Citroën C4 Picasso nr rej. WF 1551H, rok produkcji 2008, poj. silnika 1560 cm3, diesel, wchodzący w skład masy upadłości Dawida Łatacza

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Dawida Łatacza – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt: WA2M/GUp-s/65/2024, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki samochodu osobowego marki Citroën C4 Picasso o nr rej. WF 1551H, rok produkcji 2008, poj. silnika 1560 cm3, nr VIN: VF7UA9HZH45168142, przebieg 346 024 km, moc 80 kW, diesel, za cenę nie niższą niż 2 600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych).

Dodatkowe informacje:

  • uszkodzenia blacharsko lakiernicze
  • filtr DPF do wymiany
  • uszkodzony hamulec postojowy (błąd ABS i ASR)
  • znaczny wyciek oleju z silnika lub turbiny
  • brak rolety bagażnika
  • brak osłony wewnętrznej klapy bagażnika.

Oferty należy składać drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: oferty@saltarski.com w terminie do dnia 05 sierpnia 2024 roku.

Oferta winna zawierać: pełne dane oferenta – imię i nazwisko/nazwę firmy, adres korespondencyjny/adres siedziby, kontaktowy numer telefonu oraz e-mail, wskazanie przedmiotu oferty, nazwy postępowania upadłościowego i oferowanej ceny.

Wszelkie informacje o przedmiocie i trybie sprzedaży oraz umówienie terminu oglądu pojazdu możliwe za pośrednictwem tel.: 695 400 064 (kontakt wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00) oraz e-mail: kancelaria@saltarski.com. Samochód znajduje się w Warszawie.

W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie, o którym mowa powyżej, więcej niż jednej oferty na nabycie ww. pojazdu Upadłego, a nadto dane oferty będą co najmniej równe cenie minimalnej, Syndyk lub pełnomocnik ustanowiony przez Syndyka przeprowadzi aukcję. Jeśli żaden z oferentów nie weźmie udziału w aukcji, Syndyk Masy Upadłości Dawida Łatacza w upadłości uprawniony będzie do przyjęcia najwyższej złożonej na piśmie oferty.

Wydanie przedmiotu sprzedaży kupującemu nastąpi po dokonaniu zapłaty odpowiadającej sumie transakcyjnej przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Dawida Łatacza.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Koszty zawarcia umowy ponosi w całości kupujący.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

Galeria
Przetargi

Lista aktualnych przetargów