Tycjan Saltarski

Właściciel Kancelarii, Syndyk

Tycjan Saltarski

BIO

Właścicielem Kancelarii jest Tycjan Saltarski, absolwent Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydziału Politologii na kierunku nauki polityczne i państwa oraz Wydziału Prawa i Administracji na kierunku prawo. Tycjan Saltarski licencję doradcy restrukturyzacyjnego (nr 127) uzyskał w 2010 r., a tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego w 2019 r. Od czasu uzyskania licencji pełnił oraz pełni:

  • funkcję syndyka
  • tymczasowego nadzorcy sądowego
  • zarządcy przymusowego oraz kuratora w ponad 210 postępowaniach upadłościowych wobec przedsiębiorców – podmiotów gospodarczych z różnych sektorów oraz w ponad 240 postępowaniach upadłościowych wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Tycjan Saltarski prowadził oraz prowadzi również postępowania restrukturyzacyjne pełniąc funkcję nadzorcy układu, nadzorcy sądowego oraz zarządcy w ok. 20 postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny jest cenionym specjalistą z dziedziny prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, czerpiącym doświadczenie z kilkunastoletniej praktyki w skomplikowanych postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych, prowadzonych na najwyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

Tycjan Saltarski jest jednym z najbardziej aktywnych doradców restrukturyzacyjnych w Polsce w prowadzeniu postępowań upadłościowych przedsiębiorców.

Ikona LinkedIn
Skontaktuj się z nami

Warszawa (22)185 51 60 Kielce (41) 390 29 63