Agnieszka Fugińska

Postanowieniem z dnia 30 lipca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 196/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Agnieszki Fugińskiej zamieszkałej w Kielcach oraz wyznaczył syndyka upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą akt V GUp 249/20, przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od dnia 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 13 października 2021 roku Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłej. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 08 listopada 2021 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania