Dom Książki sp. z o.o. w restrukturyzacji (KRS: 0000170564)

Postanowieniem z dnia 6 lipca 2018 roku wydanym w sprawie z wniosku dłużnika Dom Książki sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego (sygn. akt X GR 25/18) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił otworzyć przyspieszone postępowanie układowego Dom Książki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa, KRS 0000170564, NIP 6341021839), na Sędziego-komisarza wyznaczyć Sędziego Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie Kamilę Wasilewską oraz na nadzorcę sądowego wyznaczyć Tycjana Saltarskiego (nr licencji 127), wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego Dz. Urz. L. 141 z dnia 25.06.2015 r. (załącznik A).

Przyspieszone postępowanie układowe toczyło się pod sygn. akt: X GRp 17/18.

Obwieszczenie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 142 z dnia 24 lipca 2018 roku.

Postanowieniem z dnia 22 marca 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych na podstawie art. 325 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne umorzył przyspieszone postępowanie układowe Dom Książki Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Na postanowienie o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie. Ponadto poucza się, że osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe, może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości można wnieść w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczy nr 73 z dnia 12 kwietnia 2019 roku.