Upadłości firm

01

Planeta S.A. w upadłości (KRS: 0000891577)

Postanowieniem z dnia 25 października 2022 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt WA1M/GU/316/2022, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Planeta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, KRS 0000891577 oraz wyznaczył syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127). Postępowanie upadłościowe będzie […]

Więcej

02

IDS-BUD S.A. w upadłości (KRS: 0000447186)

Postanowieniem z dnia 16 września 2022 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt WA1M/GU/53/2022, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość IDS-BUD S.A. z siedzibą w Warszawie KRS: 0000447186 oraz wyznaczył syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127). Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć […]

Więcej

03

M PLUS M Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości (KRS: 0000832313)

Postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2022 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 9/22, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika M PLUS M Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000832313) oraz wyznaczył syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (numer […]

Więcej

04

LEDA Investments RFI sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000399209)

Postanowieniem z dnia 02 marca 2022 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 3/22, Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika LEDA Investments RFI sp. z o.o. w Warszawie (KRS 0000399209) oraz wyznaczył syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127). Postanowienie o ogłoszeniu upadłości do pobrania TUTAJ. […]

Więcej

05

Rush Hour Pizza Polska sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000529607)

Postanowieniem z dnia 27 stycznia 2022 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 281/21, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Rush Hour Pizza Polska sp. z o.o. w Warszawie (KRS 0000529607), zatwierdził warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Rush Hour Pizza Polska sp. […]

Więcej

06

„Wigry-Projekt” sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000192868)

Postanowieniem z dnia 23 grudnia 2021 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 306/21, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika „Wigry-Projekt” sp. z o.o. w Warszawie (KRS 0000192868) oraz wyznaczył syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127). Postanowienie o […]

Więcej

07

INTRA Sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000175172)

Postanowieniem z dnia 22 września 2021 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 639/20, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika INTRA sp. z o.o. w Warszawie (KRS 0000175172) oraz wyznaczył syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127). Postanowienie o […]

Więcej

08

INPHARMICA sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000405998)

Postanowieniem z dnia 01 lipca 2021 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 916/20, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika INPHARMICA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 000040599,  zatwierdził warunki sprzedaży przedsiębiorstwa INPHARMICA sp. z o. o. z siedzibą w […]

Więcej

09

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe REDOX sp. z o. o. w upadłości (KRS: 0000109724)

Postanowieniem z dnia 26 maja 2021 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 125/21, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego REDOX spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa, KRS 0000109724 oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana […]

Więcej