Archiwum

01

Nieruchomość gruntowa zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej, o pow. zabudowy 88 m2 z garażem, położona w Olsztynie przy ul. Puchalskiego 42 wraz z pakietem ruchomości stanowiących wyposażenie budynku, wchodząca w skład masy upadłości Krystyny Swat

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Krystyny Swat – osoby fizycznej nieprowadzącej działalno...

Więcej

02

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Nowa Wieś Wielka, gm. Lidzbark Warmiński, pow. lidzbarski, woj. warmińsko mazurskie, wchodząca w skład mas upadłości Jerzego i Bożeny Pradiuszyk// PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Jerzego i Bożeny Pradiuszyk – osób fizycznych nieprowadz...

Więcej

03

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Warszawie (dzielnica Targówek) przy ul. Łodygowej, wchodząca w skład masy upadłości Piotrbud sp. z o.o. w upadłości// PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym PIOTRBUD sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie o...

Więcej

04

Nieruchomość lokalowa nr 2 położona na parterze kamienicy przy ul. Flory 3 w Warszawie, o pow. użytkowej 114,77 m², wchodząca w skład masy sanacyjnej Onico S.A. w restrukturyzacji // PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Zarządca Onico S.A. w restrukturyzacji z/s w Warszawie zaprasza do udziału w sprzedaży lokalu przy ul. Flor...

Więcej

05

Nieruchomość lokalowa nr 8 o powierzchni użytkowej 216,62 m², położona na III piętrze budynku przy ul. Flory 3 w Warszawie, wchodząca w skład masy sanacyjnej Onico S.A. w restrukturyzacji// PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Zarządca Onico S.A. w restrukturyzacji z/s w Warszawie zaprasza do udziału w sprzedaży nieruchomości przy u...

Więcej

06

Nieruchomość lokalowa nr 7 położona na III piętrze kamienicy przy ul. Flory 3 w Warszawie, o pow. użytkowej 178,51 m², wchodząca w skład masy sanacyjnej Onico S.A. w restrukturyzacji // PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Zarządca Onico S.A. w restrukturyzacji z/s w Warszawie zaprasza do udziału w sprzedaży nieruchomości przy u...

Więcej

07

Nieruchomość gruntowa zabudowana, nieruchomość lokalowa o funkcji niemieszkalnej, grunty orne, położone w Lublinie przy ul. Inżynierskiej 10, 10A i 10B oraz ruchomości, wchodzące w skład masy upadłości spółki Warszawskie Inwestycje Ziemskie S.A. w upadłości// PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym spółki Warszawskie Inwestycje Ziemskie S.A. w upadłości ...

Więcej

08

Lokal mieszkalny nr 13 o powierzchni 45,93 m2, położony na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 32A w miejscowości Górowo Iławieckie (11-220), pow. bartoszycki, woj. warmińsko – mazurskie, wchodzący w skład masy upadłości Danieli Walewskiej// PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Danieli Walewskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej dzia...

Więcej

09

Udział 1/2 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej – dz. ewid. 17/2 położonej w miejscowości Worpławki, Gm. Reszel, pow. kętrzyński, woj. warmińsko – mazurskie, wchodzący w skład masy upadłości Katarzyny Dubowskiej// PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Dubowskiej prowadzonym przed Sądem Rejonowym w...

Więcej