Archiwum

01

Nieruchomość gruntowa niezabudowana – dz. ewid. nr 154 i 179 o łącznej pow. 0,3500 ha, położona w miejscowości Wyszmontów, gm. Ożarów, pow. opatowski, woj. świętokrzyskie, wchodząca w skład masy upadłości Barbary Koneckiej

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Barbary Koneckiej – osoby fizycznej nieprowadzącej dział...

Więcej

02

Wynajem powierzchni biurowych w budynku położonym w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 11, wchodzącym w skład masy upadłości INTRA sp. z o.o. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości INTRA sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie wynajmie powierzchnie biurowe na ...

Więcej

03

Udział 1/2 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego nr 2 o pow. 100,19 m2, położonego w budynku handlowo–usługowym przy ul. Olsztyńskiej w Łęgajnach, gm. Barczewo, pow. olsztyński, woj. warmińsko–mazurskie, wchodzący w skład masy upadłości Izabeli Wilczyńskiej

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Izabeli Wilczyńskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej dz...

Więcej

04

Udział 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. nr 37/6, 59/3 z obrębu nr 3 – Bark Wrócikowo, o pow. 84 694,00 m2, położonej w miejscowości Bark, gm. Barczewo, pow. olsztyński, woj. warmińsko–mazurskie, wchodzący w skład masy upadłości Izabeli Wilczyńskiej

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Izabeli Wilczyńskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej dz...

Więcej

05

Udział 5/8 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej, rolnej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Nowy Dziebałtów, gm. Końskie, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, wchodzący w skład masy upadłości Janiny Cholewińskiej

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Janiny Cholewińskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej dz...

Więcej

06

Udział 1/2 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej – dz. ewid. 17/2 położonej w miejscowości Worpławki, Gm. Reszel, pow. kętrzyński, woj. warmińsko – mazurskie, wchodzący w skład masy upadłości Katarzyny Dubowskiej

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Dubowskiej prowadzonym przed Sądem Rejonowym w...

Więcej

07

Udział 5/8 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Stary Dziebałtów, gm. Końskie, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, wchodzący w skład masy upadłości Janiny Cholewińskiej

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Janiny Cholewińskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej dz...

Więcej

08

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona przy ul. Miłej 73 w Kielcach, wchodząca w skład masy upadłości Dorbud S.A. w upadłości

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Dorbud S.A. w upadłości z siedzibą w Kielcach ogłasza pr...

Więcej

09

Nieruchomości gruntowe zabudowane budynkiem hotelowym i karczmą biesiadną, położone w Borkowie, gm. Daleszyce, pow. kieleckim oraz ruchomości, wchodzące w skład masy upadłości Dorbud S.A. w upadłości

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Dorbud S.A. w upadłości z siedzibą w Kielcach ogłasza pr...

Więcej