Kancelaria

Skuteczność przez doświadczenie, sukces przez zaangażowanie

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego wyspecjalizowana w zakresie prawa upadłościowego, prawa restrukturyzacyjnego, a także prawa gospodarczego.
Skuteczna realizacja działań

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne to skomplikowane procesy, które wymagają specjalistycznej wiedzy i odpowiedniego podejścia. Kancelarię tworzy zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w określonych dziedzinach i zagadnieniach prawa,  ale także młodych prawników, którzy swoim zaangażowaniem i umiejętnościami w zakresie szybkiej adaptacji do nowych okoliczności uzupełniają pracę ekspertów.

Jesteśmy partnerem,
który wskaże Tobie
właściwą drogę
Cel i misja
Misją Kancelarii Tycjana Saltarskiego jest zarządzanie majątkiem masy upadłości w sposób uczciwy i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w celu ochrony interesów wierzycieli oraz maksymalizacji wartości majątku lub aktywów dłużnika bądź innych zainteresowanych stron. Kancelaria dba o rzetelność i przejrzystość realizowanych działań.
Realizacja
Głównym zadaniem Syndyka jest objęcie majątku upadłego, zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, a następnie jego likwidacja. Syndyk ma obowiązek dochodzenia wierzytelności wobec dłużnika i wyegzekwowania ich w sposób najbardziej korzystny dla wierzycieli.
Korzyści z działalności syndyka
Syndyk posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do profesjonalnego zarządzania majątkiem dłużnika. Działając w interesie wszystkich zaangażowanych stron w proces upadłościowy, Syndyk podejmuje odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia, oceny i optymalnego wykorzystania posiadanych aktywów dłużnika.
Zespół
praktyków
gotowych
do działania

Kancelarię tworzy zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w określonych dziedzinach i zagadnieniach prawa, ale także młodych prawników, którzy swoim zaangażowaniem i umiejętnościami w zakresie szybkiej adaptacji do nowych okoliczności uzupełniają pracę ekspertów. Specjalizujemy się w obszarach prawa upadłościowego, prawa restrukturyzacyjnego oraz prawa gospodarczego. Założycielem kancelarii jest Tycjan Saltarski, ceniony doradca restrukturyzacyjny i ekspert w dziedzinie prawa, z wieloletnim doświadczeniem w skomplikowanych procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

W ramach kancelarii funkcjonują wspólnie działy: prawny, księgowy, kadrowo-płacowy, logistyczny oraz administracyjny. Współpracujemy z profesjonalistami, zaangażowanymi w działalność kancelarii oraz świadczącymi usługi na najwyższym poziomie. Nasz zespół tworzy grono nieustannie rozwijających się osób zaangażowanych w swoją pracę, mających zindywidualizowane cele dostosowane do konkretnych spraw, co sprawia, że sprawy kończone są z sukcesem.

Zespół<br />
<span>praktyków</span><br />
gotowych<br />
do działania
Naszą mocną stroną
jest skuteczność
400
Postępowań upadłościowych

Na swoim koncie mamy ponad 450 postępowań, w tym 210 postępowań upadłościowych wobec przedsiębiorców, podmiotów gospodarczych z różnych sektorów oraz w ponad 240 postępowaniach upadłościowych wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w których Tycjan Saltarski pełnił oraz pełni funkcję syndyka, tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego oraz kuratora.

242 mln zł
Tyle pieniędzy odzyskali wierzyciele

Prowadzimy postępowania upadłościowe z różnorodnych branż zakończonych wysokim poziomem zaspokojenia wierzycieli. Łączna kwota wypłacona wierzycielom to ponad 242 mln zł.

20
Postępowań restrukturyzacyjnych

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego ma na swoim koncie 20 postępowań restrukturyzacyjnych. Właściciel kancelarii pełni w nich funkcję nadzorcy układu, nadzorcy sądowego oraz zarządcy.

14 lat
Doświadczenia

Jesteśmy zespołem doświadczonych prawników specjalizujących się w procesie upadłości przedsiębiorców i konsumentów. 14 lat praktyki i liczne sukcesy w tej dziedzinie gwarantują prowadzenie postępowań na najwyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym.