ABC MEBLE Sp. z o.o. w restrukturyzacji (KRS: 0000362586)

Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GR 67/16, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych otworzył postępowanie układowe ABC MEBLE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-065) przy ul. Nowogrodzkiej 50/515 (KRS nr 0000362586), wyznaczając sędziego – komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz nadzorcę sądowego w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie układowego prowadzone było pod sygn. akt X GRu 3/16.

W dniu 07 września 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych umorzył postępowanie układowe ABC MEBLE Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania