Adriana Cybulska

Postanowieniem z dnia 29 czerwca 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 207/21, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Adriany Cybulskiej zamieszkałej w Nowej Wsi oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp „of” 180/21, przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 14 października 2022 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ustalił plan spłaty wierzycieli Adriany Cybulskiej. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 206 (6605) w dniu 24 października 2022 roku. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 11 listopada 2022 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania