Pozostałości magazynowe po likwidacji sklepów odzieżowych, wchodzące w skład masy upadłości ACTIVE MG Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości ACTIVE MG Sp. z o.o. Sp. K. w upadłości z siedzibą w Kielcach zaprasza do rokowań w sprawie nabycia łącznego pozostałości magazynowych Upadłego po likwidacji sklepów odzieżowych, znajdujących się w Kielcach przy ul. Legnickiej 28.

Przedmiotem obwieszczenia są m.in.: manekiny i ich części, sprzęt elektroniczny, wieszaki na ubrania, systemy antykradzieżowe, lustra, szafy biurowe, meble wyposażenia sklepów odzieżowych po demontażu (stojaki, lady, pufy, regały, biurka, meble przyścienne), sprzęt oświetleniowy po demontażu, obuwie reklamacyjne i rozparowane.

Szczegółowe informacje o przedmiocie rokowań , trybie i warunkach sprzedaży oraz możliwość umówienia spotkania w celu oglądu przedmiotu sprzedaży, dostępne pod numerem tel. 513 438 973 (kontakt wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 – 15:00 ).

Syndyk zaprasza do składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oferty@saltarski.com do dnia 12 lipca 2024 roku.

Ewentualne koszty wynikłe z zawarcia umowy sprzedaży, w tym koszty załadunku, rozładunku jak i koszty transportu w całości ponosić będzie kupujący oferent.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego.

W celu uniknięcia wątpliwości Syndyk wskazuje, że niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert.

Galeria
Przetargi

Lista aktualnych przetargów