecha Kalety

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Kalety – osoby fizycznej nieprowadzącej działa...

Więcej

06

Nieruchomości zabudowane położone w Kielcach przy ul. Siennej 2 i ul. Mlecznej, wchodzące w skład masy upadłości Książka Sp. z o.o. w upadłości

Syndyk masy upadłości Książka sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na nabycie pra...

Więcej

07

Nieruchomość niezabudowana o łącznej pow. 7,38 ha, położona w miejscowości Masłów Drugi, wchodząca w skład masy upadłości Książka sp. z o.o. w upadłości

Syndyk masy upadłości Książka sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na nabycie pra...

Więcej

08

Nieruchomość zabudowana przy ul. Zagnańskiej 49 w Kielcach oraz nieruchomość zabudowana przy ul. Głęboczka 3 w Kielcach, wchodzące w skład masy upadłości Dorbud S.A. w upadłości/ PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Dorbud S.A. w upadłości z siedzibą w Kielcach ogłasza pr...

Więcej

09

Udział 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. nr 37/6, 59/3 z obrębu nr 3 – Bark Wrócikowo, o pow. 84 694,00 m2, położonej w miejscowości Bark, gm. Barczewo, pow. olsztyński, woj. warmińsko–mazurskie, wchodzący w skład masy upadłości Izabeli Wilczyńskiej// PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Izabeli Wilczyńskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej dz...

Więcej