Warsaw Plaza Hotel sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000267356)

Postanowieniem z dnia 15 czerwca 2023 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XVIII GUp 75/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych na podstawie art. 170 ust. 5 prawa upadłościowego zmienił syndyka w ten sposób, że w miejsce Krzysztofa Gołąba posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 140 wyznaczył syndykiem Tycjana Saltarskiego posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 127.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania