Archiwum

01

Zorganizowana część przedsiębiorstwa Fluid S.A. w upadłości z siedzibą w Sędziszowie (nieruchomość, ruchomości, wartości niematerialne i prawne)

Syndyk Masy Upadłości Fluid S.A. w upadłości z siedzibą w Sędziszowie ogłasza przetarg na sprzedaż zorganiz...

Więcej

02

Nieruchomości zabudowane położone w Kielcach przy ul. Siennej 2 i ul. Mlecznej, wchodzące w skład masy upadłości Książka Sp. z o.o. w upadłości

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Książka sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie og...

Więcej

03

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Kajetanowie, gm. Zagnańsk, pow. kieleckim, woj. świętokrzyskim, wchodząca w skład masy upadłości Książka Sp. z o.o. w upadłości

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Książka sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie og...

Więcej

04

Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w miejscowości Samsonów, gm. Zagnańsk, pow. kieleckim woj. świętokrzyskim, wchodzące w skład masy upadłości Książka Sp. z o.o. w upadłości

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Książka sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie og...

Więcej

05

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona przy ul. Miłej 73 w Kielcach, wchodząca w skład masy upadłości Dorbud S.A. w upadłości

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Dorbud S.A. w upadłości z siedzibą w Kielcach ogłasza pr...

Więcej

06

Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w miejscowości Kołomań, gm. Zagnańsk, pow. kieleckim, woj. świętokrzyskim, wchodzące w skład masy upadłości Książka sp. z o.o. w upadłości

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Książka sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie og...

Więcej

07

Nieruchomości gruntowe zabudowane budynkiem hotelowym i karczmą biesiadną, położone w Borkowie, gm. Daleszyce, pow. kieleckim oraz ruchomości, wchodzące w skład masy upadłości Dorbud S.A. w upadłości

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Dorbud S.A. w upadłości z siedzibą w Kielcach ogłasza pr...

Więcej

08

Nieruchomości gruntowe niezabudowane o łącznej pow. 10.800 m2, położone w miejscowości Borków, gminie Daleszyce, wchodzące w skład masy upadłości DORBUD S.A. w upadłości

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym DORBUD S.A. w upadłości z siedzibą w Kielcach ogłasza pr...

Więcej

09

Nieruchomość gruntowa zabudowana trzema budynkami o funkcji przemysłowej, położona w miejscowości Dubowo Drugie nr 31 i ruchomości, wchodzące w skład masy upadłości Wigry – Projekt Sp. z o.o. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Wigry – Projekt Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Wars...

Więcej