Dokumenty do pobrania

  1. Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności do pobrania tutaj
  2. A-U Distribution Poland sp. z o.o. w restrukturyzacjikarta do głosowania na zgromadzeniu wierzycieli z pouczeniem dla pozostałych wierzycieli do pobrania tutaj
  3. A-U Distribution Poland sp. z o.o. w restrukturyzacjikarta do głosowania na zgromadzeniu wierzycieli z pouczeniem dla wspólników spółek cywilnych do pobrania tutaj
  4. Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności (do stosowanie od 24 marca 2020 r.) do pobrania tutaj