Upadłości firm

01

Kompleks Świętokrzyska Polana Sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000891319)

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2023 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt KI1L/GU/124/2023, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika, którym jest Kompleks Świętokrzyska Polana Sp. z o. o., KRS 0000891319, siedziba: Warszawa, adres ul. Tytusa Chałubińskiego 9/2, 02-004 Warszawa, NIP 6572841100 oraz wyznaczył syndyka w osobie […]

Więcej

02

Warsaw Plaza Hotel sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000267356)

Postanowieniem z dnia 15 czerwca 2023 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XVIII GUp 75/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych na podstawie art. 170 ust. 5 prawa upadłościowego zmienił syndyka w ten sposób, że w miejsce Krzysztofa Gołąba posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 140 wyznaczył […]

Więcej

03

Planeta S.A. w upadłości (KRS: 0000891577)

Postanowieniem z dnia 25 października 2022 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt WA1M/GU/316/2022, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Planeta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, KRS 0000891577 oraz wyznaczył syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127). Postępowanie upadłościowe będzie […]

Więcej

04

IDS-BUD S.A. w upadłości (KRS: 0000447186)

Postanowieniem z dnia 16 września 2022 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt WA1M/GU/53/2022, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość IDS-BUD S.A. z siedzibą w Warszawie KRS: 0000447186 oraz wyznaczył syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127). Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć […]

Więcej

05

M PLUS M Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości (KRS: 0000832313)

Postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2022 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 9/22, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika M PLUS M Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000832313) oraz wyznaczył syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (numer […]

Więcej

06

LEDA Investments RFI sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000399209)

Postanowieniem z dnia 02 marca 2022 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 3/22, Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika LEDA Investments RFI sp. z o.o. w Warszawie (KRS 0000399209) oraz wyznaczył syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127). Postanowienie o ogłoszeniu upadłości do pobrania TUTAJ. […]

Więcej

07

Rush Hour Pizza Polska sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000529607)

Postanowieniem z dnia 27 stycznia 2022 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 281/21, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Rush Hour Pizza Polska sp. z o.o. w Warszawie (KRS 0000529607), zatwierdził warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Rush Hour Pizza Polska sp. […]

Więcej

08

„Wigry-Projekt” sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000192868)

Postanowieniem z dnia 23 grudnia 2021 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 306/21, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika „Wigry-Projekt” sp. z o.o. w Warszawie (KRS 0000192868) oraz wyznaczył syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127). Postanowienie o […]

Więcej

09

INTRA Sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000175172)

Postanowieniem z dnia 22 września 2021 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 639/20, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika INTRA sp. z o.o. w Warszawie (KRS 0000175172) oraz wyznaczył syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127). Postanowienie o […]

Więcej